快好知 kuaihz订阅看过栏目大字版

 

 

庄子齐物论拼音版注音版

庄子齐物论注音版

《 庄zhuāng子zǐ · 齐qí物wù论lùn 》

 南nán郭guō子zǐ綦qí隐yǐn机jī而ér坐zuò , 仰yǎng天tiān而ér嘘xū , 荅dá焉yān似sì丧sàng其qí耦ǒu 。 颜yán成chéng子zǐ游yóu立lì侍shì乎hū前qián , 曰yuē :“ 何hé居jū乎hū ? 形xíng固gù可kě使shǐ如rú槁gǎo木mù , 而ér心xīn固gù可kě使shǐ如rú死sǐ灰huī乎hū ? 今jīn之zhī隐yǐn机jī者zhě , 非fēi昔xī之zhī隐yǐn机jī者zhě也yě ?” 子zǐ綦qí曰yuē :“ 偃yǎn , 不bù亦yì善shàn乎hū , 而ér问wèn之zhī也yě ! 今jīn者zhě吾wú丧sàng我wǒ , 汝rǔ知zhī之zhī乎hū? 女nǚ闻wén人rén籁lài而ér未wèi闻wén地dì籁lài , 女nǚ闻wén地dì籁lài而ér不bù闻wén天tiān籁lài夫fū !”

 子zǐ游yóu曰yuē :“ 敢gǎn问wèn其qí方fāng 。” 子zǐ綦qí曰yuē :“ 夫fū大dà块kuài噫yī气qì , 其qí名míng为wéi风fēng 。 是shì唯wéi无wú作zuò , 作zuò则zé万wàn窍qiào怒nù呺xiāo 。 而ér独dú不bù闻wén之zhī翏liù翏liù乎hū ? 山shān林lín之zhī畏wèi佳jiā , 大dà木mù百bǎi围wéi之zhī窍qiào穴xué , 似sì鼻bí , 似sì口kǒu , 似sì耳ěr , 似sì枅jī , 似sì圈quān , 似sì臼jiù , 似sì洼wā者zhě , 似sì污wū者zhě 。 激jī者zhě 、 謞hè者zhě 、 叱chì者zhě 、 吸xī者zhě 、 叫jiào者zhě 、 譹háo者zhě 、 宎yǎo者zhě , 咬yǎo者zhě , 前qián者zhě唱chàng于yú而ér随suí者zhě唱chàng喁yóng , 泠líng风fēng则zé小xiǎo和hé , 飘piāo风fēng则zé大dà和hé , 厉lì风fēng济jì则zé众zhòng窍qiào为wéi虚xū 。 而ér独dú不bù见jiàn之zhī调diào调diào之zhī刁diāo刁diāo乎hū ?”

 子zǐ游yóu曰yuē :“ 地dì籁lài则zé众zhòng窍qiào是shì已yǐ , 人rén籁lài则zé比bǐ竹zhú是shì已yǐ , 敢gǎn问wèn天tiān籁lài 。” 子zǐ綦qí曰yuē :“ 夫fū吹chuī万wàn不bù同tóng , 而ér使shǐ其qí自zì己jǐ也yě 。 咸xián其qí自zì取qǔ , 怒nù者zhě其qí谁shéi邪yé ?”

 大dà知zhī闲xián闲xián , 小xiǎo知zhī间jiān间jiān 。 大dà言yán炎yán炎yán , 小xiǎo言yán詹zhān詹zhān 。 其qí寐mèi也yě魂hún交jiāo , 其qí觉jué也yě形xíng开kāi 。 与yǔ接jiē为wéi构gòu , 日rì以yǐ心xīn斗dòu 。 缦màn者zhě、 窖jiào者zhě 、 密mì者zhě 。 小xiǎo恐kǒng惴zhuì惴zhuì , 大dà恐kǒng缦màn缦màn 。 其qí发fā若ruò机jī栝guā , 其qí司sī是shì非fēi之zhī谓wèi也yě ; 其qí留liú如rú诅zǔ盟méng , 其qí守shǒu胜shèng之zhī谓wèi也yě ; 其qí杀shā如rú秋qiū冬dōng , 以yǐ言yán其qí日rì消xiāo也yě ; 其qí溺nì之zhī所suǒ为wéi之zhī , 不bù可kě使shǐ复fù之zhī也yě ; 其qí厌yàn也yě如rú缄jiān , 以yǐ言yán其qí老lǎo洫xù也yě ; 近jìn死sǐ之zhī心xīn , 莫mò使shǐ复fù阳yáng也yě 。 喜xǐ怒nù哀āi乐lè , 虑lǜ叹tàn变biàn蜇zhē , 姚yáo佚yì启qǐ态tài —— 乐lè出chū虚xū , 蒸zhēng成chéng菌jūn 。 日rì夜yè相xiāng代dài乎hū前qián而ér莫mò知zhī其qí所suǒ萌méng 。 已yǐ乎hū , 已yǐ乎hū ! 旦dàn暮mù得de此cǐ , 其qí所suǒ由yóu以yǐ生shēng乎hū !

 非fēi彼bǐ无wú我wǒ , 非fēi我wǒ无wú所suǒ取qǔ 。 是shì亦yì近jìn矣yǐ , 而ér不bù知zhī其qí所suǒ为wèi使shǐ 。 若ruò有yǒu真zhēn宰zǎi , 而ér特tè不bù得dé其qí眹zhèn 。 可kě行xíng己jǐ信xìn , 而ér不bù见jiàn其qí形xíng , 有yǒu情qíng而ér无wú形xíng 。 百bǎi骸hái 、 九jiǔ窍qiào 、 六liù藏cáng 、 赅gāi而ér存cún焉yān , 吾wú谁shéi与yǔ为wéi亲qīn ? 汝rǔ皆jiē说shuō之zhī乎hū ? 其qí有yǒu私sī焉yān ? 如rú是shì皆jiē有yǒu为wéi臣chén妾qiè乎hū ? 其qí臣chén妾qiè不bù足zú以yǐ相xiāng治zhì乎hū ? 其qí递dì相xiāng为wéi君jūn臣chén乎hū ? 其qí有yǒu真zhēn君jūn存cún焉yān ! 如rú求qiú得de其qí情qíng与yǔ不bù得de , 无wú益yì损sǔn乎hū其qí真zhēn 。 一yī受shòu其qí成chéng形xíng , 不bù亡wáng以yǐ待dài尽jìn 。 与yǔ物wù相xiāng刃rèn相xiāng靡mí , 其qí行xíng尽jìn如rú驰chí而ér莫mò之zhī能néng止zhǐ , 不bù亦yì悲bēi乎hū ! 终zhōng身shēn役yì役yì而ér不bù见jiàn其qí成chéng功gōng , 苶nié然rán疲pí役yì而ér不bù知zhī其qí所suǒ归guī , 可kě不bù哀āi邪yé ! 人rén谓wèi之zhī不bù死sǐ , 奚xī益yì ! 其qí形xíng化huà , 其qí心xīn与yǔ之zhī然rán , 可kě不bù谓wèi大dà哀āi乎hū ? 人rén之zhī生shēng也yě , 固gù若ruò是shì芒máng乎hū ? 其qí我wǒ独dú芒máng , 而ér人rén亦yì有yǒu不bù芒máng者zhě乎hū ?

 夫fū随suí其qí成chéng心xīn而ér师shī之zhī , 谁shéi独dú且qiě无wú师shī乎hū ? 奚xī必bì知zhī代dài而ér自zì取qǔ者zhě有yǒu之zhī ? 愚yú者zhě与yǔ有yǒu焉yān ! 未wèi成chéng乎hū心xīn而ér有yǒu是shì非fēi , 是shì今jīn日rì适shì越yuè而ér昔xī至zhì也yě 。 是shì以yǐ无wú有yǒu为wéi有yǒu 。 无wú有yǒu为wéi有yǒu , 虽suī有yǒu神shén禹yǔ且qiě不bù能néng知zhī , 吾wú独dú且qiě奈nài何hé哉zāi !

 夫fū言yán非fēi吹chuī也yě , 言yán者zhě有yǒu言yán 。 其qí所suǒ言yán者zhě特tè未wèi定dìng也yě 。 果guǒ有yǒu言yán邪yé ? 其qí未wèi尝cháng有yǒu言yán邪yé ? 其qí以yǐ为wéi异yì于yú鷇kòu音yīn , 亦yì有yǒu辩biàn乎hū? 其qí无wú辩biàn乎hū ? 道dào恶è乎hū隐yǐn而ér有yǒu真zhēn伪wěi ? 言yán恶è乎hū隐yǐn而ér有yǒu是shì非fēi ? 道dào恶è乎hū往wǎng而ér不bù存cún ? 言yán恶è乎hū存cún而ér不bù可kě ? 道dào隐yǐn于yú小xiǎo成chéng , 言yán隐yǐn于yú荣róng华huá 。 故gù有yǒu儒rú墨mò之zhī是shì非fēi , 以yǐ是shì其qí所suǒ非fēi而ér非fēi其qí所suǒ是shì 。 欲yù是shì其qí所suǒ非fēi而ér非fēi其qí所suǒ是shì , 则zé莫mò若ruò以yǐ明míng 。

 物wù无wú非fēi彼bǐ , 物wù无wú非fēi是shì 。 自zì彼bǐ则zé不bù见jiàn , 自zì知zhī则zé知zhī之zhī 。 故gù曰yuē : 彼bǐ出chū于yú是shì , 是shì亦yì因yīn彼bǐ 。 彼bǐ是shì方fāng生shēng之zhī说shuō也yě 。 虽suī然rán , 方fāng生shēng方fāng死sǐ , 方fāng死sǐ方fāng生shēng ; 方fāng可kě方fāng不bù可kě , 方fāng不bù可kě方fāng可kě ; 因yīn是shì因yīn非fēi , 因yīn非fēi因yīn是shì 。 是shì以yǐ圣shèng人rén不bù由yóu而ér照zhào之zhī于yú天tiān , 亦yì因yīn是shì也yě 。 是shì亦yì彼bǐ也yě , 彼bǐ亦yì是shì也yě 。 彼bǐ亦yì一yī是shì非fēi , 此cǐ亦yì一yī是shì非fēi , 果guǒ且qiě有yǒu彼bǐ是shì乎hū哉zāi ? 果guǒ且qiě无wú彼bǐ是shì乎hū哉zāi ? 彼bǐ是shì莫mò得de其qí偶ǒu , 谓wèi之zhī道dào枢shū 。 枢shū始shǐ得de其qí环huán中zhōng , 以yǐ应yīng无wú穷qióng 。 是shì亦yì一yī无wú穷qióng , 非fēi亦yì一yī无wú穷qióng也yě 。 故gù曰yuē : 莫mò若ruò以yǐ明míng 。

 以yǐ指zhǐ喻yù指zhǐ之zhī非fēi指zhǐ , 不bù若ruò以yǐ非fēi指zhǐ喻yù指zhǐ之zhī非fēi指zhǐ也yě ; 以yǐ马mǎ喻yù马mǎ之zhī非fēi马mǎ , 不bù若ruò以yǐ非fēi马mǎ喻yù马mǎ之zhī非fēi马mǎ也yě 。 天tiān地dì一yī指zhǐ也yě , 万wàn物wù一yī马mǎ也yě 。

 可kě乎hū可kě , 不bù可kě乎hū不bù可kě 。 道dào行héng之zhī而ér成chéng , 物wù谓wèi之zhī而ér然rán 。 有yǒu自zì也yě而ér可kě , 有yǒu自zì也yě而ér不bù可kě ; 有yǒu自zì也yě而ér然rán , 有yǒu自zì也yě而ér不bù然rán 。 恶è乎hū然rán ? 然rán于yú然rán 。 恶è乎hū不bù然rán ? 不bù然rán于yú不bù然rán 。 物wù固gù有yǒu所suǒ然rán , 物wù固gù有yǒu所suǒ可kě 。 无wú物wù不bù然rán , 无wú物wù不bù可kě 。 故gù为wéi是shì举jǔ莛tíng与yǔ楹yíng , 厉lì与yǔ西xī施shī , 恢huī诡guǐ谲jué怪guài , 道dào通tōng为wéi一yī 。

 其qí分fēn也yě , 成chéng也yě ; 其qí成chéng也yě , 毁huǐ也yě 。 凡fán物wù无wú成chéng与yǔ毁huǐ , 复fù通tōng为wéi一yī 。 唯wéi达dá者zhě知zhī通tōng为wéi一yī , 为wèi是shì不bù用yòng而ér寓yù诸zhū庸yōng 。 庸yōng也yě者zhě , 用yòng也yě ; 用yòng也yě者zhě , 通tōng也yě ; 通tōng也yě者zhě , 得dé也yě ; 适shì得dé而ér几jǐ矣yǐ 。 因yīn是shì已yǐ 。 已yǐ而ér不bù知zhī其qí然rán , 谓wèi之zhī道dào 。 劳láo神shén明míng为wèi一yī而ér不bù知zhī其qí同tóng也yě , 谓wèi之zhī “ 朝cháo三sān ”。 何hé谓wèi “ 朝cháo三sān ”? 狙jū公gōng赋fù芧xù , 曰yuē :“ 朝cháo三sān而ér暮mù四sì 。” 众zhòng狙jū皆jiē怒nù 。 曰yuē :“ 然rán则zé朝cháo四sì而ér暮mù三sān。” 众zhòng狙jū皆jiē悦yuè 。 名míng实shí未wèi亏kuī而ér喜xǐ怒nù为wéi用yòng , 亦yì因yīn是shì也yě 。 是shì以yǐ圣shèng人rén和hé之zhī以yǐ是shì非fēi而ér休xiū乎hū天tiān钧jūn , 是shì之zhī谓wèi两liǎng行háng 。

 古gǔ之zhī人rén , 其qí知zhī有yǒu所suǒ至zhì矣yǐ 。 恶è乎hū至zhì ? 有yǒu以yǐ为wéi未wèi始shǐ有yǒu物wù者zhě , 至zhì矣yǐ , 尽jìn矣yǐ , 不bù可kě以yǐ加jiā矣yǐ ! 其qí次cì以yǐ为wéi有yǒu物wù矣yǐ , 而ér未wèi始shǐ有yǒu封fēng也yě 。 其qí次cì以yǐ为wéi有yǒu封fēng焉yān , 而ér未wèi始shǐ有yǒu是shì非fēi也yě 。 是shì非fēi之zhī彰zhāng也yě , 道dào之zhī所suǒ以yǐ亏kuī也yě 。 道dào之zhī所suǒ以yǐ亏kuī , 爱ài之zhī所suǒ以yǐ成chéng 。 果guǒ且qiě有yǒu成chéng与yǔ亏kuī乎hū哉zāi ? 果guǒ且qiě无wú成chéng与yǔ亏kuī乎hū哉zāi ? 有yǒu成chéng与yǔ亏kuī , 故gù昭zhāo氏shì之zhī鼓gǔ琴qín也yě ; 无wú成chéng与yǔ亏kuī , 故gù昭zhāo氏shì之zhī不bù鼓gǔ琴qín也yě 。 昭zhāo文wén之zhī鼓gǔ琴qín也yě , 师shī旷kuàng之zhī枝zhī策cè也yě , 惠huì子zǐ之zhī据jù梧wú也yě , 三sān子zǐ之zhī知zhī几jī乎hū皆jiē其qí盛shèng者zhě也yě , 故gù载zài之zhī末mò年nián 。 唯wéi其qí好hǎo之zhī也yě , 以yǐ异yì于yú彼bǐ , 其qí好hǎo之zhī也yě , 欲yù以yǐ明míng之zhī 。 彼bǐ非fēi所suǒ明míng而ér明míng之zhī , 故gù以yǐ坚jiān白bái之zhī昧mèi终zhōng 。 而ér其qí子zǐ又yòu以yǐ文wén之zhī纶lún终zhōng , 终zhōng身shēn无wú成chéng 。 若ruò是shì而ér可kě谓wèi成chéng乎hū , 虽suī我wǒ亦yì成chéng也yě ; 若ruò是shì而ér不bù可kě谓wèi成chéng乎hū , 物wù与yǔ我wǒ无wú成chéng也yě 。 是shì故gù滑huá疑yí之zhī耀yào , 圣shèng人rén之zhī所suǒ图tú也yě 。 为wèi是shì不bù用yòng而ér寓yù诸zhū庸yōng , 此cǐ之zhī谓wèi “ 以yǐ明míng ”。

 今jīn且qiě有yǒu言yán于yú此cǐ , 不bù知zhī其qí与yǔ是shì类lèi乎hū ? 其qí与yǔ是shì不bù类lèi乎hū ? 类lèi与yǔ不bù类lèi , 相xiāng与yǔ为wéi类lèi , 则zé与yǔ彼bǐ无wú以yǐ异yì矣yǐ 。 虽suī然rán , 请qǐng尝cháng言yán之zhī : 有yǒu始shǐ也yě者zhě , 有yǒu未wèi始shǐ有yǒu始shǐ也yě者zhě , 有yǒu未wèi始shǐ有yǒu夫fū未wèi始shǐ有yǒu始shǐ也yě者zhě ; 有yǒu有yǒu也yě者zhě , 有yǒu无wú也yě者zhě , 有yǒu未wèi始shǐ有yǒu无wú也yě者zhě , 有yǒu未wèi始shǐ有yǒu夫fū未wèi始shǐ有yǒu无wú也yě者zhě 。 俄é而ér有yǒu无wú矣yǐ , 而ér未wèi知zhī有yǒu无wú之zhī果guǒ孰shú有yǒu孰shú无wú也yě 。 今jīn我wǒ则zé已yǐ有yǒu有yǒu谓wèi矣yǐ , 而ér未wèi知zhī吾wú所suǒ谓wèi之zhī其qí果guǒ有yǒu谓wèi乎hū ? 其qí果guǒ无wú谓wèi乎hū ?

 夫fū天tiān下xià莫mò大dà于yú秋qiū豪háo之zhī末mò , 而ér太tài山shān为wéi小xiǎo ; 莫mò寿shòu乎hū殇shāng子zi , 而ér彭péng祖zǔ为wéi夭yāo 。 天tiān地dì与yǔ我wǒ并bìng生shēng , 而ér万wàn物wù与yǔ我wǒ为wéi一yī 。 既jì已yǐ为wéi一yī矣yǐ , 且qiě得děi有yǒu言yán乎hū ? 既jì已yǐ谓wèi之zhī一yī矣yǐ , 且qiě得de无wú言yán乎hū ? 一yī与yǔ言yán为wéi二èr , 二èr与yǔ一yī为wéi三sān 。 自zì此cǐ以yǐ往wǎng , 巧qiǎo历lì不bù能néng得dé , 而ér况kuàng其qí凡fán乎hū ! 故gù自zì无wú适shì有yǒu , 以yǐ至zhì于yú三sān , 而ér况kuàng自zì有yǒu适shì有yǒu乎hū ! 无wú适shì焉yān , 因yīn是shì已yǐ !

 夫fū道dào未wèi始shǐ有yǒu封fēng , 言yán未wèi始shǐ有yǒu常cháng , 为wèi是shì而ér有yǒu畛zhěn也yě 。 请qǐng言yán其qí畛zhěn : 有yǒu左zuǒ有yǒu右yòu , 有yǒu伦lún有yǒu义yì , 有yǒu分fēn有yǒu辩biàn , 有yǒu竞jìng有yǒu争zhēng , 此cǐ之zhī谓wèi八bā德dé 。 六liù合hé之zhī外wài , 圣shèng人rén存cún而ér不bù论lùn ; 六liù合hé之zhī内nèi , 圣shèng人rén论lùn而ér不bù议yì ; 春chūn秋qiū经jīng世shì先xiān王wáng之zhī志zhì , 圣shèng人rén议yì而ér不bù辩biàn 。

 故gù分fēn也yě者zhě , 有yǒu不bù分fēn也yě ; 辩biàn也yě者zhě , 有yǒu不bù辩biàn也yě 。 曰yuē :“ 何hé也yě ?”“ 圣shèng人rén怀huái之zhī , 众zhòng人rén辩biàn之zhī以yǐ相xiāng示shì也yě 。 故gù曰yuē : 辩biàn也yě者zhě , 有yǒu不bù见jiàn也yě 。” 夫fú大dà道dào不bù称chēng , 大dà辩biàn不bù言yán , 大dà仁rén不bù仁rén , 大dà廉lián不bù嗛qiǎn , 大dà勇yǒng不bù忮zhì 。 道dào昭zhāo而ér不bù道dào , 言yán辩biàn而ér不bù及jí , 仁rén常cháng而ér不bù成chéng , 廉lián清qīng而ér不bù信xìn , 勇yǒng忮zhì而ér不bù成chéng 。 五wǔ者zhě圆yuán而ér几jǐ向xiàng方fāng矣yǐ ! 故gù知zhī止zhǐ其qí所suǒ不bù知zhī , 至zhì矣yǐ 。 孰shú知zhī不bù言yán之zhī辩biàn , 不bù道dào之zhī道dào ? 若ruò有yǒu能néng知zhī , 此cǐ之zhī谓wèi天tiān府fǔ 。 注zhù焉yān而ér不bù满mǎn , 酌zhuó焉yān而ér不bù竭jié , 而ér不bù知zhī其qí所suǒ由yóu来lái , 此cǐ之zhī谓wèi葆bǎo光guāng 。

 故gù昔xī者zhě尧yáo问wèn于yú舜shùn曰yuē :“ 我wǒ欲yù伐fá宗zōng 、 脍kuài 、 胥xū敖áo , 南nán面miàn而ér不bù释shì然rán 。 其qí故gù何hé也yě ?” 舜shùn曰yuē :“ 夫fū三sān子zǐ者zhě , 犹yóu存cún乎hū蓬péng艾ài之zhī间jiān 。 若ruò不bù释shì然rán何hé哉zāi ! 昔xī者zhě十shí日rì并bìng出chū , 万wàn物wù皆jiē照zhào , 而ér况kuàng德dé之zhī进jìn乎hū日rì者zhě乎hū !”

 啮niè缺quē问wèn乎hū王wáng倪ní曰yuē :“ 子zǐ知zhī物wù之zhī所suǒ同tóng是shì乎hū ?” 曰yuē :“ 吾wú恶è乎hū知zhī之zhī !”“ 子zǐ知zhī子zi之zhī所suǒ不bù知zhī邪yé ?” 曰yuē :“ 吾wú恶è乎hū知zhī之zhī !”“ 然rán则zé物wù无wú知zhī邪yé ?” 曰yuē :“ 吾wú恶è乎hū知zhī之zhī ! 虽suī然rán , 尝cháng试shì言yán之zhī : 庸yōng讵jù知zhī吾wú所suǒ谓wèi知zhī之zhī非fēi不bù知zhī邪yé ? 庸yōng讵jù知zhī吾wú所suǒ谓wèi不bù知zhī之zhī非fēi知zhī邪yé ? 且qiě吾wú尝cháng试shì问wèn乎hū女nǚ : 民mín湿shī寝qǐn则zé腰yāo疾jí偏piān死sǐ , 鳅qiū然rán乎hū哉zāi ? 木mù处chù则zé惴zhuì栗lì恂xún惧jù , 猨yuán猴hóu然rán乎hū哉zāi ? 三sān者zhě孰shú知zhī正zhèng处chù ? 民mín食shí刍chú豢huàn , 麋mí鹿lù食shí荐jiàn , 蝍jí蛆qū甘gān带dài , 鸱chī鸦yā耆qí鼠shǔ , 四sì者zhě孰shú知zhī正zhèng味wèi ? 猨yuán猵biān狙jū以yǐ为wéi雌cí , 麋mí与yǔ鹿lù交jiāo , 鳅qiū与yǔ鱼yú游yóu 。 毛máo嫱qiáng丽lì姬jī, 人rén之zhī所suǒ美měi也yě ; 鱼yú见jiàn之zhī深shēn入rù , 鸟niǎo见jiàn之zhī高gāo飞fēi , 麋mí鹿lù见jiàn之zhī决jué骤zhòu , 四sì者zhě孰shú知zhī天tiān下xià之zhī正zhèng色sè哉zāi ? 自zì我wǒ观guān之zhī , 仁rén义yì之zhī端duān, 是shì非fēi之zhī涂tú , 樊fán然rán淆xiáo乱luàn , 吾wú恶è能néng知zhī其qí辩biàn !” 啮niè缺quē曰yuē :“ 子zǐ不bù利lì害hài , 则zé至zhì人rén固gù不bù知zhī利lì害hài乎hū ?” 王wáng倪ní曰yuē :“ 至zhì人rén神shén矣yǐ ! 大dà泽zé焚fén而ér不bù能néng热rè , 河hé汉hàn冱hù而ér不bù能néng寒hán , 疾jí雷léi破pò山shān 、 飘piāo风fēng振zhèn海hǎi而ér不bù能néng惊jīng 。 若ruò然rán者zhě , 乘chéng云yún气qì , 骑qí日rì月yuè , 而ér游yóu乎hū四sì海hǎi之zhī外wài , 死sǐ生shēng无wú变biàn于yú己jǐ , 而ér况kuàng利lì害hài之zhī端duān乎hū !”

 瞿qú鹊què子zi问wèn乎hū长cháng梧wú子zǐ曰yuē :“ 吾wú闻wén诸zhū夫fū子zǐ : 圣shèng人rén不bù从cóng事shì于yú务wù , 不bù就jiù利lì , 不bù违wéi害hài , 不bù喜xǐ求qiú , 不bù缘yuán道dào , 无wú谓wèi有yǒu谓wèi , 有yǒu谓wèi无wú谓wèi , 而ér游yóu乎hū尘chén垢gòu之zhī外wài 。 夫fū子zǐ以yǐ为wéi孟mèng浪làng之zhī言yán , 而ér我wǒ以yǐ为wéi妙miào道dào之zhī行xíng也yě 。 吾wú子zi以yǐ为wéi奚xī若ruò ?”

 长cháng梧wú子zǐ曰yuē :“ 是shì皇huáng帝dì之zhī所suǒ听tīng荧yíng也yě , 而ér丘qiū也yě何hé足zú以yǐ知zhī之zhī ! 且qiě女nǚ亦yì大dà早zǎo计jì , 见jiàn卵luǎn而ér求qiú时shí夜yè , 见jiàn弹dàn而ér求qiú鸮xiāo炙zhì 。 予yǔ尝cháng为wéi女nǚ妄wàng言yán之zhī , 女nǚ以yǐ妄wàng听tīng之zhī 。 奚xī旁páng日rì月yuè , 挟xié宇yǔ宙zhòu , 为wèi其qí脗wěn合hé , 置zhì其qí滑huá涽hūn , 以yǐ隶lì相xiāng尊zūn ? 众zhòng人rén役yì役yì , 圣shèng人rén愚yú芚tún , 参cān万wàn岁suì而ér一yī成chéng纯chún 。 万wàn物wù尽jìn然rán , 而ér以yǐ是shì相xiāng蕴yùn 。 予yǔ恶è乎hū知zhī说shuō生shēng之zhī非fēi惑huò邪yé ! 予yǔ恶è乎hū知zhī恶è死sǐ之zhī非fēi弱ruò丧sàng而ér不bù知zhī归guī者zhě邪yé !

 丽lì之zhī姬jī , 艾ài封fēng人rén之zhī子zǐ也yě 。 晋jìn国guó之zhī始shǐ得dé之zhī也yě , 涕tì泣qì沾zhān襟jīn 。 及jí其qí至zhì于yú王wáng所suǒ , 与yǔ王wáng同tóng筐kuāng床chuáng , 食shí刍chú豢huàn , 而ér后hòu悔huǐ其qí泣qì也yě 。 予yǔ恶è乎hū知zhī夫fū死sǐ者zhě不bù悔huǐ其qí始shǐ之zhī蕲qí生shēng乎hū ? 梦mèng饮yǐn酒jiǔ者zhě , 旦dàn而ér哭kū泣qì ; 梦mèng哭kū泣qì者zhě , 旦dàn而ér田tián猎liè 。 方fāng其qí梦mèng也yě , 不bù知zhī其qí梦mèng也yě 。 梦mèng之zhī中zhōng又yòu占zhàn其qí梦mèng焉yān , 觉jué而ér后hòu知zhī其qí梦mèng也yě 。 且qiě有yǒu大dà觉jué而ér后hòu知zhī此cǐ其qí大dà梦mèng也yě , 而ér愚yú者zhě自zì以yǐ为wéi觉jué , 窃qiè窃qiè然rán知zhī之zhī 。“ 君jūn乎hū ! 牧mù乎hū !” 固gù哉zāi ! 丘qiū也yě与yǔ女nǚ皆jiē梦mèng也yě , 予yǔ谓wèi女nǚ梦mèng亦yì梦mèng也yě 。 是shì其qí言yán也yě , 其qí名míng为wéi吊diào诡guǐ 。 万wàn世shì之zhī后hòu而ér一yī遇yù大dà圣shèng知zhī其qí解jiě者zhě , 是shì旦dàn暮mù遇yù之zhī也yě 。

 既jì使shǐ我wǒ与yǔ若ruò辩biàn矣yǐ , 若ruò胜shèng我wǒ , 我wǒ不bù若ruò胜shèng , 若ruò果guǒ是shì也yě ? 我wǒ果guǒ非fēi也yě邪yé ? 我wǒ胜shèng若ruò , 若ruò不bù吾wú胜shèng , 我wǒ果guǒ是shì也yě ? 而ér果guǒ非fēi也yě邪yé ? 其qí或huò是shì也yě ? 其qí或huò非fēi也yě邪yé ? 其qí俱jù是shì也yě ? 其qí俱jù非fēi也yě邪yé ? 我wǒ与yǔ若ruò不bù能néng相xiāng知zhī也yě 。 则zé人rén固gù受shòu其qí黮dǎn暗àn , 吾wú谁shéi使shǐ正zhèng之zhī ? 使shǐ同tóng乎hū若ruò者zhě正zhèng之zhī , 既jì与yǔ若ruò同tóng矣yǐ , 恶è能néng正zhèng之zhī ? 使shǐ同tóng乎hū我wǒ者zhě正zhèng之zhī , 既jì同tóng乎hū我wǒ矣yǐ , 恶è能néng正zhèng之zhī ? 使shǐ异yì乎hū我wǒ与yǔ若ruò者zhě正zhèng之zhī , 既jì异yì乎hū我wǒ与yǔ若ruò矣yǐ , 恶è能néng正zhèng之zhī ? 使shǐ同tóng乎hū我wǒ与yǔ若ruò者zhě正zhèng之zhī , 既jì同tóng乎hū我wǒ与yǔ若ruò矣yǐ , 恶è能néng正zhèng之zhī ? 然rán则zé我wǒ与yǔ若ruò与yǔ人rén俱jù不bù能néng相xiāng知zhī也yě , 而ér待dài彼bǐ也yě邪yé ?”

“ 何hé谓wèi和hé之zhī以yǐ天tiān倪ní ?” 曰yuē :“ 是shì不bù是shì , 然rán不bù然rán 。 是shì若ruò果guǒ是shì也yě , 则zé是shì之zhī异yì乎hū不bù是shì也yě亦yì无wú辩biàn ; 然rán若ruò果guǒ然rán也yě , 则zé然rán之zhī异yì乎hū不bù然rán也yě亦yì无wú辩biàn 。 化huà声shēng之zhī相xiāng待dài , 若ruò其qí不bù相xiāng待dài 。 和hé之zhī以yǐ天tiān倪ní , 因yīn之zhī以yǐ曼màn衍yǎn , 所suǒ以yǐ穷qióng年nián也yě 。 忘wàng年nián忘wàng义yì , 振zhèn于yú无wú竟jìng , 故gù寓yù诸zhū无wú竟jìng 。”

 罔wǎng两liǎng问wèn景jǐng曰yuē :“ 曩nǎng子zi行xíng , 今jīn子zi止zhǐ ; 曩nǎng子zi坐zuò , 今jīn子zi起qǐ 。 何hé其qí无wú特tè操cāo与yǔ ?” 景jǐng曰yuē :“ 吾wú有yǒu待dài而ér然rán者zhě邪yé ? 吾wú所suǒ待dài又yòu有yǒu待dài而ér然rán者zhě邪yé ? 吾wú待dài蛇shé蚹fù蜩tiáo翼yì邪yé ? 恶è识shí所suǒ以yǐ然rán ? 恶è识shí所suǒ以yǐ不bù然rán ?”

 昔xī者zhě庄zhuāng周zhōu梦mèng为wéi胡hú蝶dié , 栩xǔ栩xǔ然rán胡hú蝶dié也yě 。 自zì喻yù适shì志zhì与yǔ ! 不bù知zhī周zhōu也yě 。 俄é然rán觉jué , 则zé蘧qú蘧qú然rán周zhōu也yě 。 不bù知zhī周zhōu之zhī梦mèng为wéi胡hú蝶dié与yǔ ? 胡hú蝶dié之zhī梦mèng为wéi周zhōu与yǔ ? 周zhōu与yǔ胡hú蝶dié则zé必bì有yǒu分fēn矣yǐ 。 此cǐ之zhī谓wèi物wù化huà 。

庄子齐物论拼音

《 zhuāng zǐ · qí wù lùn 》

nán guō zǐ qí yǐn jī ér zuò , yǎng tiān ér xū , dá yān sì sàng qí ǒu 。 yán chéng zǐ yóu lì shì hū qián , yuē :“ hé jū hū ? xíng gù kě shǐ rú gǎo mù , ér xīn gù kě shǐ rú sǐ huī hū ? jīn zhī yǐn jī zhě , fēi xī zhī yǐn jī zhě yě ?” zǐ qí yuē :“ yǎn , bù yì shàn hū , ér wèn zhī yě ! jīn zhě wú sàng wǒ , rǔ zhī zhī hū ? nǚ wén rén lài ér wèi wén dì lài , nǚ wén dì lài ér bù wén tiān lài fū !”

zǐ yóu yuē :“ gǎn wèn qí fāng 。” zǐ qí yuē :“ fū dà kuài yī qì , qí míng wéi fēng 。 shì wéi wú zuò , zuò zé wàn qiào nù xiāo 。 ér dú bù wén zhī liù liù hū ? shān lín zhī wèi jiā , dà mù bǎi wéi zhī qiào xué , sì bí , sì kǒu , sì ěr , sì jī , sì quān , sì jiù , sì wā zhě , sì wū zhě 。 jī zhě 、 hè zhě 、 chì zhě 、 xī zhě 、 jiào zhě 、 háo zhě 、 yǎo zhě , yǎo zhě , qián zhě chàng yú ér suí zhě chàng yóng , líng fēng zé xiǎo hé , piāo fēng zé dà hé , lì fēng jì zé zhòng qiào wéi xū 。 ér dú bù jiàn zhī diào diào zhī diāo diāo hū ?”

zǐ yóu yuē :“ dì lài zé zhòng qiào shì yǐ , rén lài zé bǐ zhú shì yǐ , gǎn wèn tiān lài 。” zǐ qí yuē :“ fū chuī wàn bù tóng , ér shǐ qí zì jǐ yě 。 xián qí zì qǔ , nù zhě qí shéi yé ?”

dà zhī xián xián , xiǎo zhī jiān jiān 。 dà yán yán yán , xiǎo yán zhān zhān 。 qí mèi yě hún jiāo , qí jué yě xíng kāi 。 yǔ jiē wéi gòu , rì yǐ xīn dòu 。 màn zhě 、 jiào zhě 、 mì zhě 。 xiǎo kǒng zhuì zhuì , dà kǒng màn màn 。 qí fā ruò jī guā , qí sī shì fēi zhī wèi yě ; qí liú rú zǔ méng , qí shǒu shèng zhī wèi yě ; qí shā rú qiū dōng , yǐ yán qí rì xiāo yě ; qí nì zhī suǒ wéi zhī , bù kě shǐ fù zhī yě ; qí yàn yě rú jiān , yǐ yán qí lǎo xù yě ; jìn sǐ zhī xīn , mò shǐ fù yáng yě 。 xǐ nù āi lè , lǜ tàn biàn zhē , yáo yì qǐ tài —— lè chū xū , zhēng chéng jūn 。 rì yè xiāng dài hū qián ér mò zhī qí suǒ méng 。 yǐ hū , yǐ hū ! dàn mù de cǐ , qí suǒ yóu yǐ shēng hū !

fēi bǐ wú wǒ , fēi wǒ wú suǒ qǔ 。 shì yì jìn yǐ , ér bù zhī qí suǒ wèi shǐ 。 ruò yǒu zhēn zǎi , ér tè bù dé qí zhèn 。 kě xíng jǐ xìn , ér bù jiàn qí xíng , yǒu qíng ér wú xíng 。 bǎi hái 、 jiǔ qiào 、 liù cáng 、 gāi ér cún yān , wú shéi yǔ wéi qīn ? rǔ jiē shuō zhī hū ? qí yǒu sī yān ? rú shì jiē yǒu wéi chén qiè hū ? qí chén qiè bù zú yǐ xiāng zhì hū ? qí dì xiāng wéi jūn chén hū ? qí yǒu zhēn jūn cún yān ! rú qiú de qí qíng yǔ bù de , wú yì sǔn hū qí zhēn 。 yī shòu qí chéng xíng , bù wáng yǐ dài jìn 。 yǔ wù xiāng rèn xiāng mí , qí xíng jìn rú chí ér mò zhī néng zhǐ , bù yì bēi hū ! zhōng shēn yì yì ér bù jiàn qí chéng gōng , nié rán pí yì ér bù zhī qí suǒ guī , kě bù āi yé ! rén wèi zhī bù sǐ , xī yì ! qí xíng huà , qí xīn yǔ zhī rán , kě bù wèi dà āi hū ? rén zhī shēng yě , gù ruò shì máng hū ? qí wǒ dú máng , ér rén yì yǒu bù máng zhě hū ?

fū suí qí chéng xīn ér shī zhī , shéi dú qiě wú shī hū ? xī bì zhī dài ér zì qǔ zhě yǒu zhī ? yú zhě yǔ yǒu yān ! wèi chéng hū xīn ér yǒu shì fēi , shì jīn rì shì yuè ér xī zhì yě 。 shì yǐ wú yǒu wéi yǒu 。 wú yǒu wéi yǒu , suī yǒu shén yǔ qiě bù néng zhī , wú dú qiě nài hé zāi !

fū yán fēi chuī yě , yán zhě yǒu yán 。 qí suǒ yán zhě tè wèi dìng yě 。 guǒ yǒu yán yé ? qí wèi cháng yǒu yán yé ? qí yǐ wéi yì yú kòu yīn , yì yǒu biàn hū ? qí wú biàn hū ? dào è hū yǐn ér yǒu zhēn wěi ? yán è hū yǐn ér yǒu shì fēi ? dào è hū wǎng ér bù cún ? yán è hū cún ér bù kě ? dào yǐn yú xiǎo chéng , yán yǐn yú róng huá 。 gù yǒu rú mò zhī shì fēi , yǐ shì qí suǒ fēi ér fēi qí suǒ shì 。 yù shì qí suǒ fēi ér fēi qí suǒ shì , zé mò ruò yǐ míng 。

wù wú fēi bǐ , wù wú fēi shì 。 zì bǐ zé bù jiàn , zì zhī zé zhī zhī 。 gù yuē : bǐ chū yú shì , shì yì yīn bǐ 。 bǐ shì fāng shēng zhī shuō yě 。 suī rán , fāng shēng fāng sǐ , fāng sǐ fāng shēng ; fāng kě fāng bù kě , fāng bù kě fāng kě ; yīn shì yīn fēi , yīn fēi yīn shì 。 shì yǐ shèng rén bù yóu ér zhào zhī yú tiān , yì yīn shì yě 。 shì yì bǐ yě , bǐ yì shì yě 。 bǐ yì yī shì fēi , cǐ yì yī shì fēi , guǒ qiě yǒu bǐ shì hū zāi ? guǒ qiě wú bǐ shì hū zāi ? bǐ shì mò de qí ǒu , wèi zhī dào shū 。 shū shǐ de qí huán zhōng , yǐ yīng wú qióng 。 shì yì yī wú qióng , fēi yì yī wú qióng yě 。 gù yuē : mò ruò yǐ míng 。

yǐ zhǐ yù zhǐ zhī fēi zhǐ , bù ruò yǐ fēi zhǐ yù zhǐ zhī fēi zhǐ yě ; yǐ mǎ yù mǎ zhī fēi mǎ , bù ruò yǐ fēi mǎ yù mǎ zhī fēi mǎ yě 。 tiān dì yī zhǐ yě , wàn wù yī mǎ yě 。

kě hū kě , bù kě hū bù kě 。 dào héng zhī ér chéng , wù wèi zhī ér rán 。 yǒu zì yě ér kě , yǒu zì yě ér bù kě ; yǒu zì yě ér rán , yǒu zì yě ér bù rán 。 è hū rán ? rán yú rán 。 è hū bù rán ? bù rán yú bù rán 。 wù gù yǒu suǒ rán , wù gù yǒu suǒ kě 。 wú wù bù rán , wú wù bù kě 。 gù wéi shì jǔ tíng yǔ yíng , lì yǔ xī shī , huī guǐ jué guài , dào tōng wéi yī 。

qí fēn yě , chéng yě ; qí chéng yě , huǐ yě 。 fán wù wú chéng yǔ huǐ , fù tōng wéi yī 。 wéi dá zhě zhī tōng wéi yī , wèi shì bù yòng ér yù zhū yōng 。 yōng yě zhě , yòng yě ; yòng yě zhě , tōng yě ; tōng yě zhě , dé yě ; shì dé ér jǐ yǐ 。 yīn shì yǐ 。 yǐ ér bù zhī qí rán , wèi zhī dào 。 láo shén míng wèi yī ér bù zhī qí tóng yě , wèi zhī “ cháo sān ”。 hé wèi “ cháo sān ”? jū gōng fù xù , yuē :“ cháo sān ér mù sì 。” zhòng jū jiē nù 。 yuē :“ rán zé cháo sì ér mù sān 。” zhòng jū jiē yuè 。 míng shí wèi kuī ér xǐ nù wéi yòng , yì yīn shì yě 。 shì yǐ shèng rén hé zhī yǐ shì fēi ér xiū hū tiān jūn , shì zhī wèi liǎng háng 。

gǔ zhī rén , qí zhī yǒu suǒ zhì yǐ 。 è hū zhì ? yǒu yǐ wéi wèi shǐ yǒu wù zhě , zhì yǐ , jìn yǐ , bù kě yǐ jiā yǐ ! qí cì yǐ wéi yǒu wù yǐ , ér wèi shǐ yǒu fēng yě 。 qí cì yǐ wéi yǒu fēng yān , ér wèi shǐ yǒu shì fēi yě 。 shì fēi zhī zhāng yě , dào zhī suǒ yǐ kuī yě 。 dào zhī suǒ yǐ kuī , ài zhī suǒ yǐ chéng 。 guǒ qiě yǒu chéng yǔ kuī hū zāi ? guǒ qiě wú chéng yǔ kuī hū zāi ? yǒu chéng yǔ kuī , gù zhāo shì zhī gǔ qín yě ; wú chéng yǔ kuī , gù zhāo shì zhī bù gǔ qín yě 。 zhāo wén zhī gǔ qín yě , shī kuàng zhī zhī cè yě , huì zǐ zhī jù wú yě , sān zǐ zhī zhī jī hū jiē qí shèng zhě yě , gù zài zhī mò nián 。 wéi qí hǎo zhī yě , yǐ yì yú bǐ , qí hǎo zhī yě , yù yǐ míng zhī 。 bǐ fēi suǒ míng ér míng zhī , gù yǐ jiān bái zhī mèi zhōng 。 ér qí zǐ yòu yǐ wén zhī lún zhōng , zhōng shēn wú chéng 。 ruò shì ér kě wèi chéng hū , suī wǒ yì chéng yě ; ruò shì ér bù kě wèi chéng hū , wù yǔ wǒ wú chéng yě 。 shì gù huá yí zhī yào , shèng rén zhī suǒ tú yě 。 wèi shì bù yòng ér yù zhū yōng , cǐ zhī wèi “ yǐ míng ”。

jīn qiě yǒu yán yú cǐ , bù zhī qí yǔ shì lèi hū ? qí yǔ shì bù lèi hū ? lèi yǔ bù lèi , xiāng yǔ wéi lèi , zé yǔ bǐ wú yǐ yì yǐ 。 suī rán , qǐng cháng yán zhī : yǒu shǐ yě zhě , yǒu wèi shǐ yǒu shǐ yě zhě , yǒu wèi shǐ yǒu fū wèi shǐ yǒu shǐ yě zhě ; yǒu yǒu yě zhě , yǒu wú yě zhě , yǒu wèi shǐ yǒu wú yě zhě , yǒu wèi shǐ yǒu fū wèi shǐ yǒu wú yě zhě 。 é ér yǒu wú yǐ , ér wèi zhī yǒu wú zhī guǒ shú yǒu shú wú yě 。 jīn wǒ zé yǐ yǒu yǒu wèi yǐ , ér wèi zhī wú suǒ wèi zhī qí guǒ yǒu wèi hū ? qí guǒ wú wèi hū ?

fū tiān xià mò dà yú qiū háo zhī mò , ér tài shān wéi xiǎo ; mò shòu hū shāng zi , ér péng zǔ wéi yāo 。 tiān dì yǔ wǒ bìng shēng , ér wàn wù yǔ wǒ wéi yī 。 jì yǐ wéi yī yǐ , qiě děi yǒu yán hū ? jì yǐ wèi zhī yī yǐ , qiě de wú yán hū ? yī yǔ yán wéi èr , èr yǔ yī wéi sān 。 zì cǐ yǐ wǎng , qiǎo lì bù néng dé , ér kuàng qí fán hū ! gù zì wú shì yǒu , yǐ zhì yú sān , ér kuàng zì yǒu shì yǒu hū ! wú shì yān , yīn shì yǐ !

fū dào wèi shǐ yǒu fēng , yán wèi shǐ yǒu cháng , wèi shì ér yǒu zhěn yě 。 qǐng yán qí zhěn : yǒu zuǒ yǒu yòu , yǒu lún yǒu yì , yǒu fēn yǒu biàn , yǒu jìng yǒu zhēng , cǐ zhī wèi bā dé 。 liù hé zhī wài , shèng rén cún ér bù lùn ; liù hé zhī nèi , shèng rén lùn ér bù yì ; chūn qiū jīng shì xiān wáng zhī zhì , shèng rén yì ér bù biàn 。

gù fēn yě zhě , yǒu bù fēn yě ; biàn yě zhě , yǒu bù biàn yě 。 yuē :“ hé yě ?”“ shèng rén huái zhī , zhòng rén biàn zhī yǐ xiāng shì yě 。 gù yuē : biàn yě zhě , yǒu bù jiàn yě 。” fú dà dào bù chēng , dà biàn bù yán , dà rén bù rén , dà lián bù qiǎn , dà yǒng bù zhì 。 dào zhāo ér bù dào , yán biàn ér bù jí , rén cháng ér bù chéng , lián qīng ér bù xìn , yǒng zhì ér bù chéng 。 wǔ zhě yuán ér jǐ xiàng fāng yǐ ! gù zhī zhǐ qí suǒ bù zhī , zhì yǐ 。 shú zhī bù yán zhī biàn , bù dào zhī dào ? ruò yǒu néng zhī , cǐ zhī wèi tiān fǔ 。 zhù yān ér bù mǎn , zhuó yān ér bù jié , ér bù zhī qí suǒ yóu lái , cǐ zhī wèi bǎo guāng 。

gù xī zhě yáo wèn yú shùn yuē :“ wǒ yù fá zōng 、 kuài 、 xū áo , nán miàn ér bù shì rán 。 qí gù hé yě ?” shùn yuē :“ fū sān zǐ zhě , yóu cún hū péng ài zhī jiān 。 ruò bù shì rán hé zāi ! xī zhě shí rì bìng chū , wàn wù jiē zhào , ér kuàng dé zhī jìn hū rì zhě hū !”

niè quē wèn hū wáng ní yuē :“ zǐ zhī wù zhī suǒ tóng shì hū ?” yuē :“ wú è hū zhī zhī !”“ zǐ zhī zi zhī suǒ bù zhī yé ?” yuē :“ wú è hū zhī zhī !”“ rán zé wù wú zhī yé ?” yuē :“ wú è hū zhī zhī ! suī rán , cháng shì yán zhī : yōng jù zhī wú suǒ wèi zhī zhī fēi bù zhī yé ? yōng jù zhī wú suǒ wèi bù zhī zhī fēi zhī yé ? qiě wú cháng shì wèn hū nǚ : mín shī qǐn zé yāo jí piān sǐ , qiū rán hū zāi ? mù chù zé zhuì lì xún jù , yuán hóu rán hū zāi ? sān zhě shú zhī zhèng chù ? mín shí chú huàn , mí lù shí jiàn , jí qū gān dài , chī yā qí shǔ , sì zhě shú zhī zhèng wèi ? yuán biān jū yǐ wéi cí , mí yǔ lù jiāo , qiū yǔ yú yóu 。 máo qiáng lì jī , rén zhī suǒ měi yě ; yú jiàn zhī shēn rù , niǎo jiàn zhī gāo fēi , mí lù jiàn zhī jué zhòu , sì zhě shú zhī tiān xià zhī zhèng sè zāi ? zì wǒ guān zhī , rén yì zhī duān , shì fēi zhī tú , fán rán xiáo luàn , wú è néng zhī qí biàn !” niè quē yuē :“ zǐ bù lì hài , zé zhì rén gù bù zhī lì hài hū ?” wáng ní yuē :“ zhì rén shén yǐ ! dà zé fén ér bù néng rè , hé hàn hù ér bù néng hán , jí léi pò shān 、 piāo fēng zhèn hǎi ér bù néng jīng 。 ruò rán zhě , chéng yún qì , qí rì yuè , ér yóu hū sì hǎi zhī wài , sǐ shēng wú biàn yú jǐ , ér kuàng lì hài zhī duān hū !”

qú què zi wèn hū cháng wú zǐ yuē :“ wú wén zhū fū zǐ : shèng rén bù cóng shì yú wù , bù jiù lì , bù wéi hài , bù xǐ qiú , bù yuán dào , wú wèi yǒu wèi , yǒu wèi wú wèi , ér yóu hū chén gòu zhī wài 。 fū zǐ yǐ wéi mèng làng zhī yán , ér wǒ yǐ wéi miào dào zhī xíng yě 。 wú zi yǐ wéi xī ruò ?”

cháng wú zǐ yuē :“ shì huáng dì zhī suǒ tīng yíng yě , ér qiū yě hé zú yǐ zhī zhī ! qiě nǚ yì dà zǎo jì , jiàn luǎn ér qiú shí yè , jiàn dàn ér qiú xiāo zhì 。 yǔ cháng wéi nǚ wàng yán zhī , nǚ yǐ wàng tīng zhī 。 xī páng rì yuè , xié yǔ zhòu , wèi qí wěn hé , zhì qí huá hūn , yǐ lì xiāng zūn ? zhòng rén yì yì , shèng rén yú tún , cān wàn suì ér yī chéng chún 。 wàn wù jìn rán , ér yǐ shì xiāng yùn 。 yǔ è hū zhī shuō shēng zhī fēi huò yé ! yǔ è hū zhī è sǐ zhī fēi ruò sàng ér bù zhī guī zhě yé !

lì zhī jī , ài fēng rén zhī zǐ yě 。 jìn guó zhī shǐ dé zhī yě , tì qì zhān jīn 。 jí qí zhì yú wáng suǒ , yǔ wáng tóng kuāng chuáng , shí chú huàn , ér hòu huǐ qí qì yě 。 yǔ è hū zhī fū sǐ zhě bù huǐ qí shǐ zhī qí shēng hū ? mèng yǐn jiǔ zhě , dàn ér kū qì ; mèng kū qì zhě , dàn ér tián liè 。 fāng qí mèng yě , bù zhī qí mèng yě 。 mèng zhī zhōng yòu zhàn qí mèng yān , jué ér hòu zhī qí mèng yě 。 qiě yǒu dà jué ér hòu zhī cǐ qí dà mèng yě , ér yú zhě zì yǐ wéi jué , qiè qiè rán zhī zhī 。“ jūn hū ! mù hū !” gù zāi ! qiū yě yǔ nǚ jiē mèng yě , yǔ wèi nǚ mèng yì mèng yě 。 shì qí yán yě , qí míng wéi diào guǐ 。 wàn shì zhī hòu ér yī yù dà shèng zhī qí jiě zhě , shì dàn mù yù zhī yě 。

jì shǐ wǒ yǔ ruò biàn yǐ , ruò shèng wǒ , wǒ bù ruò shèng , ruò guǒ shì yě ? wǒ guǒ fēi yě yé ? wǒ shèng ruò , ruò bù wú shèng , wǒ guǒ shì yě ? ér guǒ fēi yě yé ? qí huò shì yě ? qí huò fēi yě yé ? qí jù shì yě ? qí jù fēi yě yé ? wǒ yǔ ruò bù néng xiāng zhī yě 。 zé rén gù shòu qí dǎn àn , wú shéi shǐ zhèng zhī ? shǐ tóng hū ruò zhě zhèng zhī , jì yǔ ruò tóng yǐ , è néng zhèng zhī ? shǐ tóng hū wǒ zhě zhèng zhī , jì tóng hū wǒ yǐ , è néng zhèng zhī ? shǐ yì hū wǒ yǔ ruò zhě zhèng zhī , jì yì hū wǒ yǔ ruò yǐ , è néng zhèng zhī ? shǐ tóng hū wǒ yǔ ruò zhě zhèng zhī , jì tóng hū wǒ yǔ ruò yǐ , è néng zhèng zhī ? rán zé wǒ yǔ ruò yǔ rén jù bù néng xiāng zhī yě , ér dài bǐ yě yé ?”

“ hé wèi hé zhī yǐ tiān ní ?” yuē :“ shì bù shì , rán bù rán 。 shì ruò guǒ shì yě , zé shì zhī yì hū bù shì yě yì wú biàn ; rán ruò guǒ rán yě , zé rán zhī yì hū bù rán yě yì wú biàn 。 huà shēng zhī xiāng dài , ruò qí bù xiāng dài 。 hé zhī yǐ tiān ní , yīn zhī yǐ màn yǎn , suǒ yǐ qióng nián yě 。 wàng nián wàng yì , zhèn yú wú jìng , gù yù zhū wú jìng 。”

wǎng liǎng wèn jǐng yuē :“ nǎng zi xíng , jīn zi zhǐ ; nǎng zi zuò , jīn zi qǐ 。 hé qí wú tè cāo yǔ ?” jǐng yuē :“ wú yǒu dài ér rán zhě yé ? wú suǒ dài yòu yǒu dài ér rán zhě yé ? wú dài shé fù tiáo yì yé ? è shí suǒ yǐ rán ? è shí suǒ yǐ bù rán ?”

xī zhě zhuāng zhōu mèng wéi hú dié , xǔ xǔ rán hú dié yě 。 zì yù shì zhì yǔ ! bù zhī zhōu yě 。 é rán jué , zé qú qú rán zhōu yě 。 bù zhī zhōu zhī mèng wéi hú dié yǔ ? hú dié zhī mèng wéi zhōu yǔ ? zhōu yǔ hú dié zé bì yǒu fēn yǐ 。 cǐ zhī wèi wù huà 。

为您推荐:庄子·内篇·齐物论原文及翻译

搜索建议:庄子齐物论拼音版注音版  注音  注音词条  庄子  庄子词条  拼音  拼音词条