快好知 kuaihz订阅看过栏目

 

 

论语乡党篇第十拼音版 论语乡党篇原文注音版

论语乡党篇原文注音版

 论lún语yǔ乡xiāng党dǎng篇piān

10·1、 孔kǒng子zǐ于yú乡xiāng党dǎng , 恂xún恂xún如rú也yě , 似sì不bù能néng言yán者zhě 。 其qí在zài宗zōng庙miào朝cháo廷tíng , 便biàn便biàn言yán , 唯wéi谨jǐn尔ěr 。

10·2、 朝cháo , 与yǔ下xià大dà夫fū言yán , 侃kǎn侃kǎn如rú也yě ; 与yǔ上shàng大dà夫fū言yán , 誾yín誾yín如rú也yě 。 君jūn在zài , 踧cù踖jí如rú也yě , 与yǔ与yǔ如rú也yě 。”

10·3、 君jūn召zhào使shǐ摈bìn , 色sè勃bó如rú也yě , 足zú躩jué如rú也yě 。 揖yī所suǒ与yǔ立lì , 左zuǒ右yòu手shǒu , 衣yī前qián后hòu , 襜chān如rú也yě 。 趋qū进jìn , 翼yì如rú也yě 。 宾bīn退tuì, 必bì复fù命mìng曰yuē :“ 宾bīn不bù顾gù矣yǐ 。”

10·4、 入rù公gōng门mén , 鞠jū躬gōng如rú也yě , 如rú不bù容róng 。 立lì不bù中zhōng门mén , 行xíng不bù履lǚ阈yù 。 过guò位wèi , 色sè勃bó如rú也yě , 足zú躩jué如rú也yě , 其qí言yán似sì不bù足zú者zhě 。 摄shè齐qí升shēng堂táng , 鞠jū躬gōng如rú也yě , 屏bǐng气qì似sì不bù息xī者zhě 。 出chū , 降jiàng一yī等děng , 逞chěng颜yán色sè , 怡yí怡yí如rú也yě 。 没méi阶jiē , 趋qū进jìn , 翼yì如rú也yě 。 复fù其qí位wèi , 踧cù踖jí如rú也yě 。

10·5、 执zhí圭guī , 鞠jū躬gōng如rú也yě , 如rú不bù胜shèng 。 上shàng如rú揖yī , 下xià如rú授shòu 。 勃bó如rú战zhàn色sè , 足zú蹜sù蹜sù如rú有yǒu循xún 。 享xiǎng礼lǐ , 有yǒu容róng色sè 。 私sī觌dí , 愉yú愉yú如rú也yě 。

10·6、 君jūn子zǐ不bù以yǐ绀gàn緅zōu饰shì 。 红hóng紫zǐ不bù以yǐ为wéi亵xiè服fú 。 当dāng暑shǔ , 袗zhěn絺chī绤xì , 必bì表biǎo而ér出chū之zhī 。 缁zī衣yī , 羔gāo裘qiú ; 素sù衣yī , 麑ní裘qiú ; 黄huáng衣yī , 狐hú裘qiú 。 亵xiè裘qiú长cháng , 短duǎn右yòu袂mèi 。 必bì有yǒu寝qǐn衣yī , 长cháng一yī身shēn有yǒu半bàn 。 狐hú貉hé之zhī厚hòu以yǐ居jū 。 去qù丧sàng , 无wú所suǒ不bù佩pèi 。 非fēi帷wéi裳cháng , 必bì杀shā之zhī 。 羔gāo裘qiú玄xuán冠guàn不bù以yǐ吊diào 。 吉jí月yuè , 必bì朝cháo服fú而ér朝cháo 。

10·7、 齐qí , 必bì有yǒu明míng衣yī , 布bù 。 齐qí必bì变biàn食shí , 居jū必bì迁qiān坐zuò 。

10·8、 食shí不bù厌yàn精jīng , 脍kuài不bù厌yàn细xì 。 食shí饐yì而ér餲ài , 鱼yú馁něi而ér肉ròu败bài , 不bù食shí 。 色sè恶è , 不bù食shí 。 臭chòu恶è , 不bù食shí 。 失shī饪rèn , 不bù食shí。 不bù时shí , 不bù食shí 。 割gē不bù正zhèng , 不bù食shí 。 不bù得dé其qí酱jiàng , 不bù食shí 。 肉ròu虽suī多duō , 不bù使shǐ胜shèng食shí气qì 。 惟wéi酒jiǔ无wú量liàng , 不bù及jí乱luàn 。 沽gū酒jiǔ市shì脯fǔ不bù食shí 。 不bù撤chè姜jiāng食shí , 不bù多duō食shí 。

10·9、 祭jì于yú公gōng , 不bù宿sù肉ròu 。 祭jì肉ròu不bù出chū三sān日rì 。 出chū三sān日rì , 不bù食shí之zhī矣yǐ 。

10·10、 食shí不bù语yǔ , 寝qǐn不bù言yán 。

10·11、 虽suī疏shū食shí菜cài羹gēng , 必bì祭jì , 必bì齐qí如rú也yě 。

10·12、 席xí不bù正zhèng , 不bù坐zuò 。

10·13、 乡xiāng人rén饮yǐn酒jiǔ , 杖zhàng者zhě出chū , 斯sī出chū矣yǐ 。

10·14、 乡xiāng人rén傩nuó , 朝cháo服fú而ér立lì于yú阼zuò阶jiē 。

10·15、 问wèn人rén于yú他tā邦bāng , 再zài拜bài而ér送sòng之zhī 。

10·16、 康kāng子zǐ馈kuì药yào , 拜bài而ér受shòu之zhī 。 曰yuē :“ 丘qiū未wèi达dá , 不bù敢gǎn尝cháng 。”

10·17、 厩jiù焚fén 。 子zǐ退tuì朝cháo , 曰yuē :“ 伤shāng人rén乎hū ?” 不bù问wèn马mǎ 。

10·18、 君jūn赐cì食shí , 必bì正zhèng席xí先xiān尝cháng之zhī 。 君jūn赐cì腥xīng , 必bì熟shú而ér荐jiàn之zhī 。 君jūn赐cì生shēng , 必bì畜chù之zhī 。 侍shì食shí于yú君jūn , 君jūn祭jì , 先xiān饭fàn 。

10·19、 疾jí , 君jūn视shì之zhī , 东dōng首shǒu , 加jiā朝cháo服fú , 拖tuō绅shēn 。

10·20 君jūn命mìng召zhào , 不bù俟sì驾jià行xíng矣yǐ 。

10·21、 入rù太tài庙miào , 每měi事shì问wèn 。

10·22、 朋péng友yǒu死sǐ , 无wú所suǒ归guī , 曰yuē :“ 于yú我wǒ殡bìn 。”

10·23、 朋péng友yǒu之zhī馈kuì , 虽suī车chē马mǎ , 非fēi祭jì肉ròu , 不bù拜bài 。

10·24、 寝qǐn不bù尸shī , 居jū不bù客kè 。

10·25、 见jiàn齐qí衰cuī者zhě , 虽suī狎xiá , 必bì变biàn 。 见jiàn冕miǎn者zhě与yǔ瞽gǔ者zhě , 虽suī亵xiè , 必bì以yǐ貌mào 。 凶xiōng服fú者zhě式shì之zhī , 式shì负fù版bǎn者zhě 。 有yǒu盛shèng馔zhuàn , 必bì变biàn色sè而ér作zuò 。 迅xùn雷léi风fēng烈liè , 必bì变biàn 。

10·26、 升shēng车chē , 必bì正zhèng立lì , 执zhí绥suí 。 车chē中zhōng , 不bù内nèi顾gù , 不bù疾jí言yán , 不bù亲qīn指zhǐ 。

10·27、 色sè斯sī举jǔ矣yǐ , 翔xiáng而ér后hòu集jí 。 曰yuē :“ 山shān梁liáng雌cí雉zhì , 时shí哉zāi时shí哉zāi !” 子zǐ路lù共gòng之zhī , 三sān嗅xiù而ér作zuò 。

论语乡党篇第十拼音

lún yǔ xiāng dǎng piān

10·1、 kǒng zǐ yú xiāng dǎng , xún xún rú yě , sì bù néng yán zhě 。 qí zài zōng miào cháo tíng , biàn biàn yán , wéi jǐn ěr 。

10·2、 cháo , yǔ xià dà fū yán , kǎn kǎn rú yě ; yǔ shàng dà fū yán , yín yín rú yě 。 jūn zài , cù jí rú yě , yǔ yǔ rú yě 。”

10·3、 jūn zhào shǐ bìn , sè bó rú yě , zú jué rú yě 。 yī suǒ yǔ lì , zuǒ yòu shǒu , yī qián hòu , chān rú yě 。 qū jìn , yì rú yě 。 bīn tuì , bì fù mìng yuē :“ bīn bù gù yǐ 。”

10·4、 rù gōng mén , jū gōng rú yě , rú bù róng 。 lì bù zhōng mén , xíng bù lǚ yù 。 guò wèi , sè bó rú yě , zú jué rú yě , qí yán sì bù zú zhě 。 shè qí shēng táng , jū gōng rú yě , bǐng qì sì bù xī zhě 。 chū , jiàng yī děng , chěng yán sè , yí yí rú yě 。 méi jiē , qū jìn , yì rú yě 。 fù qí wèi , cù jí rú yě 。

10·5、 zhí guī , jū gōng rú yě , rú bù shèng 。 shàng rú yī , xià rú shòu 。 bó rú zhàn sè , zú sù sù rú yǒu xún 。 xiǎng lǐ , yǒu róng sè 。 sī dí , yú yú rú yě 。

10·6、 jūn zǐ bù yǐ gàn zōu shì 。 hóng zǐ bù yǐ wéi xiè fú 。 dāng shǔ , zhěn chī xì , bì biǎo ér chū zhī 。 zī yī , gāo qiú ; sù yī , ní qiú ; huáng yī , hú qiú 。 xiè qiú cháng , duǎn yòu mèi 。 bì yǒu qǐn yī , cháng yī shēn yǒu bàn 。 hú hé zhī hòu yǐ jū 。 qù sàng , wú suǒ bù pèi 。 fēi wéi cháng , bì shā zhī 。 gāo qiú xuán guàn bù yǐ diào 。 jí yuè , bì cháo fú ér cháo 。

10·7、 qí , bì yǒu míng yī , bù 。 qí bì biàn shí , jū bì qiān zuò 。

10·8、 shí bù yàn jīng , kuài bù yàn xì 。 shí yì ér ài , yú něi ér ròu bài , bù shí 。 sè è , bù shí 。 chòu è , bù shí 。 shī rèn , bù shí 。 bù shí , bù shí 。 gē bù zhèng , bù shí 。 bù dé qí jiàng , bù shí 。 ròu suī duō , bù shǐ shèng shí qì 。 wéi jiǔ wú liàng , bù jí luàn 。 gū jiǔ shì fǔ bù shí 。 bù chè jiāng shí , bù duō shí 。

10·9、 jì yú gōng , bù sù ròu 。 jì ròu bù chū sān rì 。 chū sān rì , bù shí zhī yǐ 。

10·10、 shí bù yǔ , qǐn bù yán 。

10·11、 suī shū shí cài gēng , bì jì , bì qí rú yě 。

10·12、 xí bù zhèng , bù zuò 。

10·13、 xiāng rén yǐn jiǔ , zhàng zhě chū , sī chū yǐ 。

10·14、 xiāng rén nuó , cháo fú ér lì yú zuò jiē 。

10·15、 wèn rén yú tā bāng , zài bài ér sòng zhī 。

10·16、 kāng zǐ kuì yào , bài ér shòu zhī 。 yuē :“ qiū wèi dá , bù gǎn cháng 。”

10·17、 jiù fén 。 zǐ tuì cháo , yuē :“ shāng rén hū ?” bù wèn mǎ 。

10·18、 jūn cì shí , bì zhèng xí xiān cháng zhī 。 jūn cì xīng , bì shú ér jiàn zhī 。 jūn cì shēng , bì chù zhī 。 shì shí yú jūn , jūn jì , xiān fàn 。

10·19、 jí , jūn shì zhī , dōng shǒu , jiā cháo fú , tuō shēn 。

10·20 jūn mìng zhào , bù sì jià xíng yǐ 。

10·21、 rù tài miào , měi shì wèn 。

10·22、 péng yǒu sǐ , wú suǒ guī , yuē :“ yú wǒ bìn 。”

10·23、 péng yǒu zhī kuì , suī chē mǎ , fēi jì ròu , bù bài 。

10·24、 qǐn bù shī , jū bù kè 。

10·25、 jiàn qí cuī zhě , suī xiá , bì biàn 。 jiàn miǎn zhě yǔ gǔ zhě , suī xiè , bì yǐ mào 。 xiōng fú zhě shì zhī , shì fù bǎn zhě 。 yǒu shèng zhuàn , bì biàn sè ér zuò 。 xùn léi fēng liè , bì biàn 。

10·26、 shēng chē , bì zhèng lì , zhí suí 。 chē zhōng , bù nèi gù , bù jí yán , bù qīn zhǐ 。

10·27、 sè sī jǔ yǐ , xiáng ér hòu jí 。 yuē :“ shān liáng cí zhì , shí zāi shí zāi !” zǐ lù gòng zhī , sān xiù ér zuò 。

搜索建议:论语  论语词条  乡党  乡党词条  注音  注音词条  拼音  拼音词条  原文  原文词条  
古文经典

 谢公泛海文言文翻译及注释

文言文谢太傅盘桓①东山时,与孙兴公诸人泛海戏①。风起浪涌,孙、王诸人色并遽②,便唱③使还。太傅神情方旺,吟啸不言④。舟人以公貌闲意说⑤,犹去⑥不止。既风转急,浪...(展开)