快好知 kuaihz订阅看过栏目大字版

 

 

古朗月行李白全诗拼音版意思解释

“古朗月行李白全诗拼音版意思解释”由文言文之家整理发布,欢迎阅读。

古朗月行李白全诗拼音版

古gǔ朗lǎng月yuè行xíng

唐táng · 李lǐ白bái

小xiǎo时shí不bù识shí月yuè , 呼hū作zuò白bái玉yù盘pán 。

又yòu疑yí瑶yáo台tái镜jìng , 飞fēi在zài青qīng云yún端duān 。

仙xiān人rén垂chuí两liǎng足zú , 桂guì树shù何hé团tuán团tuán 。

白bái兔tù捣dǎo药yào成chéng , 问wèn言yán与yǔ谁shéi餐cān ?

蟾chán蜍chú蚀shí圆yuán影yǐng , 大dà明míng夜yè已yǐ残cán 。

羿yì昔xī落luò九jiǔ乌wū , 天tiān人rén清qīng且qiě安ān 。

阴yīn精jīng此cǐ沦lún惑huò , 去qù去qù不bù足zú观guān 。

忧yōu来lái其qí如rú何hé ? 凄qī怆chuàng摧cuī心xīn肝gān 。

古朗月行全诗意思解释

小时候我不认识月亮,将它呼作白玉盘。

又怀疑是瑶台仙人的明境,飞到了天上。

在晚上观看月亮,可以先看到有仙人的两足开始慢慢地出现,接着一棵团团的大桂树也出现了。

传说月中有白兔捣仙药,请问它是捣给谁吃的?

又传说月中有一个大蟾蜍,是它蚀得月亮渐渐地残缺了。

以前有位后羿,是他将九个太阳射落了,只留下了一个,才使得天人都得以清平安宁。

阴精的沉沦蛊惑,遂使月亮失去了光彩,便再也不值得观看了。

对此我觉得忧心非常,凄怆之情,真是摧人心肝啊!

古朗月行全诗注释

1、朗月行:乐府旧题。《乐府诗集》卷六五收录此题,列于《杂曲歌辞》。

2、呼作:称为。白玉盘:白玉做的盘子。

3、疑:怀疑。瑶台:传说中神仙居住的地方。《穆天子传》卷三:“天子宾于西王母,天子觞西王母于瑶池之上。西王母为天子谣曰:‘白云在天,山陵自出。道里悠远,山川间之。将子无死,尚能复来。’天子答之曰:‘予归东土,和治诸夏。万民平均,吾顾见汝。比及三年,将复而野。’”《武帝内传》称王母为“玄都阿母”。

4、仙人:传说驾月的车夫,叫舒望,又名纤阿。

5、何:一作“作”。团团:圆圆的样子。一作“团圆”。

6、“白兔”二句:白兔老是忙着捣药,究竟是给谁吃呢?言外有批评长生不老药之意。问言:问。言,语助词,无实意。与谁:一作“谁与”。

7、蟾蜍:俗称癞蛤蟆。《五经通义》:“月中有兔与蟾蜍。”传说月中有三条腿的蟾蜍,因此古诗文常以“蟾蜍”指代月亮。但此诗中蟾蜍似另有所指。圆影:指月亮

8、大明:指月亮

9、羿(yì):后羿,中国古代神话中射落九个太阳的英雄。《淮南子·本经训》记载:尧时十日并出,草木皆枯。尧命羿仰射十日,中其九。下面的“乌”即日。《五经通义》:“日中有三足乌。”所以日又叫阳乌。

10、天人:天上人间。

11、阴精:《史记·天官书》:“月者,天地之阴,金之精也。”阴精也指月。沦惑:沉沦迷惑。

12、去去:远去,越去越远。为决绝之辞。

13、凄怆:伤心之意。

古朗月行李白全诗赏析

这是一首乐府诗。鲍照有《朗月行》,写佳人对月弦歌。李白采用这个题目,故称“古朗月行”,但没有因袭旧的内容。

诗人运用浪漫主义的创作方法,通过丰富的想象,神话传说的巧妙加工,以及强烈的抒情,构成瑰丽神奇而含意深蕴的艺术形象。诗中先写儿童时期对月亮稚气的认识:“小时不识月,呼作白玉盘。又疑瑶台镜,飞在青云端。”以“白玉盘”、“瑶台镜”作比喻,生动地表现出月亮的形状,颜色和月光的皎洁可爱,使人感到非常新颖有趣。“呼”、“疑”这两个动词,传达出儿童的天真烂漫之态。这四句诗,看似信手写来,却是情采俱佳。然后,又写月亮的升起:“仙人垂两足,桂树何团团?白兔捣药成,问言与谁餐?”古代神话说,月中有仙人、桂树、白兔。当月亮初升的时候,先看见仙人的两只脚,而后逐渐看见仙人和桂树的全形,看见一轮圆月,看见月中白兔在捣药。诗人运用这一神话传说,写出了月亮初生时逐渐明朗和宛若仙境般的景致。然而好景不长,月亮渐渐地由圆而蚀:“蟾蜍蚀圆影,大明夜已残。”传说月蚀就是蟾蜍食月所造成,月亮被蟾蜍所啮食而残损,变得晦暗不明。“羿昔落九乌,天人清且安”,表现出诗人的感慨和希望。古代善射的后羿,射落了九个太阳,只留下一个,使天、人都免除了灾难。诗人在这里引出这样的英雄来,既是为现实中缺少这样的英雄而感慨,也是希望能有这样的英雄来扫除天下。然而,现实毕竟是现实,诗人深感失望:“阴精此沦惑,去去不足观。”月亮既然已经沦没而迷惑不清,就没有什么可看的了,不如趁早走开吧。这是无可奈何的办法,心中的忧愤不仅没有解除,反而加深了:“忧来其如何?凄怆摧心肝。”诗人不忍一走了之,内心矛盾重重,忧心如焚。

前人与今人多谓此诗非一般的咏月之作,而是寄寓着政治局势,又谓此诗前半喻开元盛世,在诗人心目中如朗月在儿童心目中然;后半喻天宝后期,蟾蜍喻安禄山、杨国忠之类的权奸、宦官、边将,昏蔽其君,紊乱朝政,把国家搞得乌烟瘴气。“大明夜已残”似是讽刺这一昏暗局面。然而诗人却不明说,而是通篇作隐语,化现实为幻景,以蟾蜍蚀月影射现实,说得十分深婉曲折。诗中一个又一个新颖奇妙的想象,展现出诗人起伏不平的感情。

以上是【古朗月行李白全诗拼音版意思解释】的内容介绍,供大家参考,如若有误,欢迎指正。

搜索建议:全诗  全诗词条  拼音  拼音词条  行李  行李词条  意思  意思词条  解释  解释词条