快好知 kuaihz订阅看过栏目大字版

 

 

韩非子人主拼音版注音版

文言文之家为大家整理韩非子人主拼音版、韩非子人主注音版,欢迎阅读。

韩非子人主注音版

《 人rén主zhǔ 》

 人rén主zhǔ之zhī所suǒ以yǐ身shēn危wēi国guó亡wáng者zhě , 大dà臣chén太tài贵guì , 左zuǒ右yòu太tài威wēi也yě 。 所suǒ谓wèi贵guì者zhě , 无wú法fǎ而ér擅shàn行xíng , 操cāo国guó柄bǐng而ér便biàn私sī者zhě也yě 。 所suǒ谓wèi威wēi者zhě , 擅shàn权quán势shì而ér轻qīng重zhòng者zhě也yě 。 此cǐ二èr者zhě , 不bù可kě不bù察chá也yě 。 夫fū马mǎ之zhī所suǒ以yǐ能néng任rèn重zhòng引yǐn车chē致zhì远yuǎn道dào者zhě , 以yǐ筋jīn力lì也yě 。 万wàn乘shèng之zhī主zhǔ 、 千qiān乘shèng之zhī君jūn所suǒ以yǐ制zhì天tiān下xià而ér征zhēng诸zhū侯hóu者zhě , 以yǐ其qí威wēi势shì也yě 。 威wēi势shì者zhě , 人rén主zhǔ之zhī筋jīn力lì也yě 。 今jīn大dà臣chén得de威wēi , 左zuǒ右yòu擅shàn势shì , 是shì人rén主zhǔ失shī力lì ; 人rén主zhǔ失shī力lì而ér能néng有yǒu国guó者zhě , 千qiān无wú一yī人rén 。 虎hǔ豹bào之zhī所suǒ以yǐ能néng胜shèng人rén执zhí百bǎi兽shòu者zhě , 以yǐ其qí爪zhǎo牙yá也yě , 当dāng使shǐ虎hǔ豹bào失shī其qí爪zhǎo牙yá , 则zé人rén必bì制zhì之zhī矣yǐ 。 今jīn势shì重zhòng者zhě , 人rén主zhǔ之zhī爪zhǎo牙yá也yě , 君jūn人rén而ér失shī其qí爪zhǎo牙yá , 虎hǔ豹bào之zhī类lèi也yě 。 宋sòng君jūn失shī其qí爪zhǎo牙yá于yú子zǐ罕hǎn , 简jiǎn公gōng失shī其qí爪zhǎo牙yá于yú田tián常cháng , 而ér不bù蚤zǎo夺duó之zhī , 故gù身shēn死sǐ国guó亡wáng 。 今jīn无wú术shù之zhī主zhǔ皆jiē明míng知zhī宋sòng 、 简jiǎn之zhī过guò也yě , 而ér不bù悟wù其qí失shī , 不bù察chá其qí事shì类lèi者zhě也yě 。

 且qiě法fǎ术shù之zhī士shì与yǔ当dāng涂tú之zhī臣chén , 不bù相xiāng容róng也yě 。 何hé以yǐ明míng之zhī ? 主zhǔ有yǒu术shù士shì , 则zé大dà臣chén不bù得de制zhì断duàn , 近jìn习xí不bù敢gǎn卖mài重zhòng ; 大dà臣chén 、 左zuǒ右yòu权quán势shì息xī , 则zé人rén主zhǔ之zhī道dào明míng矣yǐ 。 今jīn则zé不bù然rán , 其qí当dāng涂tú之zhī臣chén得dé势shì擅shàn事shì以yǐ环huán其qí私sī , 左zuǒ右yòu近jìn习xí朋péng党dǎng比bǐ周zhōu以yǐ制zhì疏shū远yuǎn , 则zé法fǎ述shù之zhī士shì奚xī时shí得de进jìn用yòng , 人rén主zhǔ奚xī时shí得de论lùn裁cái ? 故gù有yǒu术shù不bù必bì用yòng , 而ér势shì不bù两liǎng立lì 。 法fǎ述shù之zhī士shì焉yān得dé无wú危wēi ? 故gù君jūn人rén者zhě非fēi能néng退tuì大dà臣chén之zhī议yì , 而ér背bèi左zuǒ右yòu之zhī讼sòng , 独dú合hé乎hū道dào言yán也yě , 则zé法fǎ术shù之zhī士shì安ān能néng蒙méng死sǐ亡wáng之zhī危wēi而ér进jìn说shuō乎hū ? 此cǐ世shì之zhī所suǒ以yǐ不bù治zhì也yě 。 明míng主zhǔ者zhě , 推tuī功gōng而ér爵jué禄lù , 称chēng能néng而ér官guān事shì , 所suǒ举jǔ者zhě必bì有yǒu贤xián , 所suǒ用yòng者zhě必bì有yǒu能néng , 贤xián能néng之zhī士shì进jìn , 则zé私sī门mén之zhī请qǐng止zhǐ矣yǐ 。 夫fū有yǒu功gōng者zhě受shòu重zhòng禄lù , 有yǒu能néng者zhě处chù大dà官guān , 则zé私sī剑jiàn之zhī士shì安ān得dé无wú离lí于yú私sī勇yǒng而ér疾jí距jù敌dí , 游yóu宦huàn之zhī士shì焉yān得dé无wú挠náo于yú私sī门mén而ér务wù于yú清qīng洁jié矣yǐ ? 此cǐ所suǒ以yǐ聚jù贤xián能néng之zhī士shì , 而ér散sàn私sī门mén之zhī属shǔ也yě 。 今jīn近jìn习xí者zhě不bù必bì智zhì , 人rén主zhǔ之zhī于yú人rén也yě或huò有yǒu所suǒ知zhī而ér听tīng之zhī , 入rù因yīn与yǔ近jìn习xí论lùn其qí言yán , 听tīng近jìn习xí而ér不bù计jì其qí智zhì , 是shì与yǔ愚yú论lùn智zhì也yě 。 其qí当dāng涂tú者zhě不bù必bì贤xián , 人rén主zhǔ之zhī于yú人rén或huò有yǒu所suǒ贤xián而ér礼lǐ之zhī , 入rù因yīn与yǔ当dāng途tú者zhě论lùn其qí行xíng , 听tīng其qí言yán而ér不bù用yòng贤xián , 是shì与yǔ不bù肖xiào论lùn贤xián也yě 。 故gù智zhì者zhě决jué策cè于yú愚yú人rén , 贤xián士shì程chéng行xíng于yú不bù肖xiào , 则zé贤xián智zhì之zhī士shì奚xī时shí得dé用yòng , 而ér人rén主zhǔ之zhī明míng塞sāi矣yǐ 。 昔xī关guān龙lóng逄páng说shuō桀jié而ér伤shāng其qí四sì肢zhī , 王wáng子zǐ比bǐ干gān谏jiàn纣zhòu而ér剖pōu其qí心xīn , 子zǐ胥xū忠zhōng直zhí夫fū差chāi而ér诛zhū于yú属shǔ镂lòu 。 此cǐ三sān子zǐ者zhě , 为wéi人rén臣chén非fēi不bù忠zhōng , 而ér说shuō非fēi不bù当dāng也yě , 然rán不bù免miǎn于yú死sǐ亡wáng之zhī患huàn者zhě , 主zhǔ不bù察chá贤xián智zhì之zhī言yán , 而ér蔽bì于yú愚yú不bù肖xiào之zhī患huàn也yě 。 今jīn人rén主zhǔ非fēi肯kěn用yòng法fǎ术shù之zhī士shì , 听tīng愚yú不bù肖xiào之zhī臣chén , 则zé贤xián智zhì之zhī士shì孰shú敢gǎn当dāng三sān子zǐ之zhī危wēi而ér进jìn其qí智zhì能néng者zhě乎hū ? 此cǐ世shì之zhī所suǒ以yǐ乱luàn也yě 。

韩非子人主拼音

《 rén zhǔ 》

rén zhǔ zhī suǒ yǐ shēn wēi guó wáng zhě , dà chén tài guì , zuǒ yòu tài wēi yě 。 suǒ wèi guì zhě , wú fǎ ér shàn xíng , cāo guó bǐng ér biàn sī zhě yě 。 suǒ wèi wēi zhě , shàn quán shì ér qīng zhòng zhě yě 。 cǐ èr zhě , bù kě bù chá yě 。 fū mǎ zhī suǒ yǐ néng rèn zhòng yǐn chē zhì yuǎn dào zhě , yǐ jīn lì yě 。 wàn shèng zhī zhǔ 、 qiān shèng zhī jūn suǒ yǐ zhì tiān xià ér zhēng zhū hóu zhě , yǐ qí wēi shì yě 。 wēi shì zhě , rén zhǔ zhī jīn lì yě 。 jīn dà chén de wēi , zuǒ yòu shàn shì , shì rén zhǔ shī lì ; rén zhǔ shī lì ér néng yǒu guó zhě , qiān wú yī rén 。 hǔ bào zhī suǒ yǐ néng shèng rén zhí bǎi shòu zhě , yǐ qí zhǎo yá yě , dāng shǐ hǔ bào shī qí zhǎo yá , zé rén bì zhì zhī yǐ 。 jīn shì zhòng zhě , rén zhǔ zhī zhǎo yá yě , jūn rén ér shī qí zhǎo yá , hǔ bào zhī lèi yě 。 sòng jūn shī qí zhǎo yá yú zǐ hǎn , jiǎn gōng shī qí zhǎo yá yú tián cháng , ér bù zǎo duó zhī , gù shēn sǐ guó wáng 。 jīn wú shù zhī zhǔ jiē míng zhī sòng 、 jiǎn zhī guò yě , ér bù wù qí shī , bù chá qí shì lèi zhě yě 。

qiě fǎ shù zhī shì yǔ dāng tú zhī chén , bù xiāng róng yě 。 hé yǐ míng zhī ? zhǔ yǒu shù shì , zé dà chén bù de zhì duàn , jìn xí bù gǎn mài zhòng ; dà chén 、 zuǒ yòu quán shì xī , zé rén zhǔ zhī dào míng yǐ 。 jīn zé bù rán , qí dāng tú zhī chén dé shì shàn shì yǐ huán qí sī , zuǒ yòu jìn xí péng dǎng bǐ zhōu yǐ zhì shū yuǎn , zé fǎ shù zhī shì xī shí de jìn yòng , rén zhǔ xī shí de lùn cái ? gù yǒu shù bù bì yòng , ér shì bù liǎng lì 。 fǎ shù zhī shì yān dé wú wēi ? gù jūn rén zhě fēi néng tuì dà chén zhī yì , ér bèi zuǒ yòu zhī sòng , dú hé hū dào yán yě , zé fǎ shù zhī shì ān néng méng sǐ wáng zhī wēi ér jìn shuō hū ? cǐ shì zhī suǒ yǐ bù zhì yě 。 míng zhǔ zhě , tuī gōng ér jué lù , chēng néng ér guān shì , suǒ jǔ zhě bì yǒu xián , suǒ yòng zhě bì yǒu néng , xián néng zhī shì jìn , zé sī mén zhī qǐng zhǐ yǐ 。 fū yǒu gōng zhě shòu zhòng lù , yǒu néng zhě chù dà guān , zé sī jiàn zhī shì ān dé wú lí yú sī yǒng ér jí jù dí , yóu huàn zhī shì yān dé wú náo yú sī mén ér wù yú qīng jié yǐ ? cǐ suǒ yǐ jù xián néng zhī shì , ér sàn sī mén zhī shǔ yě 。 jīn jìn xí zhě bù bì zhì , rén zhǔ zhī yú rén yě huò yǒu suǒ zhī ér tīng zhī , rù yīn yǔ jìn xí lùn qí yán , tīng jìn xí ér bù jì qí zhì , shì yǔ yú lùn zhì yě 。 qí dāng tú zhě bù bì xián , rén zhǔ zhī yú rén huò yǒu suǒ xián ér lǐ zhī , rù yīn yǔ dāng tú zhě lùn qí xíng , tīng qí yán ér bù yòng xián , shì yǔ bù xiào lùn xián yě 。 gù zhì zhě jué cè yú yú rén , xián shì chéng xíng yú bù xiào , zé xián zhì zhī shì xī shí dé yòng , ér rén zhǔ zhī míng sāi yǐ 。 xī guān lóng páng shuō jié ér shāng qí sì zhī , wáng zǐ bǐ gān jiàn zhòu ér pōu qí xīn , zǐ xū zhōng zhí fū chāi ér zhū yú shǔ lòu 。 cǐ sān zǐ zhě , wéi rén chén fēi bù zhōng , ér shuō fēi bù dāng yě , rán bù miǎn yú sǐ wáng zhī huàn zhě , zhǔ bù chá xián zhì zhī yán , ér bì yú yú bù xiào zhī huàn yě 。 jīn rén zhǔ fēi kěn yòng fǎ shù zhī shì , tīng yú bù xiào zhī chén , zé xián zhì zhī shì shú gǎn dāng sān zǐ zhī wēi ér jìn qí zhì néng zhě hū ? cǐ shì zhī suǒ yǐ luàn yě 。

为您推荐:韩非子人主第五十二原文及翻译

搜索建议:韩非子人主拼音版注音版  韩非子  韩非子词条  注音  注音词条  拼音  拼音词条