快好知 kuaihz订阅看过栏目

 

 

笠翁对韵十三元拼音版、注音版

文言文之家为您整理笠翁对韵十三元拼音版、笠翁对韵十三元注音版,欢迎阅读。

笠翁对韵十三元注音版

《 笠lì翁wēng对duì韵yùn · 十shí三sān元yuán 》

 卑bēi对duì长cháng , 季jì对duì昆kūn 。 永yǒng巷xiàng对duì长cháng门mén 。 山shān亭tíng对duì水shuǐ阁gé , 旅lǚ舍shè对duì军jūn屯tún 。 扬yáng子zǐ渡dù , 谢xiè公gōng墩dūn 。 德dé重zhòng对duì年nián尊zūn 。 承chéng乾gān对duì出chū震zhèn , 叠dié坎kǎn对duì重zhòng坤kūn 。 志zhì士shì报bào君jūn思sī犬quǎn马mǎ , 仁rén王wáng养yǎng老lǎo察chá鸡jī豚tún 。 远yuǎn水shuǐ平píng沙shā , 有yǒu客kè泛fàn舟zhōu桃táo叶yè渡dù ; 斜xié风fēng细xì雨yǔ , 何hé人rén携xié榼kē杏xìng花huā村cūn 。

 君jūn对duì相xiàng , 祖zǔ对duì孙sūn 。 夕xī照zhào对duì朝zhāo暾tūn 。 兰lán台tái对duì桂guì殿diàn , 海hǎi岛dǎo对duì山shān村cūn 。 碑bēi堕duò泪lèi , 赋fù招zhāo魂hún 。 报bào怨yuàn对duì怀huái恩ēn。 陵líng埋mái金jīn吐tǔ气qì , 田tián种zhǒng玉yù生shēng根gēn 。 相xiàng府fǔ珠zhū帘lián垂chuí白bái昼zhòu , 边biān城chéng画huà角jiǎo对duì黄huáng昏hūn 。 枫fēng叶yè半bàn山shān , 秋qiū去qù烟yān霞xiá堪kān倚yǐ杖zhàng ; 梨lí花huā满mǎn地dì , 夜yè来lái风fēng雨yǔ不bù开kāi门mén 。

笠翁对韵十三元拼音

《 lì wēng duì yùn · shí sān yuán 》

bēi duì cháng , jì duì kūn 。 yǒng xiàng duì cháng mén 。 shān tíng duì shuǐ gé , lǚ shè duì jūn tún 。 yáng zǐ dù , xiè gōng dūn 。 dé zhòng duì nián zūn 。 chéng gān duì chū zhèn , dié kǎn duì zhòng kūn 。 zhì shì bào jūn sī quǎn mǎ , rén wáng yǎng lǎo chá jī tún 。 yuǎn shuǐ píng shā , yǒu kè fàn zhōu táo yè dù ; xié fēng xì yǔ , hé rén xié kē xìng huā cūn 。

jūn duì xiàng , zǔ duì sūn 。 xī zhào duì zhāo tūn 。 lán tái duì guì diàn , hǎi dǎo duì shān cūn 。 bēi duò lèi , fù zhāo hún 。 bào yuàn duì huái ēn 。 líng mái jīn tǔ qì , tián zhǒng yù shēng gēn 。 xiàng fǔ zhū lián chuí bái zhòu , biān chéng huà jiǎo duì huáng hūn 。 fēng yè bàn shān , qiū qù yān xiá kān yǐ zhàng ; lí huā mǎn dì , yè lái fēng yǔ bù kāi mén 。

本站资源来自互联网,仅供学习,如有侵权,请通知删除,敬请谅解!
搜索建议:笠翁对韵十三元拼音版、注音版  三元  三元词条  注音  注音词条  拼音  拼音词条  
古文诗文

 马上作原文翻译_注释_赏析

原文马上作版本一南北驱驰报主情,江花边月笑平生。一年三百六十日,多是横戈马上行。版本二南北驱驰报主情,江花边草笑平生。一年三百六十日,都是横戈马上行。注释①南北...(展开)