快好知 kuaihz订阅看过栏目

 

 

文心雕龙诠赋第八拼音版

文心雕龙诠赋第八注音版

《 诠quán赋fù 》

《 诗shī 》 有yǒu六liù义yì , 其qí二èr曰yuē赋fù 。 赋fù者zhě , 铺pù也yě , 铺pù采cǎi攡chī文wén , 体tǐ物wù写xiě志zhì也yě 。 昔xī邵shào公gōng称chēng ∶“ 公gōng卿qīng献xiàn诗shī , 师shī箴zhēn瞍sǒu赋fù ”。 传chuán云yún ∶“ 登dēng高gāo能néng赋fù , 可kě为wéi大dài夫fū 。” 诗shī序xù则zé同tóng义yì , 传chuán说shuō则zé异yì体tǐ 。 总zǒng其qí归guī途tú , 实shí相xiàng枝zhī干gàn 。 故gù刘liú向xiàng明míng “ 不bù歌gē而ér颂sòng ”, 班bān固gù称chēng “ 古gǔ诗shī之zhī流liú也yě ”。

至zhì如rú郑zhèng庄zhuāng之zhī赋fù 《 大dà隧suì 》, 士shì蔿wěi之zhī赋fù 《 狐hú裘qiú 》, 结jié言yán短duǎn韵yùn , 词cí自zì己jǐ作zuò , 虽suī合hé赋fù体tǐ , 明míng而ér未wèi融róng 。 及jí灵líng均jūn唱chàng 《 骚sāo 》, 始shǐ广guǎng声shēng貌mào 。 然rán则zé赋fù也yě者zhě , 受shòu命mìng于yú诗shī人rén , 而ér拓tuò宇yǔ于yú 《 楚chǔ辞cí 》 也yě 。 于yú是shì荀xún况kuàng 《 礼lǐ 》《 智zhì 》, 宋sòng玉yù 《 风fēng 》、《 钓diào 》, 爰yuán锡xī名míng号hào , 与yǔ诗shī画huà境jìng , 六liù义yì附fù庸yōng , 蔚wèi成chéng大dà国guó 。 遂suì述shù客kè主zhǔ以yǐ首shǒu引yǐn , 极jí声shēng貌mào以yǐ穷qióng文wén 。 斯sī盖gài别bié诗shī之zhī原yuán始shǐ , 命mìng赋fù之zhī厥jué初chū也yě 。

秦qín世shì不bù文wén , 颇pō有yǒu杂zá赋fù 。 汉hàn初chū词cí人rén , 顺shùn流liú而ér作zuò 。 陆lù贾jiǎ扣kòu其qí端duān , 贾jiǎ谊yì振zhèn其qí绪xù , 枚méi马mǎ播bō其qí风fēng , 王wáng扬yáng骋chěng其qí势shì , 皋gāo朔shuò已yǐ下xià , 品pǐn物wù毕bì图tú 。 繁fán积jī于yú宣xuān时shí , 校jiào阅yuè于yú成chéng世shì , 进jìn御yù之zhī赋fù , 千qiān有yǒu馀yú首shǒu , 讨tǎo其qí源yuán流liú , 信xìn兴xīng楚chǔ而ér盛shèng汉hàn矣yǐ 。

夫fū京jīng殿diàn苑yuàn猎liè , 述shù行xíng序xù志zhì , 并bìng体tǐ国guó经jīng野yě , 义yì尚shàng光guāng大dà 。 既jì履lǚ端duān于yú倡chàng序xù , 亦yì归guī馀yú于yú总zǒng乱luàn 。 序xù以yǐ建jiàn言yán , 首shǒu引yǐn情qíng本běn , 乱luàn以yǐ理lǐ篇piān , 写xiě送sòng文wén势shì 。 按àn 《 那nà 》 之zhī卒zú章zhāng , 闵mǐn马mǎ称chēng乱luàn , 故gù知zhī殷yīn人rén辑jí颂sòng , 楚chǔ人rén理lǐ赋fù , 斯sī并bìng鸿hóng裁cái之zhī寰huán域yù , 雅yǎ文wén之zhī枢shū辖xiá也yě 。 至zhì于yú草cǎo区qū禽qín族zú , 庶shù品pǐn杂zá类lèi , 则zé触chù兴xìng致zhì情qíng , 因yīn变biàn取qǔ会huì , 拟nǐ诸zhū形xíng容róng , 则zé言yán务wù纤xiān密mì ; 象xiàng其qí物wù宜yí , 则zé理lǐ贵guì侧cè附fù ; 斯sī又yòu小xiǎo制zhì之zhī区qū畛zhěn , 奇qí巧qiǎo之zhī机jī要yào也yě 。

观guān夫fú荀xún结jié隐yǐn语yǔ , 事shì数shù自zì环huán , 宋sòng发fā夸kuā谈tán , 实shí始shǐ淫yín丽lì 。 枚méi乘chéng 《 菟tù园yuán 》, 举jǔ要yào以yǐ会huì新xīn ; 相xiàng如rú 《 上shàng林lín 》, 繁fán类lèi以yǐ成chéng艳yàn ; 贾jiǎ谊yì 《 鵩fú鸟niǎo 》, 致zhì辨biàn于yú情qíng理lǐ ; 子zǐ渊yuān 《 洞dòng箫xiāo 》, 穷qióng变biàn于yú声shēng貌mào ; 孟mèng坚jiān 《 两liǎng都dōu 》, 明míng绚xuàn以yǐ雅yǎ赡shàn ; 张zhāng衡héng 《 二èr京jīng 》, 迅xùn发fā以yǐ宏hóng富fù ; 子zǐ云yún 《 甘gān泉quán 》, 构gòu深shēn玮wěi之zhī风fēng ; 延yán寿shòu 《 灵líng光guāng 》, 含hán飞fēi动dòng之zhī势shì : 凡fán此cǐ十shí家jiā , 并bìng辞cí赋fù之zhī英yīng杰jié也yě 。 及jí仲zhòng宣xuān靡mí密mì , 发fā篇piān必bì遒qiú ; 伟wěi长cháng博bó通tōng , 时shí逢féng壮zhuàng采cǎi ; 太tài冲chōng安ān仁rén , 策cè勋xūn于yú鸿hóng规guī ; 士shì衡héng子zi安ān , 底dǐ绩jì于yú流liú制zhì , 景jǐng纯chún绮qǐ巧qiǎo , 缛rù理lǐ有yǒu馀yú ; 彦yàn伯bó梗gěng概gài , 情qíng韵yùn不bù匮kuì : 亦yì魏wèi 、 晋jìn之zhī赋fù首shǒu也yě 。

原yuán夫fú登dēng高gāo之zhī旨zhǐ , 盖gài睹dǔ物wù兴xīng情qíng 。 情qíng以yǐ物wù兴xīng , 故gù义yì必bì明míng雅yǎ ; 物wù以yǐ情qíng观guān , 故gù词cí必bì巧qiǎo丽lì 。 丽lì词cí雅yǎ义yì , 符fú采cǎi相xiāng胜shèng , 如rú组zǔ织zhī之zhī品pǐn朱zhū紫zǐ , 画huà绘huì之zhī著zhù玄xuán黄huáng 。 文wén虽suī新xīn而ér有yǒu质zhì , 色sè虽suī糅róu而ér有yǒu本běn , 此cǐ立lì赋fù之zhī大dà体tǐ也yě 。 然rán逐zhú末mò之zhī俦chóu , 蔑miè弃qì其qí本běn , 虽suī读dú千qiān赋fù , 愈yù惑huò体tǐ要yào 。 遂suì使shǐ繁fán华huá损sǔn枝zhī , 膏gāo腴yú害hài骨gǔ , 无wú贵guì风fēng轨guǐ , 莫mò益yì劝quàn戒jiè , 此cǐ扬yáng子zǐ所suǒ以yǐ追zhuī悔huǐ于yú雕diāo虫chóng , 贻yí诮qiào于yú雾wù縠hú者zhě也yě 。

赞zàn曰yuē ∶

赋fù自zì诗shī出chū , 分fēn歧qí异yì派pài 。 写xiě物wù图tú貌mào , 蔚wèi似sì雕diāo画huà 。

抑yì滞zhì必bì扬yáng , 言yán旷kuàng无wú隘ài 。 风fēng归guī丽lì则zé , 辞cí翦jiǎn荑tí稗bài 。

文心雕龙诠赋第八拼音

《 quán fù 》

《诠赋》

《 shī 》 yǒu liù yì , qí èr yuē fù 。 fù zhě , pù yě , pù cǎi chī wén , tǐ wù xiě zhì yě 。 xī shào gōng chēng ∶“ gōng qīng xiàn shī , shī zhēn sǒu fù ”。 chuán yún ∶“ dēng gāo néng fù , kě wéi dài fū 。” shī xù zé tóng yì , chuán shuō zé yì tǐ 。 zǒng qí guī tú , shí xiàng zhī gàn 。 gù liú xiàng míng “ bù gē ér sòng ”, bān gù chēng “ gǔ shī zhī liú yě ”。

《诗》有六义,其二曰赋。赋者,铺也,铺采攡文,体物写志也。昔邵公称∶“公卿献诗,师箴瞍赋”。传云∶“登高能赋,可为大夫。”诗序则同义,传说则异体。总其归途,实相枝干。故刘向明“不歌而颂”,班固称“古诗之流也”。

zhì rú zhèng zhuāng zhī fù 《 dà suì 》, shì wěi zhī fù 《 hú qiú 》, jié yán duǎn yùn , cí zì jǐ zuò , suī hé fù tǐ , míng ér wèi róng 。 jí líng jūn chàng 《 sāo 》, shǐ guǎng shēng mào 。 rán zé fù yě zhě , shòu mìng yú shī rén , ér tuò yǔ yú 《 chǔ cí 》 yě 。 yú shì xún kuàng 《 lǐ 》《 zhì 》, sòng yù 《 fēng 》、《 diào 》, yuán xī míng hào , yǔ shī huà jìng , liù yì fù yōng , wèi chéng dà guó 。 suì shù kè zhǔ yǐ shǒu yǐn , jí shēng mào yǐ qióng wén 。 sī gài bié shī zhī yuán shǐ , mìng fù zhī jué chū yě 。

至如郑庄之赋《大隧》,士蔿之赋《狐裘》,结言短韵,词自己作,虽合赋体,明而未融。及灵均唱《骚》,始广声貌。然则赋也者,受命于诗人,而拓宇于《楚辞》也。于是荀况《礼》《智》,宋玉《风》、《钓》,爰锡名号,与诗画境,六义附庸,蔚成大国。遂述客主以首引,极声貌以穷文。斯盖别诗之原始,命赋之厥初也。

qín shì bù wén , pō yǒu zá fù 。 hàn chū cí rén , shùn liú ér zuò 。 lù jiǎ kòu qí duān , jiǎ yì zhèn qí xù , méi mǎ bō qí fēng , wáng yáng chěng qí shì , gāo shuò yǐ xià , pǐn wù bì tú 。 fán jī yú xuān shí , jiào yuè yú chéng shì , jìn yù zhī fù , qiān yǒu yú shǒu , tǎo qí yuán liú , xìn xīng chǔ ér shèng hàn yǐ 。

秦世不文,颇有杂赋。汉初词人,顺流而作。陆贾扣其端,贾谊振其绪,枚马播其风,王扬骋其势,皋朔已下,品物毕图。繁积于宣时,校阅于成世,进御之赋,千有馀首,讨其源流,信兴楚而盛汉矣。

fū jīng diàn yuàn liè , shù xíng xù zhì , bìng tǐ guó jīng yě , yì shàng guāng dà 。 jì lǚ duān yú chàng xù , yì guī yú yú zǒng luàn 。 xù yǐ jiàn yán , shǒu yǐn qíng běn , luàn yǐ lǐ piān , xiě sòng wén shì 。 àn 《 nà 》 zhī zú zhāng , mǐn mǎ chēng luàn , gù zhī yīn rén jí sòng , chǔ rén lǐ fù , sī bìng hóng cái zhī huán yù , yǎ wén zhī shū xiá yě 。 zhì yú cǎo qū qín zú , shù pǐn zá lèi , zé chù xìng zhì qíng , yīn biàn qǔ huì , nǐ zhū xíng róng , zé yán wù xiān mì ; xiàng qí wù yí , zé lǐ guì cè fù ; sī yòu xiǎo zhì zhī qū zhěn , qí qiǎo zhī jī yào yě 。

夫京殿苑猎,述行序志,并体国经野,义尚光大。既履端于倡序,亦归馀于总乱。序以建言,首引情本,乱以理篇,写送文势。按《那》之卒章,闵马称乱,故知殷人辑颂,楚人理赋,斯并鸿裁之寰域,雅文之枢辖也。至于草区禽族,庶品杂类,则触兴致情,因变取会,拟诸形容,则言务纤密;象其物宜,则理贵侧附;斯又小制之区畛,奇巧之机要也。

guān fú xún jié yǐn yǔ , shì shù zì huán , sòng fā kuā tán , shí shǐ yín lì 。 méi chéng 《 tù yuán 》, jǔ yào yǐ huì xīn ; xiàng rú 《 shàng lín 》, fán lèi yǐ chéng yàn ; jiǎ yì 《 fú niǎo 》, zhì biàn yú qíng lǐ ; zǐ yuān 《 dòng xiāo 》, qióng biàn yú shēng mào ; mèng jiān 《 liǎng dōu 》, míng xuàn yǐ yǎ shàn ; zhāng héng 《 èr jīng 》, xùn fā yǐ hóng fù ; zǐ yún 《 gān quán 》, gòu shēn wěi zhī fēng ; yán shòu 《 líng guāng 》, hán fēi dòng zhī shì : fán cǐ shí jiā , bìng cí fù zhī yīng jié yě 。 jí zhòng xuān mí mì , fā piān bì qiú ; wěi cháng bó tōng , shí féng zhuàng cǎi ; tài chōng ān rén , cè xūn yú hóng guī ; shì héng zi ān , dǐ jì yú liú zhì , jǐng chún qǐ qiǎo , rù lǐ yǒu yú ; yàn bó gěng gài , qíng yùn bù kuì : yì wèi 、 jìn zhī fù shǒu yě 。

观夫荀结隐语,事数自环,宋发夸谈,实始淫丽。枚乘《菟园》,举要以会新;相如《上林》,繁类以成艳;贾谊《鵩鸟》,致辨于情理;子渊《洞箫》,穷变于声貌;孟坚《两都》,明绚以雅赡;张衡《二京》,迅发以宏富;子云《甘泉》,构深玮之风;延寿《灵光》,含飞动之势:凡此十家,并辞赋之英杰也。及仲宣靡密,发篇必遒;伟长博通,时逢壮采;太冲安仁,策勋于鸿规;士衡子安,底绩于流制,景纯绮巧,缛理有馀;彦伯梗概,情韵不匮:亦魏、晋之赋首也。

yuán fú dēng gāo zhī zhǐ , gài dǔ wù xīng qíng 。 qíng yǐ wù xīng , gù yì bì míng yǎ ; wù yǐ qíng guān , gù cí bì qiǎo lì 。 lì cí yǎ yì , fú cǎi xiāng shèng , rú zǔ zhī zhī pǐn zhū zǐ , huà huì zhī zhù xuán huáng 。 wén suī xīn ér yǒu zhì , sè suī róu ér yǒu běn , cǐ lì fù zhī dà tǐ yě 。 rán zhú mò zhī chóu , miè qì qí běn , suī dú qiān fù , yù huò tǐ yào 。 suì shǐ fán huá sǔn zhī , gāo yú hài gǔ , wú guì fēng guǐ , mò yì quàn jiè , cǐ yáng zǐ suǒ yǐ zhuī huǐ yú diāo chóng , yí qiào yú wù hú zhě yě 。

原夫登高之旨,盖睹物兴情。情以物兴,故义必明雅;物以情观,故词必巧丽。丽词雅义,符采相胜,如组织之品朱紫,画绘之著玄黄。文虽新而有质,色虽糅而有本,此立赋之大体也。然逐末之俦,蔑弃其本,虽读千赋,愈惑体要。遂使繁华损枝,膏腴害骨,无贵风轨,莫益劝戒,此扬子所以追悔于雕虫,贻诮于雾縠者也。

zàn yuē ∶

赞曰∶

fù zì shī chū , fēn qí yì pài 。 xiě wù tú mào , wèi sì diāo huà 。

赋自诗出,分歧异派。写物图貌,蔚似雕画。

yì zhì bì yáng , yán kuàng wú ài 。 fēng guī lì zé , cí jiǎn tí bài 。

抑滞必扬,言旷无隘。风归丽则,辞翦荑稗。

延伸阅读:文心雕龙诠赋原文及翻译、赏析

搜索建议:文心雕龙诠赋第八拼音版  文心雕龙  文心雕龙词条  拼音  拼音词条