快好知 kuaihz订阅看过栏目大字版

 

 

聊斋志异·伍秋月拼音版、注音版

文言文之家为您整理聊斋志异·伍秋月拼音版、聊斋志异·伍秋月注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·伍秋月注音版

《 伍wǔ秋qiū月yuè 》

 秦qín邮yóu王wáng鼎dǐng字zì仙xiān湖hú , 为wéi人rén慷kāng慨kǎi有yǒu力lì , 广guǎng交jiāo游yóu 。 年nián十shí八bā , 未wèi娶qǔ , 妻qī殒yǔn 。 每měi远yuǎn游yóu , 恒héng经jīng岁suì不bù返fǎn 。 兄xiōng鼐nài , 江jiāng北běi名míng士shì , 友yǒu于yú甚shèn笃dǔ 。 劝quàn弟dì勿wù游yóu , 将jiāng为wèi择zé偶ǒu 。 生shēng不bù听tīng , 命mìng舟zhōu抵dǐ镇zhèn江jiāng访fǎng友yǒu , 友yǒu他tā出chū , 因yīn税shuì居jū于yú逆nì旅lǚ阁gé上shàng 。 江jiāng水shuǐ澄chéng波bō , 金jīn山shān在zài目mù , 心xīn甚shèn快kuài之zhī 。 次cì日rì , 友yǒu人rén来lái , 请qǐng生shēng移yí居jū , 辞cí不bù去qù 。 居jū半bàn月yuè余yú , 夜yè梦mèng女nǚ郎láng , 年nián可kě十shí四sì五wǔ , 容róng华huá端duān妙miào , 上shàng床chuáng与yǔ合hé , 既jì寤wù而ér遗yí 。 颇pō怪guài之zhī , 亦yì以yǐ为wéi偶ǒu然rán 。 入rù夜yè , 又yòu梦mèng之zhī ; 如rú是shì三sān四sì夜yè。 心xīn大dà异yì , 不bù敢gǎn息xī烛zhú , 身shēn虽suī偃yǎn卧wò , 惕tì然rán自zì警jǐng 。 才cái交jiāo睫jié , 梦mèng女nǚ复fù来lái , 方fāng狎xiá , 忽hū自zì惊jīng寤wù , 急jí开kāi目mù , 则zé少shào女nǚ如rú仙xiān , 俨yǎn然rán犹yóu在zài抱bào也yě 。 见jiàn生shēng醒xǐng , 顿dùn自zì愧kuì怯qiè 。 生shēng虽suī知zhī非fēi人rén , 意yì亦yì甚shèn得dé , 无wú暇xiá问wèn讯xùn , 直zhí与yǔ驰chí骤zhòu 。 女nǚ若ruò不bù堪kān , 曰yuē :“ 狂kuáng暴bào如rú此cǐ , 无wú怪guài人rén不bù敢gǎn明míng告gào也yě 。” 生shēng始shǐ诘jié之zhī , 答dá云yún :“ 妾qiè伍wǔ氏shì秋qiū月yuè。 先xiān父fù名míng儒rú , 邃suì于yú 《 易yì 》 数shù 。 常cháng珍zhēn爱ài妾qiè , 但dàn言yán不bù永yǒng寿shòu , 故gù不bù许xǔ字zì人rén 。 后hòu十shí五wǔ岁suì果guǒ夭yāo殁mò , 即jí攒zǎn瘗yì阁gé东dōng , 令lìng与yǔ地dì平píng , 亦yì无wú冢zhǒng志zhì , 惟wéi立lì片piàn石shí于yú棺guān侧cè , 曰yuē :‘ 女nǚ秋qiū月yuè , 葬zàng无wú冢zhǒng , 三sān十shí年nián , 嫁jià王wáng鼎dǐng 。’ 今jīn已yǐ三sān十shí年nián , 君jūn适shì至zhì 。 心xīn喜xǐ , 亟jí欲yù自zì荐jiàn , 寸cùn心xīn羞xiū怯qiè , 故gù假jiǎ之zhī梦mèng寐mèi耳ěr 。” 王wáng亦yì喜xǐ , 复fù求qiú讫qì事shì 。 曰yuē :“ 妾qiè少shǎo须xū阳yáng气qì , 欲yù求qiú复fù生shēng , 实shí不bù禁jīn此cǐ风fēng雨yǔ 。 后hòu日rì好hǎo合hé无wú限xiàn , 何hé必bì今jīn宵xiāo 。” 遂suì起qǐ而ér去qù 。 次cì日rì复fù至zhì , 坐zuò对duì笑xiào谑xuè , 欢huān若ruò平píng生shēng 。 灭miè烛zhú登dēng床chuáng , 开kāi异yì生shēng人rén , 但dàn女nǚ既jì起qǐ , 则zé遗yí泄xiè流liú离lí , 沾zhān染rǎn茵yīn褥rù 。

 一yī夕xī , 明míng月yuè莹yíng澈chè , 小xiǎo步bù庭tíng中zhōng , 问wèn女nǚ :“ 冥míng中zhōng亦yì有yǒu城chéng郭guō否fǒu ?” 答dá曰yuē :“ 等děng耳ěr 。 冥míng间jiān城chéng府fǔ , 不bù在zài此cǐ处chù , 去qù此cǐ可kě三sān四sì里lǐ 。 但dàn以yǐ夜yè为wéi昼zhòu 。” 问wèn:“ 生shēng人rén能néng见jiàn之zhī否fǒu ?” 答dá云yún :“ 亦yì可kě 。” 生shēng请qǐng往wǎng观guān , 女nǚ诺nuò之zhī 。 乘chéng月yuè去qù , 女nǚ飘piāo忽hū若ruò风fēng , 王wáng极jí力lì追zhuī随suí , 欻chuā至zhì一yī处chù , 女nǚ言yán :“ 不bù远yuǎn矣yǐ 。” 生shēng瞻zhān望wàng殊shū无wú所suǒ见jiàn 。 女nǚ以yǐ唾tuò涂tú其qí两liǎng眦zì , 启qǐ之zhī , 明míng倍bèi于yú常cháng , 视shì夜yè色sè不bù殊shū白bái昼zhòu 。 顿dùn见jiàn雉zhì堞dié在zài杳yǎo霭ǎi中zhōng 。 路lù上shàng行xíng人rén , 趋qū如rú墟xū市shì 。 俄é二èr皂zào絷zhí三sān四sì人rén过guò , 末mò一yī人rén怪guài类lèi其qí兄xiōng ; 趋qū近jìn视shì之zhī , 果guǒ兄xiōng , 骇hài问wèn :“ 兄xiōng那nà得dé来lái ?” 兄xiōng见jiàn生shēng , 潸shān然rán零líng涕tì , 言yán :“ 自zì不bù知zhī何hé事shì , 强qiáng被bèi拘jū囚qiú 。” 王wáng怒nù曰yuē :“ 我wǒ兄xiōng秉bǐng礼lǐ君jūn子zǐ , 何hé至zhì缧léi绁xiè如rú此cǐ !” 便biàn请qǐng二èr皂zào , 幸xìng且qiě宽kuān释shì 。 皂zào不bù肯kěn , 殊shū大dà傲ào睨nì , 生shēng恚huì , 欲yù与yǔ争zhēng , 兄xiōng止zhǐ之zhī曰yuē :“ 此cǐ是shì官guān命mìng , 亦yì合hé奉fèng法fǎ 。 但dàn余yú乏fá用yòng度dù , 索suǒ贿huì良liáng苦kǔ 。 弟dì归guī , 宜yí措cuò置zhì 。” 生shēng把bǎ兄xiōng臂bì , 哭kū失shī声shēng 。 皂zào怒nù , 猛měng掣chè项xiàng索suǒ , 兄xiōng顿dùn颠diān蹶jué 。 生shēng见jiàn之zhī , 忿fèn火huǒ填tián胸xiōng , 不bù能néng制zhì止zhǐ , 即jí解jiě佩pèi刀dāo , 立lì决jué皂zào首shǒu 。 一yī皂zào喊hǎn嘶sī, 生shēng又yòu决jué之zhī 。 女nǚ大dà惊jīng曰yuē :“ 杀shā官guān使shǐ , 罪zuì不bù宥yòu ! 迟chí则zé祸huò及jí ! 请qǐng即jí觅mì舟zhōu北běi发fā , 归guī家jiā勿wù摘zhāi提tí幡fān , 杜dù门mén绝jué出chū入rù , 七qī日rì保bǎo无wú虑lǜ也yě 。” 王wáng乃nǎi挽wǎn兄xiōng夜yè买mǎi小xiǎo舟zhōu , 火huǒ急jí北běi渡dù 。 归guī见jiàn吊diào客kè在zài门mén , 知zhī兄xiōng果guǒ

 死sǐ 。 闭bì门mén下xià钥yào , 始shǐ入rù , 视shì兄xiōng已yǐ渺miǎo , 入rù室shì , 则zé亡wáng者zhě已yǐ苏sū , 便biàn呼hū :“ 饿è死sǐ矣yǐ ! 可kě急jí备bèi汤tāng饼bǐng 。” 时shí死sǐ已yǐ二èr日rì , 家jiā人rén尽jìn骇hài , 生shēng乃nǎi备bèi言yán其qí故gù 。 七qī日rì启qǐ关guān , 去qù丧sàng幡fān , 人rén始shǐ知zhī其qí复fù苏sū 。 亲qīn友yǒu集jí问wèn , 但dàn伪wěi对duì之zhī 。

 转zhuǎn思sī秋qiū月yuè , 想xiǎng念niàn颇pō烦fán , 遂suì复fù南nán下xià至zhì旧jiù阁gé , 秉bǐng烛zhú久jiǔ待dài , 女nǚ竟jìng不bù至zhì 。 朦méng胧lóng欲yù寝qǐn , 见jiàn一yī妇fù人rén来lái , 曰yuē :“ 秋qiū月yuè小xiǎo娘niáng子zǐ致zhì意yì郎láng君jūn : 前qián以yǐ公gōng役yì被bèi杀shā, 凶xiōng犯fàn逃táo亡wáng , 捉zhuō得de娘niáng子zǐ去qù , 见jiàn在zài监jiān押yā , 押yā役yì遇yù之zhī虐nüè 。 日rì日rì盼pàn郎láng君jūn , 当dāng谋móu作zuò经jīng纪jì 。” 王wáng悲bēi愤fèn , 便biàn从cóng妇fù去qù 。 至zhì一yī城chéng都dū , 入rù西xī郭guō , 指zhǐ一yī门mén曰yuē :“ 小xiǎo娘niáng子zǐ暂zàn寄jì此cǐ间jiān 。” 王wáng入rù , 见jiàn房fáng舍shè颇pō繁fán , 寄jì顿dùn囚qiú犯fàn甚shèn多duō , 并bìng无wú秋qiū月yuè 。 又yòu进jìn一yī小xiǎo扉fēi , 斗dǒu室shì中zhōng有yǒu灯dēng火huǒ 。 王wáng近jìn窗chuāng以yǐ窥kuī , 则zé秋qiū月yuè在zài榻tà上shàng , 掩yǎn袖xiù呜wū泣qì 。 二èr役yì在zài侧cè , 撮cuō颐yí捉zhuō履lǚ , 引yǐn以yǐ嘲cháo戏xì , 女nǚ啼tí益yì急jí 。 一yī役yì挽wǎn颈jǐng曰yuē :“ 既jì为wéi罪zuì犯fàn , 尚shàng守shǒu贞zhēn耶yé ?” 王wáng怒nù , 不bù暇xiá语yǔ , 持chí刀dāo直zhí入rù , 一yī役yì一yī刀dāo , 摧cuī斩zhǎn如rú麻má , 篡cuàn取qǔ女nǚ郎láng而ér出chū , 幸xìng无wú觉jué者zhě 。 裁cái至zhì旅lǚ舍shè , 蓦mò然rán即jí醒xǐng 。 方fāng怪guài幻huàn梦mèng之zhī凶xiōng , 见jiàn秋qiū月yuè含hán睇dì而ér立lì 。 生shēng惊jīng起qǐ曳yè坐zuò , 告gào之zhī以yǐ梦mèng 。 女nǚ曰yuē :“ 真zhēn也yě , 非fēi梦mèng也yě 。” 生shēng惊jīng曰yuē :“ 且qiě为wéi奈nài何hé !” 女nǚ叹tàn曰yuē :“ 此cǐ有yǒu定dìng数shù 。 妾qiè待dài月yuè尽jìn , 始shǐ是shì生shēng期qī 。 今jīn已yǐ如rú此cǐ , 急jí何hé能néng待dài ! 当dāng速sù发fā瘗yì处chù , 载zài妾qiè同tóng归guī , 日rì频pín唤huàn妾qiè名míng , 三sān日rì可kě活huó 。 但dàn未wèi满mǎn时shí日rì , 骨gǔ软ruǎn足zú弱ruò , 不bù能néng为wéi君jūn任rèn井jǐng臼jiù耳ěr 。” 言yán已yǐ , 草cǎo草cǎo欲yù出chū 。 又yòu返fǎn身shēn曰yuē :“ 妾qiè几jǐ忘wàng之zhī , 冥míng追zhuī若ruò何hé ? 生shēng时shí , 父fù传chuán我wǒ符fú书shū , 言yán三sān十shí年nián后hòu可kě佩pèi夫fū妇fù 。” 乃nǎi索suǒ笔bǐ疾jí书shū两liǎng符fú , 曰yuē :“ 一yī君jūn自zì佩pèi , 一yī粘zhān妾qiè背bèi 。”

 送sòng之zhī出chū , 志zhì其qí没méi处chù , 掘jué尺chǐ许xǔ即jí见jiàn棺guān木mù , 亦yì已yǐ败bài腐fǔ 。 侧cè有yǒu小xiǎo碑bēi , 果guǒ如rú女nǚ言yán 。 发fā棺guān视shì之zhī , 女nǚ颜yán色sè如rú生shēng 。 抱bào入rù房fáng中zhōng , 衣yī裳shang随suí风fēng尽jìn化huà 。 粘zhān符fú已yǐ , 以yǐ被bèi褥rù严yán裹guǒ , 负fù至zhì江jiāng滨bīn , 呼hū拢lǒng泊bó舟zhōu , 伪wěi言yán妹mèi急jí病bìng , 将jiāng送sòng归guī其qí家jiā 。 幸xìng南nán风fēng大dà竞jìng , 甫fǔ晓xiǎo已yǐ达dá里lǐ门mén 。 抱bào女nǚ安ān置zhì , 始shǐ告gào兄xiōng嫂sǎo 。 一yī家jiā惊jīng顾gù , 亦yì莫mò敢gǎn直zhí言yán其qí惑huò 。 生shēng启qǐ衾qīn , 长cháng呼hū秋qiū月yuè , 夜yè辄zhé拥yōng尸shī而ér寝qǐn 。 日rì渐jiàn温wēn暖nuǎn , 三sān日rì竟jìng苏sū , 七qī日rì能néng步bù 。 更gēng衣yī拜bài嫂sǎo , 盈yíng盈yíng然rán神shén仙xiān不bù殊shū 。 但dàn十shí步bù之zhī外wài , 须xū人rén而ér行xíng , 不bù则zé随suí风fēng摇yáo曳yè , 屡lǚ欲yù倾qīng侧cè 。 见jiàn者zhě以yǐ为wéi身shēn有yǒu此cǐ病bìng , 转zhuǎn更gèng增zēng媚mèi 。 每měi劝quàn生shēng曰yuē :“ 君jūn罪zuì孽niè太tài深shēn , 宜yí积jī德dé诵sòng经jīng以yǐ忏chàn之zhī 。 不bù然rán , 寿shòu恐kǒng不bù永yǒng也yě 。” 生shēng素sù不bù佞nìng佛fó , 至zhì此cǐ皈guī依yī甚shèn虔qián 。 后hòu亦yì无wú恙yàng 。

 异yì史shǐ氏shì曰yuē :“ 余yú欲yù上shàng言yán定dìng律lǜ ,‘ 凡fán杀shā公gōng役yì者zhě , 罪zuì减jiǎn平píng人rén三sān等děng 。’ 盖gài此cǐ辈bèi无wú有yǒu不bù可kě杀shā者zhě也yě 。 故gù能néng诛zhū锄chú蠹dù役yì者zhě , 即jí为wéi循xún良liáng ; 即jí稍shāo苛kē之zhī , 不bù可kě谓wèi虐nüè 。 况kuàng冥míng中zhōng原yuán无wú定dìng法fǎ , 倘tǎng有yǒu恶è人rén , 刀dāo锯jù鼎dǐng镬huò , 不bù以yǐ为wéi酷kù 。 若ruò人rén心xīn之zhī所suǒ快kuài , 即jí冥míng王wáng之zhī所suǒ善shàn也yě 。 岂qǐ罪zuì致zhì冥míng追zhuī , 遂suì可kě幸xìng而ér逃táo哉zāi !”

聊斋志异·伍秋月拼音

《 wǔ qiū yuè 》

qín yóu wáng dǐng zì xiān hú , wéi rén kāng kǎi yǒu lì , guǎng jiāo yóu 。 nián shí bā , wèi qǔ , qī yǔn 。 měi yuǎn yóu , héng jīng suì bù fǎn 。 xiōng nài , jiāng běi míng shì , yǒu yú shèn dǔ 。 quàn dì wù yóu , jiāng wèi zé ǒu 。 shēng bù tīng , mìng zhōu dǐ zhèn jiāng fǎng yǒu , yǒu tā chū , yīn shuì jū yú nì lǚ gé shàng 。 jiāng shuǐ chéng bō , jīn shān zài mù , xīn shèn kuài zhī 。 cì rì , yǒu rén lái , qǐng shēng yí jū , cí bù qù 。 jū bàn yuè yú , yè mèng nǚ láng , nián kě shí sì wǔ , róng huá duān miào , shàng chuáng yǔ hé , jì wù ér yí 。 pō guài zhī , yì yǐ wéi ǒu rán 。 rù yè , yòu mèng zhī ; rú shì sān sì yè 。 xīn dà yì , bù gǎn xī zhú , shēn suī yǎn wò , tì rán zì jǐng 。 cái jiāo jié , mèng nǚ fù lái , fāng xiá , hū zì jīng wù , jí kāi mù , zé shào nǚ rú xiān , yǎn rán yóu zài bào yě 。 jiàn shēng xǐng , dùn zì kuì qiè 。 shēng suī zhī fēi rén , yì yì shèn dé , wú xiá wèn xùn , zhí yǔ chí zhòu 。 nǚ ruò bù kān , yuē :“ kuáng bào rú cǐ , wú guài rén bù gǎn míng gào yě 。” shēng shǐ jié zhī , dá yún :“ qiè wǔ shì qiū yuè 。 xiān fù míng rú , suì yú 《 yì 》 shù 。 cháng zhēn ài qiè , dàn yán bù yǒng shòu , gù bù xǔ zì rén 。 hòu shí wǔ suì guǒ yāo mò , jí zǎn yì gé dōng , lìng yǔ dì píng , yì wú zhǒng zhì , wéi lì piàn shí yú guān cè , yuē :‘ nǚ qiū yuè , zàng wú zhǒng , sān shí nián , jià wáng dǐng 。’ jīn yǐ sān shí nián , jūn shì zhì 。 xīn xǐ , jí yù zì jiàn , cùn xīn xiū qiè , gù jiǎ zhī mèng mèi ěr 。” wáng yì xǐ , fù qiú qì shì 。 yuē :“ qiè shǎo xū yáng qì , yù qiú fù shēng , shí bù jīn cǐ fēng yǔ 。 hòu rì hǎo hé wú xiàn , hé bì jīn xiāo 。” suì qǐ ér qù 。 cì rì fù zhì , zuò duì xiào xuè , huān ruò píng shēng 。 miè zhú dēng chuáng , kāi yì shēng rén , dàn nǚ jì qǐ , zé yí xiè liú lí , zhān rǎn yīn rù 。

yī xī , míng yuè yíng chè , xiǎo bù tíng zhōng , wèn nǚ :“ míng zhōng yì yǒu chéng guō fǒu ?” dá yuē :“ děng ěr 。 míng jiān chéng fǔ , bù zài cǐ chù , qù cǐ kě sān sì lǐ 。 dàn yǐ yè wéi zhòu 。” wèn :“ shēng rén néng jiàn zhī fǒu ?” dá yún :“ yì kě 。” shēng qǐng wǎng guān , nǚ nuò zhī 。 chéng yuè qù , nǚ piāo hū ruò fēng , wáng jí lì zhuī suí , chuā zhì yī chù , nǚ yán :“ bù yuǎn yǐ 。” shēng zhān wàng shū wú suǒ jiàn 。 nǚ yǐ tuò tú qí liǎng zì , qǐ zhī , míng bèi yú cháng , shì yè sè bù shū bái zhòu 。 dùn jiàn zhì dié zài yǎo ǎi zhōng 。 lù shàng xíng rén , qū rú xū shì 。 é èr zào zhí sān sì rén guò , mò yī rén guài lèi qí xiōng ; qū jìn shì zhī , guǒ xiōng , hài wèn :“ xiōng nà dé lái ?” xiōng jiàn shēng , shān rán líng tì , yán :“ zì bù zhī hé shì , qiáng bèi jū qiú 。” wáng nù yuē :“ wǒ xiōng bǐng lǐ jūn zǐ , hé zhì léi xiè rú cǐ !” biàn qǐng èr zào , xìng qiě kuān shì 。 zào bù kěn , shū dà ào nì , shēng huì , yù yǔ zhēng , xiōng zhǐ zhī yuē :“ cǐ shì guān mìng , yì hé fèng fǎ 。 dàn yú fá yòng dù , suǒ huì liáng kǔ 。 dì guī , yí cuò zhì 。” shēng bǎ xiōng bì , kū shī shēng 。 zào nù , měng chè xiàng suǒ , xiōng dùn diān jué 。 shēng jiàn zhī , fèn huǒ tián xiōng , bù néng zhì zhǐ , jí jiě pèi dāo , lì jué zào shǒu 。 yī zào hǎn sī , shēng yòu jué zhī 。 nǚ dà jīng yuē :“ shā guān shǐ , zuì bù yòu ! chí zé huò jí ! qǐng jí mì zhōu běi fā , guī jiā wù zhāi tí fān , dù mén jué chū rù , qī rì bǎo wú lǜ yě 。” wáng nǎi wǎn xiōng yè mǎi xiǎo zhōu , huǒ jí běi dù 。 guī jiàn diào kè zài mén , zhī xiōng guǒ

sǐ 。 bì mén xià yào , shǐ rù , shì xiōng yǐ miǎo , rù shì , zé wáng zhě yǐ sū , biàn hū :“ è sǐ yǐ ! kě jí bèi tāng bǐng 。” shí sǐ yǐ èr rì , jiā rén jìn hài , shēng nǎi bèi yán qí gù 。 qī rì qǐ guān , qù sàng fān , rén shǐ zhī qí fù sū 。 qīn yǒu jí wèn , dàn wěi duì zhī 。

zhuǎn sī qiū yuè , xiǎng niàn pō fán , suì fù nán xià zhì jiù gé , bǐng zhú jiǔ dài , nǚ jìng bù zhì 。 méng lóng yù qǐn , jiàn yī fù rén lái , yuē :“ qiū yuè xiǎo niáng zǐ zhì yì láng jūn : qián yǐ gōng yì bèi shā , xiōng fàn táo wáng , zhuō de niáng zǐ qù , jiàn zài jiān yā , yā yì yù zhī nüè 。 rì rì pàn láng jūn , dāng móu zuò jīng jì 。” wáng bēi fèn , biàn cóng fù qù 。 zhì yī chéng dū , rù xī guō , zhǐ yī mén yuē :“ xiǎo niáng zǐ zàn jì cǐ jiān 。” wáng rù , jiàn fáng shè pō fán , jì dùn qiú fàn shèn duō , bìng wú qiū yuè 。 yòu jìn yī xiǎo fēi , dǒu shì zhōng yǒu dēng huǒ 。 wáng jìn chuāng yǐ kuī , zé qiū yuè zài tà shàng , yǎn xiù wū qì 。 èr yì zài cè , cuō yí zhuō lǚ , yǐn yǐ cháo xì , nǚ tí yì jí 。 yī yì wǎn jǐng yuē :“ jì wéi zuì fàn , shàng shǒu zhēn yé ?” wáng nù , bù xiá yǔ , chí dāo zhí rù , yī yì yī dāo , cuī zhǎn rú má , cuàn qǔ nǚ láng ér chū , xìng wú jué zhě 。 cái zhì lǚ shè , mò rán jí xǐng 。 fāng guài huàn mèng zhī xiōng , jiàn qiū yuè hán dì ér lì 。 shēng jīng qǐ yè zuò , gào zhī yǐ mèng 。 nǚ yuē :“ zhēn yě , fēi mèng yě 。” shēng jīng yuē :“ qiě wéi nài hé !” nǚ tàn yuē :“ cǐ yǒu dìng shù 。 qiè dài yuè jìn , shǐ shì shēng qī 。 jīn yǐ rú cǐ , jí hé néng dài ! dāng sù fā yì chù , zài qiè tóng guī , rì pín huàn qiè míng , sān rì kě huó 。 dàn wèi mǎn shí rì , gǔ ruǎn zú ruò , bù néng wéi jūn rèn jǐng jiù ěr 。” yán yǐ , cǎo cǎo yù chū 。 yòu fǎn shēn yuē :“ qiè jǐ wàng zhī , míng zhuī ruò hé ? shēng shí , fù chuán wǒ fú shū , yán sān shí nián hòu kě pèi fū fù 。” nǎi suǒ bǐ jí shū liǎng fú , yuē :“ yī jūn zì pèi , yī zhān qiè bèi 。”

sòng zhī chū , zhì qí méi chù , jué chǐ xǔ jí jiàn guān mù , yì yǐ bài fǔ 。 cè yǒu xiǎo bēi , guǒ rú nǚ yán 。 fā guān shì zhī , nǚ yán sè rú shēng 。 bào rù fáng zhōng , yī shang suí fēng jìn huà 。 zhān fú yǐ , yǐ bèi rù yán guǒ , fù zhì jiāng bīn , hū lǒng bó zhōu , wěi yán mèi jí bìng , jiāng sòng guī qí jiā 。 xìng nán fēng dà jìng , fǔ xiǎo yǐ dá lǐ mén 。 bào nǚ ān zhì , shǐ gào xiōng sǎo 。 yī jiā jīng gù , yì mò gǎn zhí yán qí huò 。 shēng qǐ qīn , cháng hū qiū yuè , yè zhé yōng shī ér qǐn 。 rì jiàn wēn nuǎn , sān rì jìng sū , qī rì néng bù 。 gēng yī bài sǎo , yíng yíng rán shén xiān bù shū 。 dàn shí bù zhī wài , xū rén ér xíng , bù zé suí fēng yáo yè , lǚ yù qīng cè 。 jiàn zhě yǐ wéi shēn yǒu cǐ bìng , zhuǎn gèng zēng mèi 。 měi quàn shēng yuē :“ jūn zuì niè tài shēn , yí jī dé sòng jīng yǐ chàn zhī 。 bù rán , shòu kǒng bù yǒng yě 。” shēng sù bù nìng fó , zhì cǐ guī yī shèn qián 。 hòu yì wú yàng 。

yì shǐ shì yuē :“ yú yù shàng yán dìng lǜ ,‘ fán shā gōng yì zhě , zuì jiǎn píng rén sān děng 。’ gài cǐ bèi wú yǒu bù kě shā zhě yě 。 gù néng zhū chú dù yì zhě , jí wéi xún liáng ; jí shāo kē zhī , bù kě wèi nüè 。 kuàng míng zhōng yuán wú dìng fǎ , tǎng yǒu è rén , dāo jù dǐng huò , bù yǐ wéi kù 。 ruò rén xīn zhī suǒ kuài , jí míng wáng zhī suǒ shàn yě 。 qǐ zuì zhì míng zhuī , suì kě xìng ér táo zāi !”

为您推荐:聊斋志异伍秋月文言文翻译及赏析

搜索建议:聊斋志异  聊斋志异词条  注音  注音词条  秋月  秋月词条  拼音  拼音词条  
古文诗文

 别离在今晨,见尔当何秋。

别离在今晨,见尔当何秋。出自唐代韦应物的《送杨氏女》永日方戚戚,出行复悠悠。女子今有行,大江溯轻舟。尔辈苦无恃,抚念益慈柔。幼为长所育,两别泣不休。对此结中肠,...(展开)