快好知 kuaihz订阅看过栏目

 

 

笠翁对韵十五咸拼音版、注音版

文言文之家为您整理笠翁对韵十五咸拼音版、笠翁对韵十五咸注音版,欢迎阅读。

笠翁对韵十五咸注音

《 笠lì翁wēng对duì韵yùn · 十shí五wǔ咸xián 》

 栽zāi对duì植zhí , 薙tì对duì芟shān 。 二èr伯bó对duì三sān监jiān 。 朝cháo臣chén对duì国guó老lǎo , 职zhí事shì对duì官guān衔xián 。 鹿lù麌yǔ麌yǔ , 兔tù毚chán毚chán 。 启qǐ牍dú对duì开kāi缄jiān 。 绿lǜ杨yáng莺yīng睍xiàn睆huǎn , 红hóng杏xìng燕yàn呢ní喃nán 。 半bàn篱lí白bái酒jiǔ娱yú陶táo令lìng , 一yī枕zhěn黄huáng粱liáng度dù吕lǚ岩yán 。 九jiǔ夏xià炎yán飙biāo , 长cháng日rì风fēng亭tíng留liú客kè骑qí ; 三sān冬dōng寒hán冽liè , 漫màn天tiān雪xuě浪làng驻zhù征zhēng帆fān 。

 梧wú对duì竹zhú , 柏bǎi对duì杉shān 。 夏xià濩huò对duì韶sháo咸xián 。 涧jiàn瀍chán对duì溱qín洧wěi , 巩gǒng洛luò对duì崤xiáo函hán 。 藏cáng书shū洞dòng , 避bì诏zhào岩yán 。 脱tuō俗sú对duì超chāo凡fán 。 贤xián人rén羞xiū献xiàn媚mèi , 正zhèng士shì嫉jí工gōng谗chán 。 霸bà越yuè谋móu臣chén推tuī少shǎo伯bó , 佐zuǒ唐táng藩fān将jiāng重zhòng浑hún瑊jiān 。 邺yè下xià狂kuáng生shēng , 羯jié鼓gǔ三sān挝zhuā羞xiū锦jǐn袄ǎo ; 江jiāng州zhōu司sī马mǎ , 琵pí琶pá一yī曲qǔ湿shī青qīng衫shān 。

 袍páo对duì笏hù , 履lǚ对duì衫shān 。 匹pǐ马mǎ对duì孤gū帆fān 。 琢zuó磨mó对duì雕diāo镂lòu , 刻kè划huá对duì镌juān镵chán 。 星xīng北běi拱gǒng , 日rì西xī衔xián 。 卮zhī漏lòu对duì鼎dǐng馋chán 。 江jiāng边biān生shēng桂guì若ruò , 海hǎi外wài树shù都dōu咸xián 。 但dàn得de恢huī恢huī存cún利lì刃rèn , 何hé须xū咄duō咄duō达dá空kōng函hán 。 彩cǎi凤fèng知zhī音yīn , 乐lè典diǎn后hòu夔kuí须xū九jiǔ奏zòu ; 金jīn人rén守shǒu口kǒu, 圣shèng如rú尼ní父fù亦yì三sān缄jiān 。

笠翁对韵十五咸拼音

《 lì wēng duì yùn · shí wǔ xián 》

zāi duì zhí , tì duì shān 。 èr bó duì sān jiān 。 cháo chén duì guó lǎo , zhí shì duì guān xián 。 lù yǔ yǔ , tù chán chán 。 qǐ dú duì kāi jiān 。 lǜ yáng yīng xiàn huǎn , hóng xìng yàn ní nán 。 bàn lí bái jiǔ yú táo lìng , yī zhěn huáng liáng dù lǚ yán 。 jiǔ xià yán biāo , cháng rì fēng tíng liú kè qí ; sān dōng hán liè , màn tiān xuě làng zhù zhēng fān 。

wú duì zhú , bǎi duì shān 。 xià huò duì sháo xián 。 jiàn chán duì qín wěi , gǒng luò duì xiáo hán 。 cáng shū dòng , bì zhào yán 。 tuō sú duì chāo fán 。 xián rén xiū xiàn mèi , zhèng shì jí gōng chán 。 bà yuè móu chén tuī shǎo bó , zuǒ táng fān jiāng zhòng hún jiān 。 yè xià kuáng shēng , jié gǔ sān zhuā xiū jǐn ǎo ; jiāng zhōu sī mǎ , pí pá yī qǔ shī qīng shān 。

páo duì hù , lǚ duì shān 。 pǐ mǎ duì gū fān 。 zuó mó duì diāo lòu , kè huá duì juān chán 。 xīng běi gǒng , rì xī xián 。 zhī lòu duì dǐng chán 。 jiāng biān shēng guì ruò , hǎi wài shù dōu xián 。 dàn de huī huī cún lì rèn , hé xū duō duō dá kōng hán 。 cǎi fèng zhī yīn , lè diǎn hòu kuí xū jiǔ zòu ; jīn rén shǒu kǒu , shèng rú ní fù yì sān jiān 。

本站资源来自互联网,仅供学习,如有侵权,请通知删除,敬请谅解!
搜索建议:笠翁对韵十五咸拼音版、注音版  注音  注音词条  拼音  拼音词条