快好知 kuaihz订阅看过栏目

 

 

与子俨等疏注音版拼音版

与子俨等疏注音

《 与yǔ子zǐ俨yǎn等děng疏shū 》

 告gào俨yǎn 、 俟sì 、 份fèn 、 佚yì 、 佟tóng :

 天tiān地dì赋fù命mìng , 生shēng必bì有yǒu死sǐ , 自zì古gǔ贤xián圣shèng , 谁shéi独dú能néng免miǎn ? 子zǐ夏xià有yǒu言yán曰yuē :“ 死sǐ生shēng有yǒu命mìng , 富fù贵guì在zài天tiān 。” 四sì友yǒu之zhī人rén, 亲qīn受shòu音yīn旨zhǐ , 发fā斯sī谈tán者zhě , 将jiāng非fēi穷qióng达dá不bù可kě妄wàng求qiú , 寿shòu夭yāo永yǒng无wú外wài请qǐng故gù耶yé ?

 吾wú年nián过guò五wǔ十shí , 少shǎo而ér穷qióng苦kǔ , 每měi以yǐ家jiā弊bì , 东dōng西xī游yóu走zǒu 。 性xìng刚gāng才cái拙zhuō , 与yǔ物wù多duō忤wǔ 。 自zì量liàng为wéi己jǐ , 必bì贻yí俗sú患huàn , 僶mǐn俛fǔ辞cí世shì , 使shǐ汝rǔ等děng幼yòu而ér饥jī寒hán 。 余yú尝cháng感gǎn孺rú仲zhòng贤xián妻qī之zhī言yán , 败bài絮xù自zì拥yōng , 何hé惭cán儿ér子zi ? 此cǐ既jì一yī事shì矣yǐ 。 但dàn恨hèn邻lín靡mí二èr仲zhòng , 室shì无wú莱lái妇fù , 抱bào兹zī苦kǔ心xīn , 良liáng独dú内nèi愧kuì 。

 少shǎo学xué琴qín书shū , 偶ǒu爱ài闲xián静jìng , 开kāi卷juàn有yǒu得dé , 便biàn欣xīn然rán忘wàng食shí 。 见jiàn树shù木mù交jiāo荫yīn , 时shí鸟niǎo变biàn声shēng , 亦yì复fù欢huān然rán有yǒu喜xǐ 。 常cháng言yán : 五wǔ六liù月yuè中zhōng , 北běi窗chuāng下xià卧wò , 遇yù凉liáng风fēng暂zàn至zhì , 自zì谓wèi是shì羲xī皇huáng上shàng人rén 。 意yì浅qiǎn识shí罕hǎn , 谓wèi斯sī言yán可kě保bǎo 。 日rì月yuè遂suì往wǎng, 机jī巧qiǎo好hǎo疏shū , 缅miǎn求qiú在zài昔xī , 眇miǎo然rán如rú何hé !

 疾jí患huàn以yǐ来lái , 渐jiàn就jiù衰shuāi损sǔn , 亲qīn旧jiù不bù遗yí , 每měi以yǐ药yào石shí见jiàn救jiù , 自zì恐kǒng大dà分fēn将jiāng有yǒu限xiàn也yě 。 汝rǔ辈bèi稚zhì小xiǎo家jiā贫pín , 每měi役yì柴chái水shuǐ之zhī劳láo , 何hé时shí可kě免miǎn ? 念niàn之zhī在zài心xīn , 若ruò何hé可kě言yán ! 然rán汝rǔ等děng虽suī不bù同tóng生shēng , 当dāng思sī四sì海hǎi皆jiē兄xiōng弟dì之zhī义yì 。 鲍bào叔shū 、 管guǎn仲zhòng , 分fēn财cái无wú猜cāi ; 归guī生shēng 、 伍wǔ举jǔ , 班bān荆jīng道dào旧jiù 。 遂suì能néng以yǐ败bài为wéi成chéng , 因yīn丧sàng立lì功gōng 。 他tā人rén尚shàng尔ěr , 况kuàng同tóng父fù之zhī人rén哉zāi ! 颍yǐng川chuān韩hán元yuán长cháng , 汉hàn末mò名míng士shì , 身shēn处chǔ卿qīng佐zuǒ , 八bā十shí而ér终zhōng 。 兄xiōng弟dì同tóng居jū , 至zhì于yú没mò齿chǐ 。 济jì北běi氾fàn稚zhì春chūn , 晋jìn时shí操cāo行xíng人rén也yě , 七qī世shì同tóng财cái , 家jiā人rén无wú怨yuàn色sè 。《 诗shī 》 曰yuē :“ 高gāo山shān仰yǎng止zhǐ , 景jǐng行háng行háng止zhǐ 。” 虽suī不bù能néng尔ěr , 至zhì心xīn尚shàng之zhī 。 汝rǔ其qí慎shèn哉zāi ! 吾wú复fù何hé言yán。

与子俨等疏拼音

《 yǔ zǐ yǎn děng shū 》

gào yǎn 、 sì 、 fèn 、 yì 、 tóng :

tiān dì fù mìng , shēng bì yǒu sǐ , zì gǔ xián shèng , shéi dú néng miǎn ? zǐ xià yǒu yán yuē :“ sǐ shēng yǒu mìng , fù guì zài tiān 。” sì yǒu zhī rén , qīn shòu yīn zhǐ , fā sī tán zhě , jiāng fēi qióng dá bù kě wàng qiú , shòu yāo yǒng wú wài qǐng gù yé ?

wú nián guò wǔ shí , shǎo ér qióng kǔ , měi yǐ jiā bì , dōng xī yóu zǒu 。 xìng gāng cái zhuō , yǔ wù duō wǔ 。 zì liàng wéi jǐ , bì yí sú huàn , mǐn fǔ cí shì , shǐ rǔ děng yòu ér jī hán 。 yú cháng gǎn rú zhòng xián qī zhī yán , bài xù zì yōng , hé cán ér zi ? cǐ jì yī shì yǐ 。 dàn hèn lín mí èr zhòng , shì wú lái fù , bào zī kǔ xīn , liáng dú nèi kuì 。

shǎo xué qín shū , ǒu ài xián jìng , kāi juàn yǒu dé , biàn xīn rán wàng shí 。 jiàn shù mù jiāo yīn , shí niǎo biàn shēng , yì fù huān rán yǒu xǐ 。 cháng yán : wǔ liù yuè zhōng , běi chuāng xià wò , yù liáng fēng zàn zhì , zì wèi shì xī huáng shàng rén 。 yì qiǎn shí hǎn , wèi sī yán kě bǎo 。 rì yuè suì wǎng , jī qiǎo hǎo shū , miǎn qiú zài xī , miǎo rán rú hé !

jí huàn yǐ lái , jiàn jiù shuāi sǔn , qīn jiù bù yí , měi yǐ yào shí jiàn jiù , zì kǒng dà fēn jiāng yǒu xiàn yě 。 rǔ bèi zhì xiǎo jiā pín , měi yì chái shuǐ zhī láo , hé shí kě miǎn ? niàn zhī zài xīn , ruò hé kě yán ! rán rǔ děng suī bù tóng shēng , dāng sī sì hǎi jiē xiōng dì zhī yì 。 bào shū 、 guǎn zhòng , fēn cái wú cāi ; guī shēng 、 wǔ jǔ , bān jīng dào jiù 。 suì néng yǐ bài wéi chéng , yīn sàng lì gōng 。 tā rén shàng ěr , kuàng tóng fù zhī rén zāi ! yǐng chuān hán yuán cháng , hàn mò míng shì , shēn chǔ qīng zuǒ , bā shí ér zhōng 。 xiōng dì tóng jū , zhì yú mò chǐ 。 jì běi fàn zhì chūn , jìn shí cāo xíng rén yě , qī shì tóng cái , jiā rén wú yuàn sè 。《 shī 》 yuē :“ gāo shān yǎng zhǐ , jǐng háng háng zhǐ 。” suī bù néng ěr , zhì xīn shàng zhī 。 rǔ qí shèn zāi ! wú fù hé yán 。

以上就是关于与子俨等疏注音版、与子俨等疏拼音版的相关介绍。为您推荐:与子俨等疏翻译|注释|赏析

搜索建议:与子俨等疏注音版拼音版  注音  注音词条  拼音  拼音词条  
古文经典

 知人者智文言文翻译

《知人者智》是春秋时期老子写的一篇古文,主要讲述能够了解他人的人是有智慧的,能够了解自己的人是高明的以及相关的内容。文言文知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者...(展开)