快好知 kuaihz订阅看过栏目

 

 

笠翁对韵三江拼音版、注音版

文言文之家为您整理笠翁对韵三江拼音版、笠翁对韵三江注音版,欢迎阅读。

笠翁对韵三江注音版

《 笠lì翁wēng对duì韵yùn · 三sān江jiāng 》

 奇jī对duì偶ǒu , 只zhī对duì双shuāng 。 大dà海hǎi对duì长cháng江jiāng 。 金jīn盘pán对duì玉yù盏zhǎn , 宝bǎo烛zhú对duì银yín釭gāng 。 朱zhū漆qī槛kǎn , 碧bì纱shā窗chuāng 。 舞wǔ调diào对duì歌gē腔qiāng 。 兴xīng汉hàn推tuī马mǎ武wǔ , 谏jiàn夏xià著zhù龙lóng逄páng 。 四sì收shōu列liè国guó群qún王wáng服fú , 三sān筑zhù高gāo城chéng众zhòng敌dí降jiàng 。 跨kuà凤fèng登dēng台tái , 潇xiāo洒sǎ仙xiān姬jī秦qín弄nòng玉yù ; 斩zhǎn蛇shé当dāng道dào , 英yīng雄xióng天tiān子zǐ汉hàn刘liú邦bāng 。

 颜yán对duì貌mào , 像xiàng对duì庞páng 。 步bù辇niǎn对duì徒tú杠gàng 。 停tíng针zhēn对duì搁gē笔bǐ , 意yì懒lǎn对duì心xīn降jiàng 。 灯dēng闪shǎn闪shǎn , 月yuè幢zhuàng幢zhuàng 。 揽lǎn辔pèi对duì飞fēi艎huáng 。 柳liǔ堤dī驰chí骏jùn马mǎ , 花huā院yuàn吠fèi村cūn尨máng 。 酒jiǔ晕yūn微wēi酡tuó琼qióng杏xìng颊jiá , 香xiāng尘chén浅qiǎn印yìn玉yù莲lián ( 双shuāng )。 诗shī写xiě丹dān枫fēng , 韩hán女nǚ幽yōu怀huái流liú御yù水shuǐ ; 泪lèi弹dàn斑bān竹zhú , 舜shùn妃fēi遗yí憾hàn积jī禹yǔ江jiāng 。

笠翁对韵三江拼音

《 lì wēng duì yùn · sān jiāng 》

jī duì ǒu , zhī duì shuāng 。 dà hǎi duì cháng jiāng 。 jīn pán duì yù zhǎn , bǎo zhú duì yín gāng 。 zhū qī kǎn , bì shā chuāng 。 wǔ diào duì gē qiāng 。 xīng hàn tuī mǎ wǔ , jiàn xià zhù lóng páng 。 sì shōu liè guó qún wáng fú , sān zhù gāo chéng zhòng dí jiàng 。 kuà fèng dēng tái , xiāo sǎ xiān jī qín nòng yù ; zhǎn shé dāng dào , yīng xióng tiān zǐ hàn liú bāng 。

yán duì mào , xiàng duì páng 。 bù niǎn duì tú gàng 。 tíng zhēn duì gē bǐ , yì lǎn duì xīn jiàng 。 dēng shǎn shǎn , yuè zhuàng zhuàng 。 lǎn pèi duì fēi huáng 。 liǔ dī chí jùn mǎ , huā yuàn fèi cūn máng 。 jiǔ yūn wēi tuó qióng xìng jiá , xiāng chén qiǎn yìn yù lián ( shuāng )。 shī xiě dān fēng , hán nǚ yōu huái liú yù shuǐ ; lèi dàn bān zhú , shùn fēi yí hàn jī yǔ jiāng 。

本站资源来自互联网,仅供学习,如有侵权,请通知删除,敬请谅解!
搜索建议:笠翁对韵三江拼音版、注音版  三江  三江词条  注音  注音词条  拼音  拼音词条