快好知 kuaihz订阅看过栏目大字版

 

 

聊斋志异·祝翁拼音版、注音版

文言文之家为您整理聊斋志异·祝翁拼音版、聊斋志异·祝翁注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·祝翁注音版

《 祝zhù翁wēng 》

 济jǐ阳yáng祝zhù村cūn有yǒu祝zhù翁wēng者zhě , 年nián五wǔ十shí余yú , 病bìng卒zú 。 家jiā人rén入rù室shì理lǐ缞cuī绖dié , 忽hū闻wén翁wēng呼hū甚shèn急jí 。 群qún奔bēn集jí灵líng寝qǐn , 则zé见jiàn翁wēng已yǐ复fù活huó 。 群qún喜xǐ慰wèi问wèn 。 翁wēng但dàn谓wèi媪ǎo曰yuē :“ 我wǒ适shì去qù , 拚pàn不bù复fù返fǎn 。 行háng数shù里lǐ , 转zhuǎn思sī抛pāo汝rǔ一yī副fù老lǎo皮pí骨gǔ在zài儿ér辈bèi手shǒu , 寒hán热rè仰yǎng人rén , 亦yì无wú复fù生shēng趣qù , 不bù如rú从cóng我wǒ去qù 。 故gù复fù归guī , 欲yù偕xié尔ěr同tóng行xíng也yě 。” 咸xián以yǐ其qí新xīn苏sū妄wàng语yǔ , 殊shū未wèi深shēn信xìn 。 翁wēng又yòu言yán之zhī 。 媪ǎo云yún :“ 如rú此cǐ亦yì复fù佳jiā 。 但dàn方fāng生shēng , 如rú何hé便biàn得de死sǐ ?” 翁wēng挥huī之zhī曰yuē :“ 是shì不bù难nán 。 家jiā中zhōng俗sú务wù , 可kě速sù作zuò料liào理lǐ 。” 媪ǎo笑xiào不bù去qù 。 翁wēng又yòu促cù之zhī 。 乃nǎi出chū户hù外wài , 延yán数shù刻kè而ér入rù , 绐dài之zhī日rì :“ 处chǔ置zhì安ān妥tuǒ矣yǐ 。” 翁wēng命mìng速sù妆zhuāng 。 媪ǎo不bù去qù , 翁wēng催cuī益yì急jí 。 媪ǎo不bù忍rěn拂fú其qí意yì , 遂suì裙qún妆zhuāng以yǐ出chū 。 媳xí女nǚ皆jiē匿nì笑xiào 。 翁wēng移yí首shǒu于yú枕zhěn , 手shǒu拍pāi令lìng卧wò 。 媪ǎo曰yuē :“ 子zǐ女nǚ皆jiē在zài , 双shuāng双shuāng挺tǐng卧wò , 是shì何hé景jǐng象xiàng ?” 翁wēng捶chuí床chuáng曰yuē:“ 并bìng死sǐ有yǒu何hé可kě笑xiào !” 子zǐ女nǚ见jiàn翁wēng躁zào急jí , 共gòng劝quàn媪ǎo姑gū从cóng其qí意yì 。 媪ǎo如rú言yán , 并bìng枕zhěn僵jiāng卧wò 。 家jiā人rén又yòu共gòng笑xiào之zhī 。 俄é视shì , 媪ǎo笑xiào容róng忽hū敛liǎn , 又yòu渐jiàn而ér两liǎng眸móu俱jù合hé , 久jiǔ之zhī无wú声shēng , 俨yǎn如rú睡shuì去qù 。 众zhòng始shǐ近jìn视shì , 则zé肤fū已yǐ冰bīng而ér鼻bí无wú息xī矣yǐ 。 试shì翁wēng亦yì然rán , 始shǐ共gòng惊jīng怛dá 。 康kāng熙xī二èr十shí一yī年nián , 翁wēng弟dì妇fù佣yōng于yú毕bì刺cì史shǐ之zhī家jiā , 言yán之zhī甚shèn悉xī 。

 异yì史shǐ氏shì曰yuē :“ 翁wēng共gòng夙sù有yǒu畸jī行xíng与yǔ ? 泉quán路lù茫máng茫máng , 去qù来lái由yóu尔ěr , 奇qí矣yǐ ! 且qiě白bái头tóu者zhě欲yù其qí去qù , 则zé呼hū令lìng去qù , 抑yì何hé其qí暇xiá也yě ! 人rén当dāng属shǔ纩kuàng之zhī时shí , 所suǒ最zuì不bù忍rěn诀jué者zhě , 床chuáng头tóu之zhī昵nì人rén耳ěr 。 苟gǒu广guǎng其qí术shù , 则zé卖mài履lǚ分fēn香xiāng , 可kě以yǐ不bù事shì矣yǐ 。”

聊斋志异·祝翁拼音

《 zhù wēng 》

jǐ yáng zhù cūn yǒu zhù wēng zhě , nián wǔ shí yú , bìng zú 。 jiā rén rù shì lǐ cuī dié , hū wén wēng hū shèn jí 。 qún bēn jí líng qǐn , zé jiàn wēng yǐ fù huó 。 qún xǐ wèi wèn 。 wēng dàn wèi ǎo yuē :“ wǒ shì qù , pàn bù fù fǎn 。 háng shù lǐ , zhuǎn sī pāo rǔ yī fù lǎo pí gǔ zài ér bèi shǒu , hán rè yǎng rén , yì wú fù shēng qù , bù rú cóng wǒ qù 。 gù fù guī , yù xié ěr tóng xíng yě 。” xián yǐ qí xīn sū wàng yǔ , shū wèi shēn xìn 。 wēng yòu yán zhī 。 ǎo yún :“ rú cǐ yì fù jiā 。 dàn fāng shēng , rú hé biàn de sǐ ?” wēng huī zhī yuē :“ shì bù nán 。 jiā zhōng sú wù , kě sù zuò liào lǐ 。” ǎo xiào bù qù 。 wēng yòu cù zhī 。 nǎi chū hù wài , yán shù kè ér rù , dài zhī rì :“ chǔ zhì ān tuǒ yǐ 。” wēng mìng sù zhuāng 。 ǎo bù qù , wēng cuī yì jí 。 ǎo bù rěn fú qí yì , suì qún zhuāng yǐ chū 。 xí nǚ jiē nì xiào 。 wēng yí shǒu yú zhěn , shǒu pāi lìng wò 。 ǎo yuē :“ zǐ nǚ jiē zài , shuāng shuāng tǐng wò , shì hé jǐng xiàng ?” wēng chuí chuáng yuē :“ bìng sǐ yǒu hé kě xiào !” zǐ nǚ jiàn wēng zào jí , gòng quàn ǎo gū cóng qí yì 。 ǎo rú yán , bìng zhěn jiāng wò 。 jiā rén yòu gòng xiào zhī 。 é shì , ǎo xiào róng hū liǎn , yòu jiàn ér liǎng móu jù hé , jiǔ zhī wú shēng , yǎn rú shuì qù 。 zhòng shǐ jìn shì , zé fū yǐ bīng ér bí wú xī yǐ 。 shì wēng yì rán , shǐ gòng jīng dá 。 kāng xī èr shí yī nián , wēng dì fù yōng yú bì cì shǐ zhī jiā , yán zhī shèn xī 。

yì shǐ shì yuē :“ wēng gòng sù yǒu jī xíng yǔ ? quán lù máng máng , qù lái yóu ěr , qí yǐ ! qiě bái tóu zhě yù qí qù , zé hū lìng qù , yì hé qí xiá yě ! rén dāng shǔ kuàng zhī shí , suǒ zuì bù rěn jué zhě , chuáng tóu zhī nì rén ěr 。 gǒu guǎng qí shù , zé mài lǚ fēn xiāng , kě yǐ bù shì yǐ 。”

为您推荐:聊斋志异祝翁翻译 聊斋志异祝翁赏析

搜索建议:聊斋志异·祝翁拼音版、注音版  聊斋志异  聊斋志异词条  注音  注音词条  拼音  拼音词条