快好知 kuaihz订阅看过栏目大字版

 

 

聊斋志异·邵九娘拼音版、注音版

文言文之家为您整理聊斋志异·邵九娘拼音版、聊斋志异·邵九娘注音版,花奴应阅读。

聊斋志异·邵九娘注音版

《 邵shào九jiǔ娘niáng 》

 柴chái廷tíng宾bīn , 太tài平píng人rén 。 妻qī金jīn氏shì , 不bù育yù , 又yòu奇qí妒dù 。 柴chái百bǎi金jīn买mǎi妾qiè , 金jīn暴bào遇yù之zhī , 经jīng岁suì而ér死sǐ 。 柴chái忿fèn出chū , 独dú宿sù数shù月yuè , 不bù践jiàn闺guī闼tà 。 一yī日rì , 柴chái初chū度dù , 金jīn卑bēi词cí庄zhuāng礼lǐ , 为wèi丈zhàng夫fū寿shòu 。 柴chái不bù忍rěn拒jù , 始shǐ通tōng言yán笑xiào 。 金jīn设shè筵yán内nèi寝qǐn , 招zhāo柴chái 。 柴chái辞cí以yǐ醉zuì 。 金jīn华huá妆zhuāng自zì诣yì柴chái所suǒ , 曰yuē :“ 妾qiè竭jié诚chéng终zhōng日rì , 君jūn即jí醉zuì , 请qǐng一yī盏zhǎn而ér别bié 。” 柴chái乃nǎi入rù , 酌zhuó酒jiǔ话huà言yán 。

 妻qī从cóng容róng曰yuē :“ 前qián日rì误wù杀shā婢bì子zi , 今jīn甚shèn悔huǐ之zhī 。 何hé便biàn仇chóu忌jì , 遂suì无wú结jié发fà情qíng耶yé ? 后hòu请qǐng纳nà金jīn钗chāi十shí二èr , 妾qiè不bù汝rǔ瑕xiá疵cī也yě。” 柴chái益yì喜xǐ , 烛zhú尽jìn见jiàn跋bá , 遂suì止zhǐ宿sù焉yān 。 由yóu此cǐ敬jìng爱ài如rú初chū 。 金jīn便biàn呼hū媒méi媪ǎo来lái , 嘱zhǔ为wéi物wù色sè佳jiā媵yìng ; 而ér阴yīn使shǐ迁qiān延yán勿wù报bào , 已yǐ则zé故gù督dū促cù之zhī 。 如rú是shì年nián余yú 。 柴chái不bù能néng待dài , 遍biàn嘱zhǔ戚qī好hǎo为wéi之zhī购gòu致zhì , 得dé林lín氏shì之zhī养yǎng女nǚ 。 金jīn一yī见jiàn , 喜xǐ形xíng于yú色sè , 饮yǐn食shí共gòng之zhī , 脂zhī泽zé花huā钏chuàn , 任rèn其qí所suǒ取qǔ 。 然rán林lín固gù燕yàn产chǎn , 不bù习xí女nǚ红gōng , 绣xiù履lǚ之zhī外wài , 须xū人rén而ér成chéng 。 金jīn曰yuē :“ 我wǒ素sù勤qín俭jiǎn , 非fēi似sì王wáng侯hóu家jiā , 买mǎi作zuò画huà图tú看kàn者zhě 。”

 于yú是shì授shòu美měi锦jǐn , 使shǐ学xué制zhì , 若ruò严yán师shī诲huì弟dì子zǐ 。 初chū犹yóu呵hē骂mà , 继jì而ér鞭biān楚chǔ 。 柴chái痛tòng切qiè于yú心xīn , 不bù能néng为wéi地dì 。 而ér金jīn之zhī怜lián爱ài林lín, 尤yóu倍bèi于yú昔xī , 往wǎng往wǎng自zì为wéi妆zhuāng束shù , 匀yún铅qiān黄huáng焉yān 。 但dàn履lǚ跟gēn稍shāo有yǒu折zhé痕hén , 则zé以yǐ铁tiě杖zhàng击jī双shuāng弯wān ; 发fā少shǎo乱luàn , 则zé批pī两liǎng颊jiá : 林lín不bù堪kān其qí虐nüè , 自zì经jīng死sǐ 。 柴chái悲bēi惨cǎn心xīn目mù , 颇pō致zhì怨yuàn怼duì 。 妻qī怒nù曰yuē :“ 我wǒ代dài汝rǔ教jiào娘niáng子zǐ , 有yǒu何hé罪zuì过guò ?”

 柴chái始shǐ悟wù其qí奸jiān , 因yīn复fù反fǎn目mù , 永yǒng绝jué琴qín瑟sè之zhī好hǎo 。 阴yīn于yú别bié业yè修xiū房fáng闼tà , 思sī购gòu丽lì人rén而ér别bié居jū之zhī 。

 荏rěn苒rǎn半bàn载zǎi , 未wèi得dé其qí人rén 。 偶ǒu会huì友yǒu人rén之zhī葬zàng , 见jiàn二èr八bā女nǚ郎láng , 光guāng艳yàn溢yì目mù , 停tíng睇dì神shén驰chí 。 女nǚ怪guài其qí狂kuáng顾gù , 秋qiū波bō斜xié转zhuǎn之zhī 。 询xún诸zhū人rén , 知zhī为wéi邵shào氏shì 。 邵shào贫pín士shì , 止zhǐ此cǐ女nǚ , 少shǎo聪cōng慧huì , 教jiào之zhī读dú , 过guò目mù能néng了le 。 尤yóu喜xǐ读dú内nèi经jīng及jí冰bīng鉴jiàn书shū 。 父fù爱ài溺nì之zhī , 有yǒu议yì婚hūn者zhě , 辄zhé令lìng自zì择zé , 而ér贫pín富fù皆jiē少shǎo所suǒ可kě , 故gù十shí七qī岁suì犹yóu未wèi字zì也yě 。 柴chái得de其qí端duān末mò , 知zhī不bù可kě图tú , 然rán心xīn低dī徊huái之zhī。 又yòu冀jì其qí家jiā贫pín , 或huò可kě利lì动dòng 。 谋móu之zhī数shù媪ǎo , 无wú敢gǎn媒méi者zhě , 遂suì亦yì灰huī心xīn , 无wú所suǒ复fù望wàng 。 忽hū有yǒu贾jiǎ媪ǎo者zhě , 以yǐ货huò珠zhū过guò柴chái 。 柴chái告gào所suǒ愿yuàn , 赂lù以yǐ重zhòng金jīn , 曰yuē :“ 止zhǐ求qiú一yī通tōng诚chéng意yì , 其qí成chéng与yǔ否fǒu , 所suǒ勿wù责zé也yě 。 万wàn一yī可kě图tú , 千qiān金jīn不bù惜xī 。” 媪ǎo利lì其qí有yǒu , 诺nuò之zhī。 登dēng门mén , 故gù与yǔ邵shào妻qī絮xù语yǔ 。 睹dǔ女nǚ , 惊jīng赞zàn曰yuē :“ 好hǎo个gè美měi姑gū姑gū ! 假jiǎ到dào昭zhāo阳yáng院yuàn , 赵zhào家jiā姊zǐ妹mèi何hé足zú数shù得dé !” 又yòu问wèn :“ 婿xù家jiā阿ā谁shéi ?” 邵shào妻qī答dá :“ 尚shàng未wèi 。” 媪ǎo言yán :“ 若ruò个gè娘niáng子zǐ , 何hé愁chóu无wú王wáng侯hóu作zuò贵guì客kè也yě 。”

 邵shào妻qī叹tàn曰yuē :“ 王wáng侯hóu家jiā所suǒ不bù敢gǎn望wàng ; 只zhǐ要yào个gè读dú节jié种zhǒng子zi , 便biàn是shì佳jiā耳ěr 。 我wǒ家jiā小xiǎo孽niè冤yuān , 翻fān复fù遴lín选xuǎn , 十shí无wú一yī当dāng , 不bù解jiě是shì何hé意yì向xiàng 。” 媪ǎo曰yuē :“ 夫fū人rén勿wù须xū烦fán怨yuàn 。 恁nèn个gè丽lì人rén , 不bù知zhī前qián身shēn修xiū何hé福fú泽zé , 才cái能néng消xiāo受shòu得dé 。 昨zuó一yī大dà笑xiào事shì : 柴chái家jiā郎láng君jūn云yún : 于yú某mǒu家jiā茔yíng边biān , 望wàng见jiàn颜yán色sè , 愿yuàn以yǐ千qiān金jīn为wéi聘pìn 。 此cǐ非fēi饿è鸱chī作zuò天tiān鹅é想xiǎng耶yé ? 早zǎo被bèi老lǎo身shēn呵hē斥chì去qù矣yǐ !” 邵shào妻qī微wēi笑xiào不bù答dá 。 媪ǎo曰yuē :“ 便biàn是shì秀xiù才cái家jiā , 难nán与yǔ较jiào计jì ; 若ruò在zài别bié个gè , 失shī尺chǐ而ér得dé丈zhàng , 宜yí若ruò可kě为wéi矣yǐ 。” 邵shào妻qī复fù笑xiào不bù言yán 。 媪ǎo抚fǔ掌zhǎng曰yuē :“ 果guǒ尔ěr , 则zé为wéi老lǎo身shēn计jì亦yì左zuǒ矣yǐ 。 日rì蒙méng夫fū人rén爱ài , 登dēng堂táng便biàn促cù膝xī赐cì浆jiāng酒jiǔ ; 若ruò得dé千qiān金jīn , 出chū车chē马mǎ , 入rù楼lóu阁gé , 老lǎo身shēn再zài到dào门mén , 则zé阍hūn者zhě呵hē叱chì及jí之zhī矣yǐ 。” 邵shào妻qī沉chén吟yín良liáng久jiǔ , 起qǐ而ér去qù , 与yǔ夫fū语yǔ ; 移yí时shí , 唤huàn其qí女nǚ ; 又yòu移yí时shí , 三sān人rén并bìng出chū 。 邵shào妻qī笑xiào曰yuē :“ 婢bì子zi奇qí特tè , 多duō少shǎo良liáng匹pǐ悉xī不bù就jiù , 闻wén为wèi贱jiàn媵yìng则zé就jiù之zhī 。 但dàn恐kǒng为wéi儒rú林lín笑xiào也yě !” 媪ǎo曰yuē :“ 倘tǎng入rù门mén , 得dé一yī小xiǎo哥gē子zǐ, 大dài夫fū人rén便biàn如rú何hé耶yé !” 言yán已yǐ , 告gào以yǐ别bié居jū之zhī谋móu 。 邵shào益yì喜xǐ , 唤huàn女nǚ曰yuē :“ 试shì同tóng贾jiǎ姥lǎo言yán之zhī 。 此cǐ汝rǔ自zì主zhǔ张zhāng , 勿wù后hòu悔huǐ , 致zhì怼duì父fù母mǔ 。” 女nǚ腆tiǎn然rán曰yuē :“ 父fù母mǔ安ān享xiǎng厚hòu奉fèng , 则zé养yǎng有yǒu济jì矣yǐ 。 况kuàng自zì顾gù命mìng薄báo , 若ruò得de佳jiā偶ǒu , 必bì减jiǎn寿shòu数shù , 少shǎo受shòu折zhé磨mó, 未wèi必bì非fēi福fú 。 前qián见jiàn柴chái郎láng亦yì福fú相xiàng , 子zǐ孙sūn必bì有yǒu兴xīng者zhě 。” 媪ǎo大dà喜xǐ , 奔bēn告gào 。

 柴chái喜xǐ出chū非fēi望wàng , 即jí置zhì千qiān金jīn , 备bèi舆yú马mǎ , 娶qǔ女nǚ于yú别bié业yè , 家jiā人rén无wú敢gǎn言yán者zhě 。 女nǚ谓wèi柴chái曰yuē :“ 君jūn之zhī计jì , 所suǒ谓wèi燕yàn巢cháo于yú幕mù, 不bù谋móu朝zhāo夕xī者zhě也yě 。 塞sāi口kǒu防fáng舌shé , 以yǐ冀jì不bù漏lòu , 何hé可kě得de乎hū ? 请qǐng不bù如rú早zǎo归guī , 犹yóu速sù发fā而ér祸huò小xiǎo 。” 柴chái虑lǜ摧cuī残cán 。 女nǚ曰yuē :“ 天tiān下xià无wú不bù可kě化huà之zhī人rén 。 我wǒ苟gǒu无wú过guò , 怒nù何hé由yóu起qǐ ?” 柴chái曰yuē :“ 不bù然rán 。 此cǐ非fēi常cháng之zhī悍hàn , 不bù可kě情qíng理lǐ动dòng者zhě 。” 女nǚ曰yuē :“ 身shēn为wéi贱jiàn婢bì , 摧cuī折zhé亦yì自zì分fēn耳ěr 。 不bù然rán , 买mǎi日rì为wéi活huó , 何hé可kě长cháng也yě ?” 柴chái以yǐ为wéi是shì , 终zhōng踌chóu躇chú而ér不bù敢gǎn决jué 。 一yī日rì , 柴chái他tā往wǎng 。 女nǚ青qīng衣yī而ér出chū , 命mìng苍cāng头tóu控kòng老lǎo牝pìn马mǎ , 一yī妪yù携xié襆fú从cóng之zhī , 竟jìng诣yì嫡dí所suǒ , 伏fú地dì而ér陈chén 。 妻qī始shǐ而ér怒nù ; 既jì念niàn其qí自zì首shǒu可kě原yuán , 又yòu见jiàn容róng饰shì兼jiān卑bēi , 气qì亦yì稍shāo平píng 。 乃nǎi命mìng婢bì子zi出chū锦jǐn衣yī衣yī之zhī , 曰yuē :“ 彼bǐ薄bó幸xìng人rén播bō恶è于yú众zhòng , 使shǐ我wǒ横héng被bèi口kǒu语yǔ 。 其qí实shí皆jiē男nán子zǐ不bù义yì, 诸zhū婢bì无wú行xíng , 有yǒu以yǐ激jī之zhī , 汝rǔ试shì念niàn背bèi妻qī而ér立lì家jiā室shì , 此cǐ岂qǐ复fù是shì人rén矣yǐ ?” 女nǚ曰yuē :“ 细xì察chá渠qú似sì稍shāo悔huǐ之zhī , 但dàn不bù肯kěn下xià气qì耳ěr 。 谚yàn云yún :‘ 大dà者zhě不bù伏fú小xiǎo 。’ 以yǐ礼lǐ论lùn : 妻qī之zhī于yú夫fū , 犹yóu子zǐ之zhī于yú父fù , 庶shù之zhī于yú嫡dí也yě 。 夫fū人rén若ruò肯kěn假jiǎ以yǐ词cí色sè , 则zé积jī怨yuàn可kě以yǐ尽jìn捐juān 。” 妻qī云yún :“ 彼bǐ自zì不bù来lái , 我wǒ何hé与yǔ焉yān ?” 即jí命mìng婢bì媪ǎo为wéi之zhī除chú舍shè 。 心xīn虽suī不bù乐lè , 亦yì暂zàn安ān之zhī 。

 柴chái闻wén女nǚ归guī , 惊jīng惕tì不bù已yǐ , 窃qiè意yì羊yáng入rù虎hǔ群qún , 狼láng藉jí已yǐ不bù堪kān矣yǐ 。 疾jí奔bēn而ér至zhì , 见jiàn家jiā中zhōng寂jì然rán , 心xīn始shǐ稳wěn贴tiē 。 女nǚ迎yíng门mén而ér劝quàn , 今jīn诣yì嫡dí所suǒ 。 柴chái有yǒu难nán色sè 。 女nǚ泣qì下xià , 柴chái意yì少shǎo纳nà 。 女nǚ往wǎng见jiàn妻qī曰yuē :“ 郎láng适shì归guī , 自zì惭cán无wú以yǐ见jiàn夫fū人rén , 乞qǐ夫fū人rén往wǎng一yī姗shān笑xiào之zhī也yě 。”

 妻qī不bù肯kěn行xíng , 女nǚ曰yuē :“ 妾qiè已yǐ言yán : 夫fū之zhī于yú妻qī , 犹yóu嫡dí之zhī于yú庶shù 。 孟mèng光guāng举jǔ案àn , 而ér人rén不bù以yǐ为wéi谄chǎn , 何hé哉zāi ? 分fēn在zài则zé然rán耳ěr 。” 妻qī乃nǎi从cóng之zhī , 见jiàn柴chái曰yuē :“ 汝rǔ狡jiǎo兔tù三sān窟kū , 何hé归guī为wéi ?” 柴chái俯fǔ不bù对duì 。 女nǚ肘zhǒu之zhī , 柴chái始shǐ强qiǎng颜yán笑xiào 。 妻qī色sè稍shāo霁jì , 将jiāng返fǎn 。 女nǚ推tuī柴chái从cóng之zhī , 又yòu嘱zhǔ庖páo人rén备bèi酌zhuó 。 自zì是shì夫fū妻qī复fù和hé 。 女nǚ早zǎo起qǐ青qīng衣yī往wǎng朝cháo ; 盥guàn已yǐ , 授shòu帨shuì , 执zhí婢bì礼lǐ甚shèn恭gōng 。 柴chái入rù其qí室shì , 苦kǔ辞cí之zhī , 十shí余yú夕xī始shǐ肯kěn一yī纳nà 。 妻qī亦yì心xīn贤xián之zhī ; 然rán自zì愧kuì弗fú如rú 。 积jī惭cán成chéng忌jì 。 但dàn女nǚ奉fèng侍shì谨jǐn , 无wú可kě蹈dǎo瑕xiá ; 或huò薄báo施shī呵hē谴qiǎn , 女nǚ惟wéi顺shùn受shòu 。 一yī夜yè , 夫fū妇fù少shǎo有yǒu反fǎn唇chún , 晓xiǎo妆zhuāng犹yóu含hán盛shèng怒nù 。 女nǚ捧pěng镜jìng , 镜jìng堕duò , 破pò之zhī 。 妻qī益yì恚huì , 握wò发fā裂liè眦zì 。 女nǚ惧jù , 长cháng跪guì哀āi免miǎn , 怒nù不bù解jiě , 鞭biān之zhī至zhì数shù十shí 。 柴chái不bù能néng忍rěn , 盛shèng气qì奔bēn入rù , 曳yè女nǚ出chū 。 妻qī呶náo呶náo逐zhú击jī之zhī 。 柴chái怒nù , 夺duó鞭biān反fǎn扑pū , 面miàn肤fū绽zhàn裂liè , 始shǐ退tuì 。 由yóu是shì夫fū妻qī若ruò仇chóu 。

 柴chái禁jìn女nǚ无wú往wǎng 。 女nǚ弗fú听tīng , 早zǎo起qǐ , 膝xī行xíng伺sì幕mù外wài 。 妻qī搥chuí床chuáng怒nù骂mà , 叱chì去qù , 不bù听tīng前qián 。 日rì夜yè切qiè齿chǐ , 将jiāng伺sì柴chái出chū而ér后hòu泄xiè愤fèn于yú女nǚ 。 柴chái知zhī之zhī , 谢xiè绝jué人rén事shì , 杜dù门mén不bù通tōng吊diào庆qìng 。

 妻qī无wú如rú何hé , 惟wéi日rì挞tà婢bì媪ǎo以yǐ寄jì其qí恨hèn , 下xià人rén皆jiē不bù可kě堪kān 。 自zì夫fū妻qī绝jué好hǎo , 女nǚ亦yì莫mò敢gǎn当dāng夕xī , 柴chái于yú是shì孤gū眠mián 。 妻qī闻wén之zhī , 意yì亦yì稍shāo安ān 。 有yǒu大dà婢bì素sù狡jiǎo黠xiá , 偶ǒu与yǔ柴chái语yǔ , 妻qī疑yí其qí私sī , 暴bào之zhī尤yóu苦kǔ 。 婢bì辄zhé于yú无wú人rén处chù , 疾jí首shǒu怨yuàn骂mà 。 一yī夕xī , 轮lún婢bì值zhí宿sù , 女nǚ嘱zhǔ柴chái , 禁jìn无wú往wǎng , 曰yuē :“ 婢bì面miàn有yǒu杀shā机jī , 叵pǒ测cè也yě 。” 柴chái如rú其qí言yán , 招zhāo之zhī来lái , 诈zhà问wèn :“ 何hé作zuò ?”

 婢bì惊jīng惧jù , 无wú所suǒ措cuò词cí 。 柴chái益yì疑yí , 检jiǎn其qí衣yī , 得dé利lì刃rèn焉yān 。 婢bì无wú言yán , 惟wéi伏fú地dì乞qǐ死sǐ 。 柴chái欲yù挞tà之zhī , 女nǚ止zhǐ之zhī曰yuē :“ 恐kǒng夫fū人rén所suǒ闻wén , 此cǐ婢bì必bì无wú生shēng理lǐ 。 彼bǐ罪zuì固gù不bù赦shè , 然rán不bù如rú鬻yù之zhī , 既jì全quán其qí生shēng , 我wǒ亦yì得de直zhí焉yān 。” 柴chái然rán之zhī 。 会huì有yǒu买mǎi妾qiè者zhě , 急jí货huò之zhī 。 妻qī以yǐ其qí不bù谋móu故gù , 罪zuì柴chái , 益yì迁qiān怒nù女nǚ , 诟gòu骂mà益yì毒dú 。 柴chái忿fèn , 顾gù女nǚ曰yuē :“ 皆jiē汝rǔ自zì取qǔ 。 前qián此cǐ杀shā却què , 乌wū有yǒu今jīn日rì !” 言yán已yǐ而ér走zǒu 。 妻qī怪guài其qí言yán , 遍biàn诘jié左zuǒ右yòu , 并bìng无wú知zhī者zhě ; 问wèn女nǚ , 女nǚ亦yì不bù言yán 。 心xīn益yì闷mēn怒nù , 捉zhuō裾jū浪làng骂mà 。 柴chái乃nǎi返fǎn , 以yǐ实shí告gào 。 妻qī大dà惊jīng , 向xiàng女nǚ温wēn语yǔ ; 而ér心xīn转zhuǎn恨hèn其qí言yán之zhī不bù早zǎo 。 柴chái以yǐ为wéi嫌xián郤xì尽jìn释shì , 不bù复fù作zuò防fáng 。 适shì远yuǎn出chū , 妻qī乃nǎi召zhào女nǚ而ér数shù之zhī曰yuē :“ 杀shā主zhǔ者zhě罪zuì不bù赦shè , 汝rǔ纵zòng之zhī何hé心xīn ?” 女nǚ造zào次cì不bù能néng以yǐ词cí自zì达dá 。 妻qī烧shāo赤chì铁tiě烙lào女nǚ面miàn , 欲yù毁huǐ其qí容róng 。 婢bì媪ǎo皆jiē为wéi之zhī不bù平píng 。 每měi号hào痛tòng一yī声shēng , 则zé家jiā人rén皆jiē哭kū , 愿yuàn代dài受shòu死sǐ 。 妻qī乃nǎi不bù烙lào , 以yǐ针zhēn刺cì胁xié二èr十shí余yú下xià , 始shǐ挥huī去qù之zhī 。 柴chái归guī , 见jiàn面miàn创chuàng , 大dà怒nù , 欲yù往wǎng寻xún之zhī 。 女nǚ捉zhuō襟jīn曰yuē :“ 妾qiè明míng知zhī火huǒ坑kēng而ér固gù蹈dǎo之zhī 。 当dāng嫁jià君jūn时shí , 岂qǐ以yǐ君jūn家jiā为wéi天tiān堂táng耶yé ? 亦yì自zì顾gù薄bó命mìng , 聊liáo以yǐ泄xiè造zào化huà之zhī怒nù耳ěr 。 安ān心xīn忍rěn受shòu , 尚shàng有yǒu满mǎn时shí ; 若ruò再zài触chù焉yān , 是shì坎kǎn已yǐ填tián而ér复fù掘jué之zhī也yě 。” 遂suì以yǐ药yào糁sǎn患huàn处chù , 数shù日rì寻xún愈yù 。 忽hū揽lǎn镜jìng喜xǐ曰yuē :“ 君jūn今jīn日rì宜yí为wéi妾qiè贺hè , 彼bǐ烙lào断duàn我wǒ晦huì纹wén矣yǐ !” 朝zhāo夕xī事shì嫡dí , 一yī如rú往wǎng日rì 。 金jīn前qián见jiàn众zhòng哭kū , 自zì知zhī身shēn同tóng独dú夫fū , 略lüè有yǒu愧kuì悔huǐ之zhī萌méng , 时shí时shí呼hū女nǚ共gòng事shì , 词cí色sè平píng善shàn 。 月yuè余yú , 忽hū病bìng逆nì , 害hài饮yǐn食shí 。 柴chái恨hèn其qí不bù死sǐ , 略lüè不bù顾gù问wèn 。 数shù日rì , 腹fù胀zhàng如rú鼓gǔ , 日rì夜yè浸jìn困kùn 。 女nǚ侍shì伺sì不bù遑huáng眠mián食shí , 金jīn益yì德dé之zhī 。 女nǚ以yǐ医yī理lǐ自zì陈chén ; 金jīn自zì觉jué畴chóu昔xī过guò惨cǎn , 疑yí其qí怨yuàn报bào , 故gù谢xiè之zhī 。 金jīn为wéi人rén持chí家jiā严yán整zhěng , 婢bì仆pú悉xī就jiù约yuē束shù ; 自zì病bìng后hòu , 皆jiē散sàn诞dàn无wú操cāo作zuò者zhě 。 柴chái躬gōng自zì经jīng理lǐ , 劬qú劳láo甚shèn苦kǔ , 而ér家jiā中zhōng米mǐ盐yán , 不bù食shí自zì尽jìn。 由yóu是shì慨kǎi然rán兴xīng中zhōng馈kuì之zhī思sī , 聘pìn医yī药yào之zhī 。 金jīn对duì人rén辄zhé自zì言yán为wéi “ 气qì蛊gǔ ”, 以yǐ故gù医yī脉mài之zhī , 无wú不bù指zhǐ为wéi气qì郁yù者zhě 。

 凡fán易yì数shù医yī , 卒zú罔wǎng效xiào , 亦yì滨bīn危wēi矣yǐ 。 又yòu将jiāng烹pēng药yào , 女nǚ进jìn曰yuē :“ 此cǐ等děng药yào , 百bǎi裹guǒ无wú益yì , 只zhǐ增zēng剧jù耳ěr 。” 金jīn不bù信xìn 。 女nǚ暗àn撮cuō别bié剂jì易yì之zhī 。 药yào下xià , 食shí顷qǐng三sān遗yí , 病bìng若ruò失shī 。 遂suì益yì笑xiào女nǚ言yán妄wàng , 呻shēn而ér呼hū之zhī曰yuē :“ 女nǚ华huá陀tuó , 今jīn如rú何hé也yě ?” 女nǚ及jí群qún婢bì皆jiē笑xiào 。 金jīn问wèn故gù , 始shǐ实shí告gào之zhī 。 泣qì曰yuē :“ 妾qiè日rì受shòu子zi之zhī覆fù载zài而ér不bù知zhī也yě ! 今jīn而ér后hòu , 请qǐng惟wéi家jiā政zhèng , 听tīng子zi而ér行xíng 。”

 无wú何hé , 病bìng痊quán , 柴chái整zhěng设shè为wéi贺hè 。 女nǚ捧pěng壶hú侍shì侧cè ; 金jīn自zì起qǐ夺duó壶hú , 曳yè与yǔ连lián臂bì , 爱ài异yì常cháng情qíng 。 更gèng阑lán , 女nǚ托tuō故gù离lí席xí ; 金jīn遣qiǎn二èr婢bì曳yè还hái之zhī , 强qiáng与yǔ连lián塌tā 。 自zì此cǐ , 事shì必bì商shāng , 食shí必bì偕xié , 即jí姊zǐ妹mèi无wú其qí和hé也yě 。 无wú何hé , 女nǚ产chǎn一yī男nán 。 产chǎn后hòu多duō病bìng , 金jīn亲qīn为wéi调diào视shì , 若ruò奉fèng老lǎo母mǔ 。 后hòu金jīn患huàn心xīn痗mèi , 痛tòng起qǐ , 则zé面miàn目mù皆jiē青qīng , 但dàn欲yù觅mì死sǐ 。 女nǚ急jí取qǔ银yín针zhēn数shù枚méi , 比bǐ至zhì , 则zé气qì息xī濒bīn尽jìn , 按àn穴xué刺cì之zhī , 画huà然rán痛tòng止zhǐ 。 十shí余yú日rì复fù发fā , 复fù刺cì ; 过guò六liù七qī日rì又yòu发fā 。 虽suī应yīng手shǒu奏zòu效xiào , 不bù至zhì大dà苦kǔ , 然rán心xīn常cháng惴zhuì惴zhuì , 恐kǒng其qí复fù萌méng 。 夜yè梦mèng至zhì一yī处chù , 似sì庙miào宇yǔ , 殿diàn中zhōng鬼guǐ神shén皆jiē动dòng 。 神shén问wèn :“ 汝rǔ金jīn氏shì耶yé ? 汝rǔ罪zuì过guò多duō端duān , 寿shòu数shù合hé尽jìn ; 念niàn汝rǔ改gǎi悔huǐ , 故gù仅jǐn降jiàng灾zāi , 以yǐ示shì微wēi谴qiǎn 。 前qián杀shā两liǎng姬jī , 此cǐ其qí宿sù报bào 。 至zhì邵shào氏shì何hé罪zuì , 而ér惨cǎn毒dú如rú此cǐ ? 鞭biān打dǎ之zhī刑xíng , 已yǐ有yǒu柴chái生shēng代dài报bào , 可kě以yǐ相xiāng准zhǔn ; 所suǒ欠qiàn一yī烙lào , 二èr十shí三sān针zhēn , 今jīn三sān次cì止zhǐ偿cháng零líng数shù , 便biàn望wàng病bìng根gēn除chú耶yé ? 明míng日rì又yòu当dàng作zuò矣yǐ !” 醒xǐng而ér大dà惧jù , 犹yóu冀jì为wéi妖yāo梦mèng之zhī诬wū 。 食shí后hòu果guǒ病bìng , 其qí痛tòng倍bèi苦kǔ 。 女nǚ至zhì , 刺cì之zhī , 随suí手shǒu而ér瘥chài 。 疑yí曰yuē :“ 技jì止zhǐ此cǐ矣yǐ , 病bìng本běn何hé以yǐ不bù拔bá ? 请qǐng再zài灼zhuó之zhī 。 此cǐ非fēi烂làn烧shāo不bù可kě , 但dàn恐kǒng夫fū人rén不bù能néng忍rěn受shòu 。” 金jīn忆yì梦mèng中zhōng语yǔ , 以yǐ故gù无wú难nán色sè 。 然rán呻shēn吟yín忍rěn受shòu之zhī际jì , 默mò思sī欠qiàn此cǐ十shí九jiǔ针zhēn , 不bù知zhī作zuò何hé变biàn症zhèng , 不bù如rú一yī朝zhāo受shòu尽jìn , 庶shù免miǎn后hòu苦kǔ 。 炷zhù尽jìn , 求qiú女nǚ再zài针zhēn 。 女nǚ笑xiào曰yuē :“ 针zhēn岂qǐ可kě以yǐ泛fàn常cháng施shī用yòng耶yé ?”

 金jīn曰yuē :“ 不bù必bì论lùn穴xué , 但dàn烦fán十shí九jiǔ刺cì 。” 女nǚ笑xiào不bù可kě 。 金jīn请qǐng益yì坚jiān , 起qǐ跪guì榻tà上shàng 。 女nǚ终zhōng不bù忍rěn 。 实shí以yǐ梦mèng告gào 。 女nǚ乃nǎi约yuē略lüè经jīng络luò , 刺cì之zhī如rú数shù 。 自zì此cǐ平píng复fù , 果guǒ不bù复fù病bìng 。 弥mí自zì忏chàn悔huǐ , 临lín下xià亦yì无wú戾lì色sè 。 子zǐ名míng曰yuē俊jùn , 秀xiù惠huì绝jué伦lún 。 女nǚ每měi曰yuē :“ 此cǐ子zi翰hàn苑yuàn相xiāng也yě 。”

 八bā岁suì有yǒu神shén童tóng之zhī目mù , 十shí五wǔ岁suì以yǐ进jìn士shì授shòu翰hàn林lín 。 是shì时shí柴chái夫fū妇fù年nián四sì十shí , 如rú夫fū人rén三sān十shí有yǒu二èr三sān耳ěr 。 舆yú马mǎ归guī宁níng , 乡xiāng里lǐ荣róng之zhī 。 邵shào翁wēng自zì鬻yù女nǚ后hòu , 家jiā暴bào富fù , 而ér士shì林lín羞xiū与yǔ为wéi伍wǔ ; 至zhì是shì , 始shǐ有yǒu通tōng往wǎng来lái者zhě 。

 异yì史shǐ氏shì曰yuē :“ 女nǚ子zǐ狡jiǎo妒dù , 其qí天tiān性xìng然rán也yě 。 而ér为wéi妾qiè媵yìng者zhě , 又yòu复fù炫xuàn美měi弄nòng机jī , 以yǐ增zēng其qí怒nù 。 呜wū呼hū ! 祸huò所suǒ由yóu来lái矣yǐ 。 若ruò以yǐ命mìng自zì安ān , 以yǐ分fēn自zì守shǒu , 百bǎi折zhé而ér不bù移yí其qí志zhì , 此cǐ岂qǐ梃tǐng刃rèn所suǒ能néng加jiā乎hū ? 乃nǎi至zhì于yú再zài拯zhěng其qí死sǐ , 而ér始shǐ有yǒu悔huǐ悟wù之zhī萌méng 。 呜wū呼hū ! 岂qǐ人rén也yě哉zāi ! 如rú数shù以yǐ偿cháng , 而ér不bù增zēng之zhī息xī , 亦yì造zào物wù之zhī恕shù矣yǐ 。 顾gù以yǐ仁rén术shù作zuò恶è报bào , 不bù亦yì傎diān乎hū ! 每měi见jiàn愚yú夫fū妇fù抱bào疴kē终zhōng日rì , 即jí招zhāo无wú知zhī之zhī巫wū , 任rèn其qí刺cì肌jī灼zhuó肤fū而ér不bù敢gǎn呻shēn , 心xīn尝cháng怪guài之zhī , 至zhì此cǐ始shǐ悟wù 。”

 闽mǐn人rén有yǒu纳nà妾qiè者zhě , 夕xī入rù妻qī房fáng , 不bù敢gǎn便biàn去qù , 伪wěi解jiě屦jù作zuò登dēng榻tà状zhuàng 。 妻qī曰yuē :“ 去qù休xiū ! 勿wù作zuò态tài !” 夫fū尚shàng徘pái徊huái , 妻qī正zhèng色sè曰yuē :“ 我wǒ非fēi似sì他tā家jiā妒dù忌jì者zhě , 何hé必bì尔ěr尔ěr 。” 夫fū乃nǎi去qù 。 妻qī独dú卧wò , 辗zhǎn转zhuǎn不bù得de寐mèi , 遂suì起qǐ , 往wǎng伏fú门mén外wài潜qián听tīng之zhī 。 但dàn闻wén妾qiè声shēng隐yǐn约yuē , 不bù甚shèn了liǎo了liǎo ; 惟wéi “ 郎láng罢ba ” 二èr字zì , 略lüè可kě辨biàn识shí 。 郎láng罢ba , 闽mǐn人rén呼hū父fù也yě 。 妻qī听tīng逾yú刻kè , 痰tán厥jué而ér踣bó , 首shǒu触chù扉fēi作zuò声shēng。 夫fū惊jīng起qǐ , 启qǐ户hù , 尸shī倒dào入rù 。 呼hū妾qiè火huǒ之zhī , 则zé其qí妻qī也yě 。 急jí扶fú灌guàn之zhī 。 目mù略lüè开kāi , 即jí呻shēn曰yuē :“ 谁shéi家jiā郎láng罢bà被bèi汝rǔ呼hū !” 妒dù情qíng可kě哂shěn 。

聊斋志异·邵九娘拼音

《 shào jiǔ niáng 》

chái tíng bīn , tài píng rén 。 qī jīn shì , bù yù , yòu qí dù 。 chái bǎi jīn mǎi qiè , jīn bào yù zhī , jīng suì ér sǐ 。 chái fèn chū , dú sù shù yuè , bù jiàn guī tà 。 yī rì , chái chū dù , jīn bēi cí zhuāng lǐ , wèi zhàng fū shòu 。 chái bù rěn jù , shǐ tōng yán xiào 。 jīn shè yán nèi qǐn , zhāo chái 。 chái cí yǐ zuì 。 jīn huá zhuāng zì yì chái suǒ , yuē :“ qiè jié chéng zhōng rì , jūn jí zuì , qǐng yī zhǎn ér bié 。” chái nǎi rù , zhuó jiǔ huà yán 。

qī cóng róng yuē :“ qián rì wù shā bì zi , jīn shèn huǐ zhī 。 hé biàn chóu jì , suì wú jié fà qíng yé ? hòu qǐng nà jīn chāi shí èr , qiè bù rǔ xiá cī yě 。” chái yì xǐ , zhú jìn jiàn bá , suì zhǐ sù yān 。 yóu cǐ jìng ài rú chū 。 jīn biàn hū méi ǎo lái , zhǔ wéi wù sè jiā yìng ; ér yīn shǐ qiān yán wù bào , yǐ zé gù dū cù zhī 。 rú shì nián yú 。 chái bù néng dài , biàn zhǔ qī hǎo wéi zhī gòu zhì , dé lín shì zhī yǎng nǚ 。 jīn yī jiàn , xǐ xíng yú sè , yǐn shí gòng zhī , zhī zé huā chuàn , rèn qí suǒ qǔ 。 rán lín gù yàn chǎn , bù xí nǚ gōng , xiù lǚ zhī wài , xū rén ér chéng 。 jīn yuē :“ wǒ sù qín jiǎn , fēi sì wáng hóu jiā , mǎi zuò huà tú kàn zhě 。”

yú shì shòu měi jǐn , shǐ xué zhì , ruò yán shī huì dì zǐ 。 chū yóu hē mà , jì ér biān chǔ 。 chái tòng qiè yú xīn , bù néng wéi dì 。 ér jīn zhī lián ài lín , yóu bèi yú xī , wǎng wǎng zì wéi zhuāng shù , yún qiān huáng yān 。 dàn lǚ gēn shāo yǒu zhé hén , zé yǐ tiě zhàng jī shuāng wān ; fā shǎo luàn , zé pī liǎng jiá : lín bù kān qí nüè , zì jīng sǐ 。 chái bēi cǎn xīn mù , pō zhì yuàn duì 。 qī nù yuē :“ wǒ dài rǔ jiào niáng zǐ , yǒu hé zuì guò ?”

chái shǐ wù qí jiān , yīn fù fǎn mù , yǒng jué qín sè zhī hǎo 。 yīn yú bié yè xiū fáng tà , sī gòu lì rén ér bié jū zhī 。

rěn rǎn bàn zǎi , wèi dé qí rén 。 ǒu huì yǒu rén zhī zàng , jiàn èr bā nǚ láng , guāng yàn yì mù , tíng dì shén chí 。 nǚ guài qí kuáng gù , qiū bō xié zhuǎn zhī 。 xún zhū rén , zhī wéi shào shì 。 shào pín shì , zhǐ cǐ nǚ , shǎo cōng huì , jiào zhī dú , guò mù néng le 。 yóu xǐ dú nèi jīng jí bīng jiàn shū 。 fù ài nì zhī , yǒu yì hūn zhě , zhé lìng zì zé , ér pín fù jiē shǎo suǒ kě , gù shí qī suì yóu wèi zì yě 。 chái de qí duān mò , zhī bù kě tú , rán xīn dī huái zhī 。 yòu jì qí jiā pín , huò kě lì dòng 。 móu zhī shù ǎo , wú gǎn méi zhě , suì yì huī xīn , wú suǒ fù wàng 。 hū yǒu jiǎ ǎo zhě , yǐ huò zhū guò chái 。 chái gào suǒ yuàn , lù yǐ zhòng jīn , yuē :“ zhǐ qiú yī tōng chéng yì , qí chéng yǔ fǒu , suǒ wù zé yě 。 wàn yī kě tú , qiān jīn bù xī 。” ǎo lì qí yǒu , nuò zhī 。 dēng mén , gù yǔ shào qī xù yǔ 。 dǔ nǚ , jīng zàn yuē :“ hǎo gè měi gū gū ! jiǎ dào zhāo yáng yuàn , zhào jiā zǐ mèi hé zú shù dé !” yòu wèn :“ xù jiā ā shéi ?” shào qī dá :“ shàng wèi 。” ǎo yán :“ ruò gè niáng zǐ , hé chóu wú wáng hóu zuò guì kè yě 。”

shào qī tàn yuē :“ wáng hóu jiā suǒ bù gǎn wàng ; zhǐ yào gè dú jié zhǒng zi , biàn shì jiā ěr 。 wǒ jiā xiǎo niè yuān , fān fù lín xuǎn , shí wú yī dāng , bù jiě shì hé yì xiàng 。” ǎo yuē :“ fū rén wù xū fán yuàn 。 nèn gè lì rén , bù zhī qián shēn xiū hé fú zé , cái néng xiāo shòu dé 。 zuó yī dà xiào shì : chái jiā láng jūn yún : yú mǒu jiā yíng biān , wàng jiàn yán sè , yuàn yǐ qiān jīn wéi pìn 。 cǐ fēi è chī zuò tiān é xiǎng yé ? zǎo bèi lǎo shēn hē chì qù yǐ !” shào qī wēi xiào bù dá 。 ǎo yuē :“ biàn shì xiù cái jiā , nán yǔ jiào jì ; ruò zài bié gè , shī chǐ ér dé zhàng , yí ruò kě wéi yǐ 。” shào qī fù xiào bù yán 。 ǎo fǔ zhǎng yuē :“ guǒ ěr , zé wéi lǎo shēn jì yì zuǒ yǐ 。 rì méng fū rén ài , dēng táng biàn cù xī cì jiāng jiǔ ; ruò dé qiān jīn , chū chē mǎ , rù lóu gé , lǎo shēn zài dào mén , zé hūn zhě hē chì jí zhī yǐ 。” shào qī chén yín liáng jiǔ , qǐ ér qù , yǔ fū yǔ ; yí shí , huàn qí nǚ ; yòu yí shí , sān rén bìng chū 。 shào qī xiào yuē :“ bì zi qí tè , duō shǎo liáng pǐ xī bù jiù , wén wèi jiàn yìng zé jiù zhī 。 dàn kǒng wéi rú lín xiào yě !” ǎo yuē :“ tǎng rù mén , dé yī xiǎo gē zǐ , dài fū rén biàn rú hé yé !” yán yǐ , gào yǐ bié jū zhī móu 。 shào yì xǐ , huàn nǚ yuē :“ shì tóng jiǎ lǎo yán zhī 。 cǐ rǔ zì zhǔ zhāng , wù hòu huǐ , zhì duì fù mǔ 。” nǚ tiǎn rán yuē :“ fù mǔ ān xiǎng hòu fèng , zé yǎng yǒu jì yǐ 。 kuàng zì gù mìng báo , ruò de jiā ǒu , bì jiǎn shòu shù , shǎo shòu zhé mó , wèi bì fēi fú 。 qián jiàn chái láng yì fú xiàng , zǐ sūn bì yǒu xīng zhě 。” ǎo dà xǐ , bēn gào 。

chái xǐ chū fēi wàng , jí zhì qiān jīn , bèi yú mǎ , qǔ nǚ yú bié yè , jiā rén wú gǎn yán zhě 。 nǚ wèi chái yuē :“ jūn zhī jì , suǒ wèi yàn cháo yú mù , bù móu zhāo xī zhě yě 。 sāi kǒu fáng shé , yǐ jì bù lòu , hé kě de hū ? qǐng bù rú zǎo guī , yóu sù fā ér huò xiǎo 。” chái lǜ cuī cán 。 nǚ yuē :“ tiān xià wú bù kě huà zhī rén 。 wǒ gǒu wú guò , nù hé yóu qǐ ?” chái yuē :“ bù rán 。 cǐ fēi cháng zhī hàn , bù kě qíng lǐ dòng zhě 。” nǚ yuē :“ shēn wéi jiàn bì , cuī zhé yì zì fēn ěr 。 bù rán , mǎi rì wéi huó , hé kě cháng yě ?” chái yǐ wéi shì , zhōng chóu chú ér bù gǎn jué 。 yī rì , chái tā wǎng 。 nǚ qīng yī ér chū , mìng cāng tóu kòng lǎo pìn mǎ , yī yù xié fú cóng zhī , jìng yì dí suǒ , fú dì ér chén 。 qī shǐ ér nù ; jì niàn qí zì shǒu kě yuán , yòu jiàn róng shì jiān bēi , qì yì shāo píng 。 nǎi mìng bì zi chū jǐn yī yī zhī , yuē :“ bǐ bó xìng rén bō è yú zhòng , shǐ wǒ héng bèi kǒu yǔ 。 qí shí jiē nán zǐ bù yì , zhū bì wú xíng , yǒu yǐ jī zhī , rǔ shì niàn bèi qī ér lì jiā shì , cǐ qǐ fù shì rén yǐ ?” nǚ yuē :“ xì chá qú sì shāo huǐ zhī , dàn bù kěn xià qì ěr 。 yàn yún :‘ dà zhě bù fú xiǎo 。’ yǐ lǐ lùn : qī zhī yú fū , yóu zǐ zhī yú fù , shù zhī yú dí yě 。 fū rén ruò kěn jiǎ yǐ cí sè , zé jī yuàn kě yǐ jìn juān 。” qī yún :“ bǐ zì bù lái , wǒ hé yǔ yān ?” jí mìng bì ǎo wéi zhī chú shè 。 xīn suī bù lè , yì zàn ān zhī 。

chái wén nǚ guī , jīng tì bù yǐ , qiè yì yáng rù hǔ qún , láng jí yǐ bù kān yǐ 。 jí bēn ér zhì , jiàn jiā zhōng jì rán , xīn shǐ wěn tiē 。 nǚ yíng mén ér quàn , jīn yì dí suǒ 。 chái yǒu nán sè 。 nǚ qì xià , chái yì shǎo nà 。 nǚ wǎng jiàn qī yuē :“ láng shì guī , zì cán wú yǐ jiàn fū rén , qǐ fū rén wǎng yī shān xiào zhī yě 。”

qī bù kěn xíng , nǚ yuē :“ qiè yǐ yán : fū zhī yú qī , yóu dí zhī yú shù 。 mèng guāng jǔ àn , ér rén bù yǐ wéi chǎn , hé zāi ? fēn zài zé rán ěr 。” qī nǎi cóng zhī , jiàn chái yuē :“ rǔ jiǎo tù sān kū , hé guī wéi ?” chái fǔ bù duì 。 nǚ zhǒu zhī , chái shǐ qiǎng yán xiào 。 qī sè shāo jì , jiāng fǎn 。 nǚ tuī chái cóng zhī , yòu zhǔ páo rén bèi zhuó 。 zì shì fū qī fù hé 。 nǚ zǎo qǐ qīng yī wǎng cháo ; guàn yǐ , shòu shuì , zhí bì lǐ shèn gōng 。 chái rù qí shì , kǔ cí zhī , shí yú xī shǐ kěn yī nà 。 qī yì xīn xián zhī ; rán zì kuì fú rú 。 jī cán chéng jì 。 dàn nǚ fèng shì jǐn , wú kě dǎo xiá ; huò báo shī hē qiǎn , nǚ wéi shùn shòu 。 yī yè , fū fù shǎo yǒu fǎn chún , xiǎo zhuāng yóu hán shèng nù 。 nǚ pěng jìng , jìng duò , pò zhī 。 qī yì huì , wò fā liè zì 。 nǚ jù , cháng guì āi miǎn , nù bù jiě , biān zhī zhì shù shí 。 chái bù néng rěn , shèng qì bēn rù , yè nǚ chū 。 qī náo náo zhú jī zhī 。 chái nù , duó biān fǎn pū , miàn fū zhàn liè , shǐ tuì 。 yóu shì fū qī ruò chóu 。

chái jìn nǚ wú wǎng 。 nǚ fú tīng , zǎo qǐ , xī xíng sì mù wài 。 qī chuí chuáng nù mà , chì qù , bù tīng qián 。 rì yè qiè chǐ , jiāng sì chái chū ér hòu xiè fèn yú nǚ 。 chái zhī zhī , xiè jué rén shì , dù mén bù tōng diào qìng 。

qī wú rú hé , wéi rì tà bì ǎo yǐ jì qí hèn , xià rén jiē bù kě kān 。 zì fū qī jué hǎo , nǚ yì mò gǎn dāng xī , chái yú shì gū mián 。 qī wén zhī , yì yì shāo ān 。 yǒu dà bì sù jiǎo xiá , ǒu yǔ chái yǔ , qī yí qí sī , bào zhī yóu kǔ 。 bì zhé yú wú rén chù , jí shǒu yuàn mà 。 yī xī , lún bì zhí sù , nǚ zhǔ chái , jìn wú wǎng , yuē :“ bì miàn yǒu shā jī , pǒ cè yě 。” chái rú qí yán , zhāo zhī lái , zhà wèn :“ hé zuò ?”

bì jīng jù , wú suǒ cuò cí 。 chái yì yí , jiǎn qí yī , dé lì rèn yān 。 bì wú yán , wéi fú dì qǐ sǐ 。 chái yù tà zhī , nǚ zhǐ zhī yuē :“ kǒng fū rén suǒ wén , cǐ bì bì wú shēng lǐ 。 bǐ zuì gù bù shè , rán bù rú yù zhī , jì quán qí shēng , wǒ yì de zhí yān 。” chái rán zhī 。 huì yǒu mǎi qiè zhě , jí huò zhī 。 qī yǐ qí bù móu gù , zuì chái , yì qiān nù nǚ , gòu mà yì dú 。 chái fèn , gù nǚ yuē :“ jiē rǔ zì qǔ 。 qián cǐ shā què , wū yǒu jīn rì !” yán yǐ ér zǒu 。 qī guài qí yán , biàn jié zuǒ yòu , bìng wú zhī zhě ; wèn nǚ , nǚ yì bù yán 。 xīn yì mēn nù , zhuō jū làng mà 。 chái nǎi fǎn , yǐ shí gào 。 qī dà jīng , xiàng nǚ wēn yǔ ; ér xīn zhuǎn hèn qí yán zhī bù zǎo 。 chái yǐ wéi xián xì jìn shì , bù fù zuò fáng 。 shì yuǎn chū , qī nǎi zhào nǚ ér shù zhī yuē :“ shā zhǔ zhě zuì bù shè , rǔ zòng zhī hé xīn ?” nǚ zào cì bù néng yǐ cí zì dá 。 qī shāo chì tiě lào nǚ miàn , yù huǐ qí róng 。 bì ǎo jiē wéi zhī bù píng 。 měi hào tòng yī shēng , zé jiā rén jiē kū , yuàn dài shòu sǐ 。 qī nǎi bù lào , yǐ zhēn cì xié èr shí yú xià , shǐ huī qù zhī 。 chái guī , jiàn miàn chuàng , dà nù , yù wǎng xún zhī 。 nǚ zhuō jīn yuē :“ qiè míng zhī huǒ kēng ér gù dǎo zhī 。 dāng jià jūn shí , qǐ yǐ jūn jiā wéi tiān táng yé ? yì zì gù bó mìng , liáo yǐ xiè zào huà zhī nù ěr 。 ān xīn rěn shòu , shàng yǒu mǎn shí ; ruò zài chù yān , shì kǎn yǐ tián ér fù jué zhī yě 。” suì yǐ yào sǎn huàn chù , shù rì xún yù 。 hū lǎn jìng xǐ yuē :“ jūn jīn rì yí wéi qiè hè , bǐ lào duàn wǒ huì wén yǐ !” zhāo xī shì dí , yī rú wǎng rì 。 jīn qián jiàn zhòng kū , zì zhī shēn tóng dú fū , lüè yǒu kuì huǐ zhī méng , shí shí hū nǚ gòng shì , cí sè píng shàn 。 yuè yú , hū bìng nì , hài yǐn shí 。 chái hèn qí bù sǐ , lüè bù gù wèn 。 shù rì , fù zhàng rú gǔ , rì yè jìn kùn 。 nǚ shì sì bù huáng mián shí , jīn yì dé zhī 。 nǚ yǐ yī lǐ zì chén ; jīn zì jué chóu xī guò cǎn , yí qí yuàn bào , gù xiè zhī 。 jīn wéi rén chí jiā yán zhěng , bì pú xī jiù yuē shù ; zì bìng hòu , jiē sàn dàn wú cāo zuò zhě 。 chái gōng zì jīng lǐ , qú láo shèn kǔ , ér jiā zhōng mǐ yán , bù shí zì jìn 。 yóu shì kǎi rán xīng zhōng kuì zhī sī , pìn yī yào zhī 。 jīn duì rén zhé zì yán wéi “ qì gǔ ”, yǐ gù yī mài zhī , wú bù zhǐ wéi qì yù zhě 。

fán yì shù yī , zú wǎng xiào , yì bīn wēi yǐ 。 yòu jiāng pēng yào , nǚ jìn yuē :“ cǐ děng yào , bǎi guǒ wú yì , zhǐ zēng jù ěr 。” jīn bù xìn 。 nǚ àn cuō bié jì yì zhī 。 yào xià , shí qǐng sān yí , bìng ruò shī 。 suì yì xiào nǚ yán wàng , shēn ér hū zhī yuē :“ nǚ huá tuó , jīn rú hé yě ?” nǚ jí qún bì jiē xiào 。 jīn wèn gù , shǐ shí gào zhī 。 qì yuē :“ qiè rì shòu zi zhī fù zài ér bù zhī yě ! jīn ér hòu , qǐng wéi jiā zhèng , tīng zi ér xíng 。”

wú hé , bìng quán , chái zhěng shè wéi hè 。 nǚ pěng hú shì cè ; jīn zì qǐ duó hú , yè yǔ lián bì , ài yì cháng qíng 。 gèng lán , nǚ tuō gù lí xí ; jīn qiǎn èr bì yè hái zhī , qiáng yǔ lián tā 。 zì cǐ , shì bì shāng , shí bì xié , jí zǐ mèi wú qí hé yě 。 wú hé , nǚ chǎn yī nán 。 chǎn hòu duō bìng , jīn qīn wéi diào shì , ruò fèng lǎo mǔ 。 hòu jīn huàn xīn mèi , tòng qǐ , zé miàn mù jiē qīng , dàn yù mì sǐ 。 nǚ jí qǔ yín zhēn shù méi , bǐ zhì , zé qì xī bīn jìn , àn xué cì zhī , huà rán tòng zhǐ 。 shí yú rì fù fā , fù cì ; guò liù qī rì yòu fā 。 suī yīng shǒu zòu xiào , bù zhì dà kǔ , rán xīn cháng zhuì zhuì , kǒng qí fù méng 。 yè mèng zhì yī chù , sì miào yǔ , diàn zhōng guǐ shén jiē dòng 。 shén wèn :“ rǔ jīn shì yé ? rǔ zuì guò duō duān , shòu shù hé jìn ; niàn rǔ gǎi huǐ , gù jǐn jiàng zāi , yǐ shì wēi qiǎn 。 qián shā liǎng jī , cǐ qí sù bào 。 zhì shào shì hé zuì , ér cǎn dú rú cǐ ? biān dǎ zhī xíng , yǐ yǒu chái shēng dài bào , kě yǐ xiāng zhǔn ; suǒ qiàn yī lào , èr shí sān zhēn , jīn sān cì zhǐ cháng líng shù , biàn wàng bìng gēn chú yé ? míng rì yòu dàng zuò yǐ !” xǐng ér dà jù , yóu jì wéi yāo mèng zhī wū 。 shí hòu guǒ bìng , qí tòng bèi kǔ 。 nǚ zhì , cì zhī , suí shǒu ér chài 。 yí yuē :“ jì zhǐ cǐ yǐ , bìng běn hé yǐ bù bá ? qǐng zài zhuó zhī 。 cǐ fēi làn shāo bù kě , dàn kǒng fū rén bù néng rěn shòu 。” jīn yì mèng zhōng yǔ , yǐ gù wú nán sè 。 rán shēn yín rěn shòu zhī jì , mò sī qiàn cǐ shí jiǔ zhēn , bù zhī zuò hé biàn zhèng , bù rú yī zhāo shòu jìn , shù miǎn hòu kǔ 。 zhù jìn , qiú nǚ zài zhēn 。 nǚ xiào yuē :“ zhēn qǐ kě yǐ fàn cháng shī yòng yé ?”

jīn yuē :“ bù bì lùn xué , dàn fán shí jiǔ cì 。” nǚ xiào bù kě 。 jīn qǐng yì jiān , qǐ guì tà shàng 。 nǚ zhōng bù rěn 。 shí yǐ mèng gào 。 nǚ nǎi yuē lüè jīng luò , cì zhī rú shù 。 zì cǐ píng fù , guǒ bù fù bìng 。 mí zì chàn huǐ , lín xià yì wú lì sè 。 zǐ míng yuē jùn , xiù huì jué lún 。 nǚ měi yuē :“ cǐ zi hàn yuàn xiāng yě 。”

bā suì yǒu shén tóng zhī mù , shí wǔ suì yǐ jìn shì shòu hàn lín 。 shì shí chái fū fù nián sì shí , rú fū rén sān shí yǒu èr sān ěr 。 yú mǎ guī níng , xiāng lǐ róng zhī 。 shào wēng zì yù nǚ hòu , jiā bào fù , ér shì lín xiū yǔ wéi wǔ ; zhì shì , shǐ yǒu tōng wǎng lái zhě 。

yì shǐ shì yuē :“ nǚ zǐ jiǎo dù , qí tiān xìng rán yě 。 ér wéi qiè yìng zhě , yòu fù xuàn měi nòng jī , yǐ zēng qí nù 。 wū hū ! huò suǒ yóu lái yǐ 。 ruò yǐ mìng zì ān , yǐ fēn zì shǒu , bǎi zhé ér bù yí qí zhì , cǐ qǐ tǐng rèn suǒ néng jiā hū ? nǎi zhì yú zài zhěng qí sǐ , ér shǐ yǒu huǐ wù zhī méng 。 wū hū ! qǐ rén yě zāi ! rú shù yǐ cháng , ér bù zēng zhī xī , yì zào wù zhī shù yǐ 。 gù yǐ rén shù zuò è bào , bù yì diān hū ! měi jiàn yú fū fù bào kē zhōng rì , jí zhāo wú zhī zhī wū , rèn qí cì jī zhuó fū ér bù gǎn shēn , xīn cháng guài zhī , zhì cǐ shǐ wù 。”

mǐn rén yǒu nà qiè zhě , xī rù qī fáng , bù gǎn biàn qù , wěi jiě jù zuò dēng tà zhuàng 。 qī yuē :“ qù xiū ! wù zuò tài !” fū shàng pái huái , qī zhèng sè yuē :“ wǒ fēi sì tā jiā dù jì zhě , hé bì ěr ěr 。” fū nǎi qù 。 qī dú wò , zhǎn zhuǎn bù de mèi , suì qǐ , wǎng fú mén wài qián tīng zhī 。 dàn wén qiè shēng yǐn yuē , bù shèn liǎo liǎo ; wéi “ láng ba ” èr zì , lüè kě biàn shí 。 láng ba , mǐn rén hū fù yě 。 qī tīng yú kè , tán jué ér bó , shǒu chù fēi zuò shēng 。 fū jīng qǐ , qǐ hù , shī dào rù 。 hū qiè huǒ zhī , zé qí qī yě 。 jí fú guàn zhī 。 mù lüè kāi , jí shēn yuē :“ shéi jiā láng bà bèi rǔ hū !” dù qíng kě shěn 。

为您推荐:聊斋志异邵九娘原文及翻译 聊斋志异邵九娘赏析

搜索建议:聊斋志异  聊斋志异词条  注音  注音词条  拼音  拼音词条