快好知 kuaihz订阅看过栏目

 

 

聊斋志异·缢鬼拼音版、注音版

文言文之家为大家整理聊斋志异·缢鬼拼音版、聊斋志异·缢鬼注音版,欢迎阅读。

聊斋志异·缢鬼注音版

《 缢yì鬼guǐ 》

 范fàn生shēng者zhě , 宿sù于yú逆nì旅lǚ 。 食shí后hòu , 烛zhú而ér假jiǎ寐mèi 。 忽hū一yī婢bì来lái , 襆fú衣yī置zhì椅yǐ上shàng ; 又yòu有yǒu镜jìng奁lián揥dì箧qiè , 一yī一yī列liè案àn头tóu , 乃nǎi去qù 。 俄é一yī少shào妇fù自zì房fáng中zhōng出chū , 发fā筐kuāng开kāi彦yàn , 对duì镜jìng 栉zhì掠lüè ; 已yǐ而ér髻jì , 已yǐ而ér簪zān , 顾gù影yǐng徘pái徊huái甚shèn久jiǔ 。 前qián婢bì来lái , 进jìn匜yí沃wò盥guàn 。 盥guàn已yǐ捧pěng帨shuì , 既jì , 持chí沐mù汤tāng去qù 。 妇fù解jiě襆fú出chū裙qún帔pèi , 炫xuàn然rán新xīn制zhì , 就jiù着zhe之zhī 。 掩yǎn衿jīn提tí领lǐng , 结jié束shù周zhōu至zhì 。 范fàn不bù语yǔ , 中zhōng心xīn疑yí怪guài , 谓wèi必bì奔bēn妇fù , 将jiāng严yán装zhuāng以yǐ就jiù客kè也yě 。 妇fù装zhuāng讫qì , 出chū长cháng带dài , 垂chuí诸zhū梁liáng而ér结jié焉yān 。 讶yà之zhī 。 妇fù从cóng容róng跂qí双shuāng弯wān , 引yǐn颈jǐng受shòu缢yì 。 才cái一yī着zhe带dài , 目mù即jí合hé , 眉méi即jí竖shù , 舌shé出chū吻wěn两liǎng寸cùn许xǔ , 颜yán色sè惨cǎn变biàn如rú鬼guǐ 。 大dà骇hài奔bēn出chū , 呼hū告gào主zhǔ人rén , 验yàn之zhī已yǐ渺miǎo 。 主zhǔ人rén曰yuē :“ 曩nǎng子zǐ妇fù经jīng于yú是shì , 毋wú乃nǎi此cǐ乎hū ?” 吁yù , 异yì哉zāi ! 既jì死sǐ犹yóu 作zuò其qí状zhuàng , 此cǐ何hé说shuō也yě ?

聊斋志异·缢鬼拼音

《 yì guǐ 》

fàn shēng zhě , sù yú nì lǚ 。 shí hòu , zhú ér jiǎ mèi 。 hū yī bì lái , fú yī zhì yǐ shàng ; yòu yǒu jìng lián dì qiè , yī yī liè àn tóu , nǎi qù 。 é yī shào fù zì fáng zhōng chū , fā kuāng kāi yàn , duì jìng zhì lüè ; yǐ ér jì , yǐ ér zān , gù yǐng pái huái shèn jiǔ 。 qián bì lái , jìn yí wò guàn 。 guàn yǐ pěng shuì , jì , chí mù tāng qù 。 fù jiě fú chū qún pèi , xuàn rán xīn zhì , jiù zhe zhī 。 yǎn jīn tí lǐng , jié shù zhōu zhì 。 fàn bù yǔ , zhōng xīn yí guài , wèi bì bēn fù , jiāng yán zhuāng yǐ jiù kè yě 。 fù zhuāng qì , chū cháng dài , chuí zhū liáng ér jié yān 。 yà zhī 。 fù cóng róng qí shuāng wān , yǐn jǐng shòu yì 。 cái yī zhe dài , mù jí hé , méi jí shù , shé chū wěn liǎng cùn xǔ , yán sè cǎn biàn rú guǐ 。 dà hài bēn chū , hū gào zhǔ rén , yàn zhī yǐ miǎo 。 zhǔ rén yuē :“ nǎng zǐ fù jīng yú shì , wú nǎi cǐ hū ?” yù , yì zāi ! jì sǐ yóu zuò qí zhuàng , cǐ hé shuō yě ?

为您推荐:聊斋志异缢鬼文言文翻译

搜索建议:聊斋志异·缢鬼拼音版、注音版  聊斋志异  聊斋志异词条  注音  注音词条  拼音  拼音词条