快好知 kuaihz订阅看过栏目大字版

 

 

文心雕龙隐秀原文拼音版

文心雕龙隐秀原文拼音

《 隐yǐn秀xiù 》

夫fū心xīn术shù之zhī动dòng远yuǎn矣yǐ , 文wén情qíng之zhī变biàn深shēn矣yǐ , 源yuán奥ào而ér派pài生shēng , 根gēn盛shèng而ér颖yǐng峻jùn , 是shì以yǐ文wén之zhī英yīng蕤ruí , 有yǒu秀xiù有yǒu隐yǐn 。 隐yǐn也yě者zhě , 文wén外wài之zhī重zhòng旨zhǐ者zhě也yě ; 秀xiù也yě者zhě , 篇piān中zhōng之zhī独dú拔bá者zhě也yě 。 隐yǐn以yǐ复fù意yì为wéi工gōng , 秀xiù以yǐ卓zhuó绝jué为wéi巧qiǎo 。 斯sī乃nǎi旧jiù章zhāng之zhī懿yì绩jì , 才cái情qíng之zhī嘉jiā会huì也yě 。

夫fū隐yǐn之zhī为wéi体tǐ , 义yì生shēng文wén外wài , 秘mì响xiǎng旁páng通tōng , 伏fú采cǎi潜qián发fā , 譬pì爻yáo象xiàng之zhī变biàn互hù体tǐ , 川chuān渎dú之zhī韫yùn珠zhū玉yù也yě 。 故gù互hù体tǐ变biàn爻yáo , 而ér化huà成chéng四sì象xiàng ; 珠zhū玉yù潜qián水shuǐ , 而ér澜lán表biǎo方fāng圆yuán 。 始shǐ正zhèng而ér末mò奇qí , 内nèi明míng而ér外wài润rùn , 使shǐ玩wán之zhī者zhě无wú穷qióng , 味wèi之zhī者zhě不bù厌yàn矣yǐ 。

彼bǐ波bō起qǐ辞cí间jiān , 是shì谓wèi之zhī秀xiù 。 纤xiān手shǒu丽lì音yīn , 宛wǎn乎hū逸yì态tài , 若ruò远yuǎn山shān之zhī浮fú烟yān霭ǎi , 娈luán女nǚ之zhī靓liàng容róng华huá 。 然rán烟yān霭ǎi天tiān成chéng , 不bù劳láo于yú妆zhuāng点diǎn ; 容róng华huá格gé定dìng , 无wú待dài于yú裁cái熔róng ; 深shēn浅qiǎn而ér各gè奇qí , 穠nóng纤xiān而ér俱jù妙miào , 若ruò挥huī之zhī则zé有yǒu馀yú , 而ér揽lǎn之zhī则zé不bù足zú矣yǐ 。

夫fū立lì意yì之zhī士shì , 务wù欲yù造zào奇qí , 每měi驰chí心xīn于yú玄xuán默mò之zhī表biǎo ; 工gōng辞cí之zhī人rén , 必bì欲yù臻zhēn美měi , 恒héng匿nì思sī于yú佳jiā丽lì之zhī乡xiāng 。 呕ǒu心xīn吐tǔ胆dǎn , 不bù足zú语yǔ穷qióng ; 锻duàn岁suì炼liàn年nián , 奚xī能néng喻yù苦kǔ ? 故gù能néng藏cáng颖yǐng词cí间jiān , 昏hūn迷mí于yú庸yōng目mù ; 露lù锋fēng文wén外wài , 惊jīng绝jué乎hū妙miào心xīn 。 使shǐ酝yùn藉jiè者zhě蓄xù隐yǐn而ér意yì愉yú , 英yīng锐ruì者zhě抱bào秀xiù而ér心xīn悦yuè 。 譬pì诸zhū裁cái云yún制zhì霞xiá , 不bù让ràng乎hū天tiān工gōng ; 斫zhuó卉huì刻kè葩pā , 有yǒu同tóng乎hū神shén匠jiàng矣yǐ 。 若ruò篇piān中zhōng乏fá隐yǐn , 等děng宿sù儒rú之zhī无wú学xué , 或huò一yī叩kòu而ér语yǔ穷qióng , 句jù间jiān鲜xiān秀xiù , 如rú巨jù室shì之zhī少shǎo珍zhēn , 若ruò百bǎi诘jié而ér色sè沮jǔ : 斯sī并bìng不bù足zú于yú才cái思sī , 而ér亦yì有yǒu愧kuì于yú文wén辞cí矣yǐ 。

将jiāng欲yù征zhēng隐yǐn , 聊liáo可kě指zhǐ篇piān ∶ 古gǔ诗shī之zhī离lí别bié , 乐yuè府fǔ之zhī长cháng城chéng , 词cí怨yuàn旨zhǐ深shēn , 而ér复fù兼jiān乎hū比bǐ兴xīng 。 陈chén思sī之zhī 《 黄huáng雀què 》, 公gōng干gàn之zhī 《 青qīng松sōng 》, 格gé刚gāng才cái劲jìn , 而ér并bìng长cháng于yú讽fěng谕yù 。 叔shū夜yè之zhī 《 赠zèng行xíng 》, 嗣sì宗zōng之zhī 《 咏yǒng怀huái 》, 境jìng玄xuán思sī澹dàn , 而ér独dú得de乎hū优yōu闲xián 。 士shì衡héng之zhī疏shū放fàng , 彭péng泽zé之zhī豪háo逸yì , 心xīn密mì语yǔ澄chéng , 而ér俱jù适shì乎hū壮zhuàng采cǎi 。

如rú欲yù辨biàn秀xiù , 亦yì惟wéi摘zhāi句jù “ 常cháng恐kǒng秋qiū节jié至zhì , 凉liáng飙biāo夺duó炎yán热rè ”, 意yì凄qī而ér词cí婉wǎn , 此cǐ匹pǐ妇fù之zhī无wú聊liáo也yě ;“ 临lín河hé濯zhuó长cháng缨yīng , 念niàn子zi怅chàng悠yōu悠yōu ”, 志zhì高gāo而ér言yán壮zhuàng , 此cǐ丈zhàng夫fū之zhī不bù遂suì也yě ;“ 东dōng西xī安ān所suǒ之zhī , 徘pái徊huái以yǐ旁páng皇huáng ”, 心xīn孤gū而ér情qíng惧jù , 此cǐ闺guī房fáng之zhī悲bēi极jí也yě ;“ 朔shuò风fēng动dòng秋qiū草cǎo , 边biān马mǎ有yǒu归guī心xīn ”, 气qì寒hán而ér事shì伤shāng , 此cǐ羁jī旅lǚ之zhī怨yuàn曲qǔ也yě 。

凡fán文wén集jí胜shèng篇piān , 不bù盈yíng十shí一yī , 篇piān章zhāng秀xiù句jù , 裁cái可kě百bǎi二èr 。 并bìng思sī合hé而ér自zì逢féng , 非fēi研yán虑lǜ之zhī所suǒ课kè也yě 。 或huò有yǒu晦huì塞sāi为wéi深shēn , 虽suī奥ào非fēi隐yǐn , 雕diāo削xiāo取qǔ巧qiǎo , 虽suī美měi非fēi秀xiù矣yǐ 。 故gù自zì然rán会huì妙miào , 譬pì卉huì木mù之zhī耀yào英yīng华huá ; 润rùn色sè取qǔ美měi , 譬pì缯zēng帛bó之zhī染rǎn朱zhū绿lǜ 。 朱zhū绿lǜ染rǎn缯zēng , 深shēn而ér繁fán鲜xiān ; 英yīng华huá曜yào树shù , 浅qiǎn而ér炜wěi烨yè 。 隐yǐn篇piān所suǒ以yǐ照zhào文wén苑yuàn , 秀xiù句jù所suǒ以yǐ侈chǐ翰hàn林lín , 盖gài以yǐ此cǐ也yě 。

赞zàn曰yuē ∶

文wén隐yǐn深shēn蔚wèi , 馀yú味wèi曲qǔ包bāo 。 辞cí生shēng互hù体tǐ , 有yǒu似sì变biàn爻yáo 。

言yán之zhī秀xiù矣yǐ , 万wàn虑lǜ一yī交jiāo 。 动dòng心xīn惊jīng耳ěr , 逸yì响xiǎng笙shēng匏páo 。

延伸阅读:文心雕龙隐秀篇原文及翻译赏析

搜索建议:文心雕龙隐秀原文拼音版  隐秀  隐秀词条  文心雕龙  文心雕龙词条  拼音  拼音词条  原文  原文词条