快好知 kuaihz订阅看过栏目

 

 

吕氏春秋别类原文及翻译(带拼音版)

吕氏春秋别类原文带拼音

【 别bié类lèi 】

 二èr曰yuē : 知zhī不bù知zhī , 上shàng矣yǐ 。 过guò者zhě之zhī患huàn , 不bù知zhī而ér自zì以yǐ为wéi知zhī 。 物wù多duō类lèi然rán而ér不bù然rán , 故gù亡wáng国guó戮lù民mín无wú已yǐ 。 夫fū草cǎo有yǒu莘shēn有yǒu藟lěi , 独dú食shí之zhī则zé杀shā人rén , 合hé而ér食shí之zhī则zé益yì寿shòu 。 万wàn堇jǐn不bù杀shā , 漆qī淖nào水shuǐ淖nào , 合hé两liǎng淖nào则zé为wéi蹇jiǎn , 湿shī之zhī则zé为wéi干gān 。 金jīn柔róu锡xī柔róu, 合hé两liǎng柔róu则zé为wéi刚gāng , 燔fán之zhī则zé为wéi淖nào 。 或huò湿shī而ér干gān , 或huò燔fán而ér淖nào , 类lèi固gù不bù必bì , 可kě推tuī知zhī也yě ? 小xiǎo方fāng , 大dà方fāng之zhī类lèi也yě ; 小xiǎo马mǎ , 大dà马mǎ之zhī类lèi也yě ; 小xiǎo智zhì , 非fēi大dà智zhì之zhī类lèi也yě 。 鲁lǔ人rén有yǒu公gōng孙sūn绰chuò者zhě , 告gào人rén曰yuē :“ 我wǒ能néng起qǐ死sǐ人rén 。” 人rén问wèn其qí故gù , 对duì曰yuē :“ 我wǒ固gù能néng治zhì偏piān枯kū , 今jīn吾wú倍bèi所suǒ以yǐ为wéi偏piān枯kū之zhī药yào , 则zé可kě以yǐ起qǐ死sǐ人rén矣yǐ 。” 物wù固gù有yǒu可kě以yǐ为wéi小xiǎo , 不bù可kě以yǐ为wéi大dà , 可kě以yǐ为wéi半bàn , 不bù可kě以yǐ为wéi全quán者zhě也yě 。 相xiāng剑jiàn者zhě曰yuē :“ 白bái所suǒ以yǐ为wéi坚jiān也yě , 黄huáng所suǒ以yǐ为wéi牣rèn也yě , 黄huáng白bái杂zá则zé坚jiān且qiě牣rèn , 良liáng剑jiàn也yě 。” 难nán者zhě曰yuē:“ 白bái所suǒ以yǐ为wéi不bù牣rèn也yě , 黄huáng所suǒ以yǐ为wéi不bù坚jiān也yě , 黄huáng白bái杂zá 。 则zé不bù坚jiān且qiě不bù牣rèn也yě 。 又yòu柔róu则zé锩juǎn , 坚jiān则zé折zhé 。 剑jiàn折zhé且qiě锩juǎn , 焉yān得dé为wéi利lì剑jiàn ?” 剑jiàn之zhī情qíng未wèi革gé , 而ér或huò以yǐ为wéi良liáng , 或huò以yǐ为wéi恶è , 说shuō使shǐ之zhī也yě 。 故gù有yǒu以yǐ聪cōng明míng听tīng说shuō , 则zé妄wàng说shuō者zhě止zhǐ ; 无wú以yǐ聪cōng明míng听tīng说shuō , 则zé尧yáo 、 桀jié无wú别bié矣yǐ 。 此cǐ忠zhōng臣chén之zhī所suǒ患huàn也yě , 贤xián者zhě之zhī所suǒ以yǐ废fèi也yě 。 义yì , 小xiǎo为wéi之zhī则zé小xiǎo有yǒu福fú , 大dà为wéi之zhī则zé大dà有yǒu福fú 。 於yú祸huò则zé不bù然rán , 小xiǎo有yǒu之zhī不bù若ruò其qí亡wáng也yě 。 射shè招zhāo者zhě欲yù其qí中zhōng小xiǎo也yě , 射shè兽shòu者zhě欲yù其qí中zhōng大dà也yě 。 物wù固gù不bù必bì , 安ān可kě推tuī也yě ? 高gāo阳yáng应yīng将jiāng为wèi室shì家jiā , 匠jiàng对duì曰yuē :“ 未wèi可kě也yě 。 木mù尚shàng生shēng , 加jiā涂tú其qí上shàng , 必bì将jiāng挠náo 。 以yǐ生shēng为wéi室shì , 今jīn虽suī善shàn , 後hòu将jiāng必bì败bài 。” 高gāo阳yáng应yīng曰yuē :“ 缘yuán子zi之zhī言yán , 则zé室shì不bù败bài也yě 。 木mù益yì枯kū则zé劲jìn , 涂tú益yì干gān则zé轻qīng , 以yǐ益yì劲jìn任rèn益yì轻qīng , 则zé不bù败bài 。” 匠jiàng人rén无wú辞cí而ér对duì 。 受shòu令lìng而ér为wéi之zhī 。 室shì之zhī始shǐ成chéng也yě善shàn , 其qí後hòu果guǒ败bài 。 高gāo阳yáng应yīng好hǎo小xiǎo察chá , 而ér不bù通tōng乎hū大dà理lǐ也yě 。 骥jì、 骜ào 、 绿lǜ耳ěr背bèi日rì而ér西xī走zǒu , 至zhì乎hū夕xī则zé日rì在zài其qí前qián矣yǐ 。 目mù固gù有yǒu不bù见jiàn也yě , 智zhì固gù有yǒu不bù知zhī也yě , 数shù固gù有yǒu不bù及jí也yě 。 不bù知zhī其qí说shuō所suǒ以yǐ然rán而ér然rán , 圣shèng人rén因yīn而ér兴xīng制zhì , 不bù事shì心xīn焉yān 。

吕氏春秋别类翻译

知道自己有所不知,就可说是高明了。犯错误人的弊病,正在于不知却自以为知。很多事物都是好象如此其实并不如此,很多人也是似乎很聪明其实并不聪明,所以国家被灭亡、百姓被杀戮的事情才接连不断地发生。药草有莘有藟,单独服用会致死,合在一起服用却会益寿。蝎子和紫堇都是毒药,配在一起反倒毒不死人。漆是流体,水也是流体,漆与水相遇却会凝固,越是潮湿就干得越快。铜很柔软,锡也很柔软,二者熔合起来却会变硬,而用火焚烧又会变成流体。有的东西弄湿反倒变得干燥,有的东西焚烧反倒变成流体,物类本来就不是固定不变的,怎么能够推知呢?

小的方形跟大的方形是同类的,小马跟大马是同类的,小聪明跟太聪明却不是同类的。

鲁国有个叫公孙绰的人,告诉别人说;“我能使死人复活。”别人问他是什么缘故,他回答说:“我本来就能治疗偏瘫,现在我把治疗偏瘫的药加倍,就可以使死人复活了。”公孙绰并不懂得,有的事物本来就只能在小处起作用却不能在大处起作用,只能对局部起作用却不能对全局起作用。

相剑的人说;“白色是表示剑坚硬的,黄色是表示剑柔韧的,黄白相杂,就表示既坚硬又柔韧,就是好剑。”反驳的人说;“白色是表示剑不柔韧的,黄色是表示剑不坚硬的,黄白相杂,就表示既不坚硬又不柔韧。而且柔韧就会卷刃,坚硬就会折断,剑既易折又卷刃,怎幺能算利剑?”剑的实质没有变化,而有的认为好,有的认为不好,这是人为的议论造成的。所以,如果能凭耳聪目明来听取议论,那么胡乱议论的人就得住口;不能凭耳聪目明听取议论,就会连议论的人是尧是桀也分辨不清了。这正是忠臣对君主感到忧虑的地方,也是贤人被废弃不用的原因。符合道义的事,小做就得小福,大做就得犬福。灾祸则不是这样,稍有灾祸也不如没有好。射靶子的人希望射中的目标越小越好,射野兽的人则希望射中的野兽越大越好。事物本来就不是固定不变的,怎么能够推知呢?

高阳应打算建造房舍,术匠答复说。“现在还不行。木料还湿,上面再加上泥,一定会被压弯。用湿术科盖房子,现时虽然很好,以后一定要倒坍。”高阳应说:“照你所说,房子恰恰不会倒坍。木料越干就会越结实有力,泥越干就会越轻,用越来越结实的东西承担越来越轻的东西,肯定不会倒坍。”木匠无言以对,只好奉命而行。房子刚落成时很好,后来果然倒坍了。高阳应是喜在小处明察,却不懂得大道理啊!

骥、骜、绿耳等良马背朝太阳向西奔跑,到了傍晚,太阳仍在它们的前方。眼睛本来就有看不到的东西,智慧本来就有弄不明白的道理,道术本来就有解释不了的地方。人们不知道一些事物的所以然,但它们确实就是这样。圣人就顺应自然创制制度,不在一时不懂的地方主观判断。

以上就是吕氏春秋别类原文及翻译、吕氏春秋别类原文带拼音版的相关介绍。为您推荐:吕氏春秋·论·似顺论文言文和译文

搜索建议:吕氏春秋别类原文及翻译  吕氏  吕氏词条  拼音  拼音词条  原文  原文词条  春秋  春秋词条  翻译  翻译词条  
古文经典

 阳子之宋原文及翻译_寓意

【原文】阳子之宋,宿于逆旅。逆旅者有妾二人,其一人美,其一人恶,恶者贵而美者贱。阳子问其故,逆旅小子对曰:“其美者自美,吾不知其美也;其恶者自恶,吾不知其恶也。...(展开)