快好知 kuaihz

芙蓉女儿诔注音版及原文翻译

芙蓉女儿诔》是清代文学家曹雪芹著作《红楼梦》中第七十八回的文章。以下是芙蓉女儿诔注音版及原文翻译,欢迎阅读。

芙蓉女儿诔注音版读音

《 芙fú蓉róng女nǚ儿ér诔lěi 》

 曹cáo雪xuě芹qín 〔 清qīng代dài 〕

 维wéi太tài平píng不bù易yì之zhī元yuán , 蓉róng桂guì竞jìng芳fāng之zhī月yuè , 无wú可kě奈nài何hé之zhī日rì , 怡yí红hóng院yuàn浊zhuó玉yù , 谨jǐn以yǐ群qún花huā之zhī蕊ruǐ , 冰bīng鲛jiāo之zhī縠hú , 沁qìn芳fāng之zhī泉quán , 枫fēng露lù之zhī茗míng , 四sì者zhě虽suī微wēi , 聊liáo以yǐ达dá诚chéng申shēn信xìn , 乃nǎi致zhì祭jì于yú白bái帝dì宫gōng中zhōng抚fǔ司sī秋qiū艳yàn芙fú蓉róng女nǚ儿ér之zhī前qián曰yuē :

 窃qiè思sī女nǚ儿ér自zì临lín浊zhuó世shì , 迄qì今jīn凡fán十shí有yǒu ( 通tōng “ 又yòu )” 六liù载zǎi 。 其qí先xiān之zhī乡xiāng籍jí姓xìng氏shì , 湮yān沦lún而ér莫mò能néng考kǎo者zhě久jiǔ矣yǐ 。 而ér玉yù得de于yú衾qīn枕zhěn栉zhì沐mù之zhī间jiān , 栖qī息xī宴yàn游yóu之zhī夕xī , 亲qīn昵nì狎xiá亵xiè , 相xiāng与yǔ共gòng处chǔ者zhě , 仅jǐn五wǔ年nián八bā月yuè有yǒu奇qí 。

 忆yì女nǚ儿ér曩nǎng生shēng之zhī昔xī , 其qí为wéi质zhì则zé金jīn玉yù不bù足zú喻yù其qí贵guì , 其qí为wéi性xìng则zé冰bīng雪xuě不bù足zú喻yù其qí洁jié , 其qí为wéi神shén则zé星xīng日rì不bù足zú喻yù其qí精jīng , 其qí为wéi貌mào则zé花huā月yuè不bù足zú喻yù其qí色sè 。 姊zǐ娣dì悉xī慕mù媖yīng娴xián , 妪yù媪ǎo咸xián仰yǎng惠huì德dé 。

 孰shú料liào鸠jiū鸩zhèn恶è其qí高gāo , 鹰yīng鸷zhì翻fān遭zāo罦fú罬zhuó ; 薋cí葹shī妒dù其qí臭chòu , 茝chǎi兰lán竟jìng被bèi芟shān鉏chú ! 花huā原yuán自zì怯qiè , 岂qǐ奈nài狂kuáng飙biāo ; 柳liǔ本běn多duō愁chóu , 何hé禁jìn骤zhòu雨yǔ ! 偶ǒu遭zāo蛊gǔ虿chài之zhī谗chán , 遂suì抱bào膏gāo肓huāng之zhī疚jiù 。 故gù樱yīng唇chún红hóng褪tuì , 韵yùn吐tǔ呻shēn吟yín ; 杏xìng脸liǎn香xiāng枯kū , 色sè陈chén顑kǎn颔hàn 。 诼zhuó谣yáo謑xǐ诟gòu , 出chū自zì屏píng帏wéi ; 荆jīng棘jí蓬péng榛zhēn , 蔓màn延yán户hù牖yǒu 。 岂qǐ招zhāo尤yóu则zé替tì , 实shí攘rǎng诟gòu而ér终zhōng 。 既jì忳tún幽yōu沉chén于yú不bù尽jìn , 复fù含hán罔wǎng屈qū于yú无wú穷qióng 。 高gāo标biāo见jiàn嫉jí , 闺guī帏wéi恨hèn比bǐ长cháng沙shā ; 直zhí烈liè遭zāo危wēi , 巾jīn帼guó惨cǎn于yú羽yǔ野yě 。 自zì蓄xù辛xīn酸suān , 谁shéi怜lián夭yāo折zhé ? 仙xiān云yún既jì散sàn , 芳fāng趾zhǐ难nán寻xún 。 洲zhōu迷mí聚jù窟kū , 何hé来lái却què死sǐ之zhī香xiāng ? 海hǎi失shī灵líng槎chá , 不bù获huò回huí生shēng之zhī药yào 。

 眉méi黛dài烟yān青qīng , 昨zuó犹yóu我wǒ画huà ; 指zhǐ环huán玉yù冷lěng , 今jīn倩qiàn谁shéi温wēn ? 鼎dǐng炉lú之zhī剩shèng药yào犹yóu存cún , 襟jīn泪lèi之zhī余yú痕hén尚shàng渍zì 。 镜jìng分fēn鸾luán别bié , 愁chóu开kāi麝shè月yuè之zhī奁lián ; 梳shū化huà龙lóng飞fēi , 哀āi折zhé檀tán云yún之zhī齿chǐ 。 委wěi金jīn钿diàn于yú草cǎo莽mǎng , 拾shí翠cuì盒hé于yú尘chén埃āi 。 楼lóu空kōng鳷zhī鹊què , 徒tú悬xuán七qī夕xī之zhī针zhēn ; 带dài断duàn鸳yuān鸯yāng, 谁shéi续xù五wǔ丝sī之zhī缕lǚ ?

 况kuàng乃nǎi金jīn天tiān属shǔ节jié , 白bái帝dì司sī时shí , 孤gū衾qīn有yǒu梦mèng , 空kōng室shì无wú人rén 。 桐tóng阶jiē月yuè暗àn , 芳fāng魂hún与yǔ倩qiàn影yǐng同tóng销xiāo ; 蓉róng帐zhàng香xiāng残cán , 娇jiāo喘chuǎn共gòng细xì言yán皆jiē绝jué 。 连lián天tiān衰shuāi草cǎo , 岂qǐ独dú蒹jiān葭jiā ; 匝zā地dì悲bēi声shēng , 无wú非fēi蟋xī蟀shuài 。 露lù阶jiē晚wǎn砌qì , 穿chuān帘lián不bù度dù寒hán砧zhēn ; 雨yǔ荔lì秋qiū垣yuán , 隔gé院yuàn希xī闻wén怨yuàn笛dí 。 芳fāng名míng未wèi泯mǐn , 檐yán前qián鹦yīng鹉wǔ犹yóu呼hū ; 艳yàn质zhì将jiāng亡wáng , 槛kǎn外wài海hǎi棠táng预yù萎wěi 。 捉zhuō迷mí屏píng后hòu , 莲lián瓣bàn无wú声shēng ; 斗dòu草cǎo庭tíng前qián , 兰lán芳fāng枉wǎng待dài 。 抛pāo残cán绣xiù线xiàn , 银yín笺jiān彩cǎi缕lǚ谁shéi裁cái ? 褶zhě断duàn冰bīng丝sī , 金jīn斗dòu御yù香xiāng未wèi熨yùn 。

 昨zuó承chéng严yán命mìng , 既jì趋qū车chē而ér远yuǎn陟zhì芳fāng园yuán ; 今jīn犯fàn慈cí威wēi , 复fù拄zhǔ杖zhàng而ér近jìn抛pāo孤gū柩jiù 。 及jí闻wén蕙huì棺guān被bèi燹xiǎn , 惭cán违wéi共gòng穴xué之zhī盟méng ; 石shí椁guǒ成chéng灾zāi , 愧kuì迨dài同tóng灰huī之zhī诮qiào 。

 尔ěr乃nǎi西xī风fēng古gǔ寺sì , 淹yān滞zhì青qīng燐lín , 落luò日rì荒huāng丘qiū , 零líng星xīng白bái骨gǔ 。 楸qiū榆yú飒sà飒sà , 蓬péng艾ài萧xiāo萧xiāo 。 隔gé雾wù圹kuàng以yǐ啼tí猿yuán , 绕rào烟yān塍chéng而ér泣qì鬼guǐ。 自zì为wéi红hóng绡xiāo帐zhàng里lǐ , 公gōng子zǐ情qíng深shēn ; 始shǐ信xìn黄huáng土tǔ陇lǒng中zhōng , 女nǚ儿ér命mìng薄báo ! 汝rǔ南nán泪lèi血xuè , 斑bān斑bān洒sǎ向xiàng西xī风fēng ; 梓zǐ泽zé馀yú衷zhōng , 默mò默mò诉sù凭píng冷lěng月yuè 。

 呜wū呼hū ! 固gù鬼guǐ蜮yù之zhī为wéi灾zāi , 岂qǐ神shén灵líng而ér亦yì妒dù ? 箝qián诐bì奴nú之zhī口kǒu , 讨tǎo岂qǐ从cóng宽kuān ? 剖pōu悍hàn妇fù之zhī心xīn , 忿fèn犹yóu未wèi释shì ! 在zài卿qīng之zhī尘chén缘yuán虽suī浅qiǎn , 而ér玉yù之zhī鄙bǐ意yì尤yóu深shēn 。 因yīn蓄xù惓quán惓quán之zhī思sī , 不bù禁jīn谆zhūn谆zhūn之zhī问wèn 。

 始shǐ知zhī上shàng帝dì垂chuí旌jīng , 花huā宫gōng待dài诏zhào , 生shēng侪chái兰lán蕙huì , 死sǐ辖xiá芙fú蓉róng 。 听tīng小xiǎo婢bì之zhī言yán , 似sì涉shè无wú稽jī ; 据jù浊zhuó玉yù之zhī思sī , 则zé深shēn为wéi有yǒu据jù 。 何hé也yě : 昔xī叶yè法fǎ善shàn摄shè魂hún以yǐ撰zhuàn碑bēi , 李lǐ长cháng吉jí被bèi诏zhào而ér为wéi记jì , 事shì虽suī殊shū其qí理lǐ则zé一yī也yě 。 故gù相xiāng物wù以yǐ配pèi才cái , 苟gǒu非fēi其qí人rén , 恶è乃nǎi滥làn乎hū其qí位wèi ? 始shǐ信xìn上shàng帝dì委wěi托tuō权quán衡héng , 可kě谓wèi至zhì洽qià至zhì协xié , 庶shù不bù负fù其qí所suǒ秉bǐng赋fù也yě 。 因yīn希xī其qí不bù昧mèi之zhī灵líng , 或huò陟zhì降jiàng于yú兹zī , 特tè不bù揣chuāi鄙bǐ俗sú之zhī词cí, 有yǒu污wū慧huì听tīng 。 乃nǎi歌gē而ér招zhāo之zhī曰yuē :

 天tiān何hé如rú是shì之zhī苍cāng苍cāng兮xī , 乘chéng玉yù虬qiú以yǐ游yóu乎hū穹qióng窿lóng耶yé ? 地dì何hé如rú是shì之zhī茫máng茫máng兮xī , 驾jià瑶yáo象xiàng以yǐ降jiàng乎hū泉quán壤rǎng耶yé ? 望wàng伞sǎn盖gài之zhī陆lù离lí兮xī , 抑yì箕jī尾wěi之zhī光guāng耶yé ? 列liè羽yǔ葆bǎo而ér为wéi前qián导dǎo兮xī , 卫wèi危wēi虚xū于yú傍bàng耶yé ? 驱qū丰fēng隆lóng以yǐ为wéi庇bì从cóng兮xī , 望wàng舒shū月yuè以yǐ临lín耶yé ? 听tīng车chē轨guǐ而ér伊yī轧yà兮xī , 御yù鸾luán鹥yī以yǐ征zhēng耶yé ? 闻wén馥fù郁yù而ér薆ài然rán兮xī , 纫rèn蘅héng杜dù以yǐ为wéi纕xiāng耶yé ? 炫xuàn裙qún裾jū之zhī烁shuò烁shuò兮xī , 镂lòu明míng月yuè以yǐ为wéi珰dāng耶yé ? 借jiè葳wēi蕤ruí而ér成chéng坛tán畤zhì兮xī , 檠qíng莲lián焰yàn以yǐ烛zhú兰lán膏gāo耶yé ? 文wén瓠hù瓟bó以yǐ为wéi觯zhì斝jiǎ兮xī , 漉lù醽líng醁lù以yǐ浮fú桂guì醑xǔ耶yé ? 瞻zhān云yún气qì而ér凝níng盼pàn兮xī , 仿fǎng佛fú有yǒu所suǒ觇chān耶yé ? 俯fǔ窈yǎo窕tiǎo而ér属zhǔ耳ěr兮xī , 恍huǎng惚hū有yǒu所suǒ闻wén耶yé ? 期qī汗hàn漫màn而ér无wú夭yāo阏è兮xī , 忍rěn捐juān弃qì予yǔ于yú尘chén埃āi耶yé ? 倩qiàn风fēng廉lián之zhī为wéi余yú驱qū车chē兮xī , 冀jì联lián辔pèi而ér携xié归guī耶yé ? 余yú中zhōng心xīn为wéi之zhī慨kǎi然rán兮xī , 徒tú噭jiào噭jiào而ér何hé为wéi耶yé ? 卿qīng偃yǎn然rán而ér长cháng寝qǐn兮xī , 岂qǐ天tiān运yùn之zhī变biàn于yú斯sī耶yé ? 既jì窀zhūn穸xī且qiě安ān稳wěn兮xī , 反fǎn其qí真zhēn而ér又yòu奚xī化huà耶yé ? 余yú犹yóu桎zhì梏gù而ér悬xuán附fù兮xī , 灵líng格gé余yú以yǐ嗟jiē来lái耶yé ? 来lái兮xī止zhǐ兮xī , 卿qīng其qí来lái耶yé ?

 若ruò夫fú鸿hóng蒙méng而ér居jū , 寂jì静jìng以yǐ处chù , 虽suī临lín于yú兹zī , 余yú亦yì莫mò睹dǔ 。 搴qiān烟yān萝luó而ér为wéi步bù障zhàng , 列liè苍cāng蒲pú而ér森sēn行háng伍wǔ 。 警jǐng柳liǔ眼yǎn之zhī贪tān眠mián , 释shì莲lián心xīn之zhī味wèi苦kǔ 。 素sù女nǚ约yuē于yú桂guì岩yán , 宓mì妃fēi迎yíng于yú兰lán渚zhǔ 。 弄nòng玉yù吹chuī笙shēng , 寒hán簧huáng击jī敔yǔ 。 征zhēng嵩sōng岳yuè之zhī妃fēi , 启qǐ骊lí山shān之zhī姥lǎo 。 龟guī呈chéng洛luò浦pǔ之zhī灵líng , 兽shòu作zuò咸xián池chí之zhī舞wǔ 。 潜qián赤chì水shuǐ兮xī龙lóng吟yín , 集jí珠zhū林lín兮xī凤fèng翥zhù 。 爰yuán格gé爰yuán诚chéng , 匪fěi簠fǔ匪fěi莒jǔ 。 发fā轫rèn乎hū霞xiá城chéng , 还hái旌jīng乎hū玄xuán圃pǔ 。 既jì显xiǎn微wēi而ér若ruò通tōng , 复fù氤yīn氲yūn而ér倏shū阻zǔ 。 离lí合hé兮xī烟yān云yún , 空kōng蒙méng兮xī雾wù雨yǔ 。 尘chén霾mái敛liǎn兮xī星xīng高gāo , 溪xī山shān丽lì兮xī月yuè午wǔ 。 何hé心xīn意yì之zhī忡chōng忡chōng , 若ruò寤wù寐mèi之zhī栩xǔ栩xǔ ? 余yú乃nǎi欷xī歔xū怅chàng望wàng , 泣qì涕tì彷páng徨huáng 。 人rén语yǔ兮xī寂jì历lì , 天tiān籁lài兮xī篔yún筜dāng 。 鸟niǎo惊jīng散sàn而ér飞fēi , 鱼yú唼shà喋zhá以yǐ响xiǎng 。 志zhì哀āi兮xī是shì祷dǎo , 成chéng礼lǐ兮xī期qī祥xiáng 。 呜wū呼hū哀āi哉zāi ! 尚shàng飨xiǎng !

芙蓉女儿诔原文翻译

千秋万岁太平年,芙蓉桂花飘香月,无可奈何伤怀日,怡红院浊玉,谨以百花蕊为香,冰鲛縠为帛,取来沁芳亭泉水,敬上枫露茶一杯。这四件东西虽然微薄,姑且借此表示自己一番诚挚恳切的心意,将它放在白帝宫中管辖秋花之神芙蓉女儿的面前哀悼说:

我暗自细细回想,姑娘自从降临这污浊的人世,至今已有十六年了。你先辈的籍贯和姓氏,都早已湮没,无从查考,而我能够与你在起居梳洗、饮食玩乐之中亲密无间地相处,仅仅只有五年八个月多一点的时间啊!

回想姑娘当初活着的时候,你的品质,黄金美玉难以比喻其高贵;你的心地,晶冰白雪难以比喻其纯洁;你的神智,明星朗日难以比喻其光华;你的容貌,春花秋月难以比喻其娇美。姊妹们都爱慕你的娴雅,婆妈们都敬仰你的贤惠。

可是,谁能料到恶鸟仇恨高翔,雄鹰反而遭到网获;臭草妒忌芬芳,香兰竟然被人剪除。花儿原来就怯弱,怎么能对付狂风?柳枝本来就多愁,如何禁得起暴雨?一旦遭受恶毒的诽谤,随即得了不治之症。所以,樱桃般的嘴唇,褪去鲜红,而发出了呻吟的声音;甜杏似的脸庞,丧失芳香,而呈现出憔悴的病容。流言蜚语,产生于屏内幕后;荆棘毒草,爬满了门前窗口。哪里是自招罪愆而丧生,实在乃蒙受垢辱而致死。你是既怀着不尽的忧忿,又含着无穷的冤屈呵!高尚的品格,被人妒忌,闺女的愤恨恰似受打击被贬到长沙去的贾谊;刚烈的气节,遭到暗伤,姑娘的悲惨超过窃神土救洪灾被杀在羽野的鲧。独自怀着无限辛酸,有谁可怜不幸夭亡?你既像仙家的云彩那样消散,我又到哪里去寻找你的踪迹?无法知道聚窟洲的去路,从哪里来不死的神香?没有仙筏能渡海到蓬莱,也得不到回生的妙药。

你眉毛上黛色如青烟缥缈,昨天还是我亲手描画;你手上的指环已玉质冰凉,如今又有谁把它焐暖?炉罐里的药渣依然留存,衣襟上的泪痕至今未干。镜已破碎,鸾鸟失偶,我满怀愁绪,不忍打开麝月的镜匣;梳亦化去,云龙飞升,折损檀云的梳齿,我便哀伤不已。你那镶嵌着金玉的珠花,被委弃在杂草丛中,翡翠发饰落在尘土里,被人拾走。鳷鹊楼人去楼空,七月七日牛女鹊桥相会的夜晚,你已不再向针眼中穿线乞巧;鸳鸯带空馀断缕,哪一个能够用五色的丝线再把它接续起来?

况且此时正当秋天,五行属金,西方白帝,应时司令。孤单的被褥中虽然有梦,空寂的房子里已经无人。在种着梧桐树的台阶前,月色多么昏暗!你芬芳的魂魄和美丽的姿影一同逝去;在绣着芙蓉花的纱帐里,香气已经消散,你娇弱的喘息和细微的话语也都灭绝。一望无际的衰草,又何止芦苇苍茫!遍地凄凉的声音,无非是蟋蟀悲鸣。点点夜露,洒在覆盖着青苔的阶石上,捣衣砧的声音不再穿过帘子进来;阵阵秋雨打在爬满了薜荔的墙垣上,也难听到隔壁院子里哀怨的笛声。你的名字尚在耳边,屋檐前的鹦鹉还在叫唤;你的生命行将结束,栏杆外的海棠就预先枯萎。过去,你躲在屏风后捉迷藏,现在,听不到你的脚步声了;从前,你去到庭院前斗草,如今,那些香草香花也白白等待你去采摘了!刺绣的线已经丢弃,还有谁来裁纸样、定颜色? 洁白的绢已经断裂,也无人去烧熨斗、燃香料了!

昨天,我奉严父之命,有事乘车远出家门,既来不及与你诀别;今天,我不管慈母会发怒,拄着杖前来吊唁,谁知你的灵柩又被人抬走。及至听到你的棺木被焚烧的消息,我顿时感到自己已违背了与你死同墓穴的誓盟。你的长眠之所竟遭受如此的灾祸,我深深惭愧曾对你说过要同化灰尘的旧话。

看哪,西风中古寺旁,青燐徘徊不去;落日下荒坟上,白骨散乱难收!听哪,楸树榆木飒飒作响,蓬草艾叶萧萧低吟!哀猿隔着雾腾腾的墓窟啼叫,冤鬼绕着烟蒙蒙的田塍啼哭。原来以为红绡帐里的公子,感情特别深厚,现在始信黄土堆中的姑娘,命运实在悲惨!我正如汝南王失去了碧玉,斑斑泪血只能向西风挥洒;又好比石季伦保不住绿珠,这默默衷情惟有对冷月倾诉。

啊!这本是鬼蜮阴谋制造的灾祸,哪里是老天妒忌我们的情谊!钳住长舌奴才的烂嘴,我的诛伐岂肯从宽!剖开凶狠妇人的黑心,我的愤恨也难消除!你在世上的缘分虽浅,而我对你的情意却深。因为我怀着一片痴情,难免就老是问个不停。

现在才知道上帝传下了旨意,封你为花宫待诏。活着时,你既与兰蕙为伴;死了后,就请你当芙蓉主人。听小丫头的话,似乎荒唐无稽,以我浊玉想来,实在颇有依据。为什么呢?从前唐代的叶法善就曾把李邕的魂魄从梦中摄走,叫他写碑文;诗人李贺也被上帝派人召去,请他给白玉楼作记。事情虽然不同,道理则是一样的。所以,什么事物都要找到能够与它相配的人,假如这个人不配管这件事,那岂不是用人太滥了吗?现在,我才相信上帝衡量一个人,把事情托付给他,可谓恰当妥善之极,将不至于辜负他的品性和才能。所以,我希望你不灭的灵魂能降临到这里。我特地不揣鄙陋粗俗,把这番话说给你听,并作一首歌来招唤你的灵魂,说:

天空为什么这样苍苍啊!是你驾着玉龙在天庭邀游吗?

大地为什么这样茫茫啊!是你乘着象牙的车降临九泉之下吗?

看那宝伞多么绚烂啊!是你所骑的箕星和尾星的光芒吗?

排开装饰着羽毛的华盖在前开路啊!是危星和虚星卫护着你两旁吗?

让云神随行作为侍从啊!你望着那赶月车的神来送你走吗?

听车轴咿咿呀呀响啊!是你驾驭着鸾凤出游吗?

闻到扑鼻的香气飘来啊!是你把杜蘅串联成佩带吗?

衣裙是何等光彩夺目啊!是你把明月镂成了耳坠子吗?

借繁茂的花叶作为祭坛啊!是你点燃了灯火烧着了香油吗?

在葫芦上雕刻花纹作为饮器啊!是你在酌绿酒饮桂浆吗?

抬眼望天上的烟云而凝视啊!我仿佛窥察到了什么。

俯首向深远的地方而侧耳啊!我恍惚倾听到了什么。

你和茫茫大士约会在无限遥远的地方吗?怎么就忍心把我抛弃在这尘世上呢!

请风神为我赶车啊!你能带着我一起乘车而去吗?

我的心里为此而感慨万分啊!白白地哀叹悲号有什么用呢?

你静静地长眠不醒了啊!难道说天道变幻就是这样的吗?

既然墓穴是如此安稳啊!你死后又何必要化仙而去呢?

我至今还身受桎梏而成为这世上的累赘啊!你的神灵能有所感应而到我这里来吗?

来呀,来了就别再去了啊!你还是到这儿来吧!

你住在混沌之中,处于寂静之境;即使降临到这里,也看不见你的踪影。我取女萝作为帘幕屏障,让菖蒲象仪仗一样排列两旁。还要警告柳眼不要贪睡,教那莲心不再味苦难当。素女邀约你在长满桂树的山间,宓妃迎接你在开遍兰花的洲边。弄玉为你吹笙,寒簧为你击敔;召来嵩岳灵妃,惊动骊山老母。灵龟象大禹治水时那样背着书从洛水跃出,百兽象听到了尧舜的咸池曲那样群起跳舞。潜伏在赤水中呵,龙在吟唱;栖息在珠林里呵,凤在飞翔。恭敬虔诚就能感动神灵,不必用祭器把门面装潢。你从天上的霞城乘车动身,回到了昆仑山的玄圃仙境。既像彼此可以交往那么分明,又忽然被青云笼罩无法接近。人生离合呵,好比浮云轻烟聚散不定,神灵缥缈呵,却似薄雾细雨难以看清。尘埃阴霾已经消散呵,明星高悬;溪光山色多么美丽呵,月到中天。为什么我的心如此烦乱不安?仿佛是梦中景象在眼前展现。于是我慨然叹息,怅然四望,流泪哭泣,留连彷徨。

人们呵,早已进入梦乡;竹林呵,奏起天然乐章。只见那受惊的鸟儿四处飞散,只听得水面上鱼儿喋喋作响。我写下内心的悲哀呵,作为祈祷,举行这祭奠的仪式呵,期望吉祥。悲痛呵,请来将此香茗一尝!

注释

赏析

作者简介

本站资源来自互联网,仅供学习,如有侵权,请通知删除,敬请谅解!
搜索建议:芙蓉女儿诔注音版及原文翻译  注音  注音词条  原文  原文词条  芙蓉  芙蓉词条  女儿  女儿词条  翻译  翻译词条